Real Time News
for Human Resources Governance

Geen re-integratieboete voor meeste werkgevers

Werkgevers met minder dan 50 personeelsleden zullen ontsnappen aan de boete van 800 euro als ze weinig of geen inspanningen leveren om hun langdurig zieken terug aan de slag te krijgen. Een politiek akkoord daarover wordt vandaag voorgelegd op de ministerraad. Dat schrijft De Standaard. De sanctie was bedoeld als stok achter de deur om de re-integratie van langdurig zieken te bevorderen.

Kmo’s die zieke werk weigeren, riskeren geen boete (De Standaard)

Wet-Peeters (9): schenking van verlofdagen

Totaal nieuw is de regeling die uw medewerkers de mogelijkheid biedt, anoniem en zonder tegenprestatie, conventionele verlofdagen cadeau te doen aan een collega met een zwaar zorgbehoevend kind. Het gaat dus niet over wettelijke verlofdagen. Eerst moet uw sector een cao tot stand brengen. Als de sector niets regelt, is een ondernemings-cao of een wijziging van het arbeidsreglement nodig.

Schenking van verlofdagen om voor een kind te zorgen wordt mogelijk vanaf 1 januari 2017 (Wet Peeters) (Securex)

Werkbaar en wendbaar werk na ministerrraad: schenking verlofdagen (Ella - SD Worx)

***

Overzichten van de inhoud van de wet vindt u via Wet-Peeters goedgekeurd: dit zijn de grote lijnen (HR Alert, 28 februari 2017)

De aangenomen tekst van de Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk (in de beide talen, rechtstreekse download, pdf, 39 blz.)

Noot: goede bronnen behandelen vaak meer dan één (sub-)thema van de wet in één tekst. Daarom zal u sommige bronnen zien terugkeren in onze reeks over de wet werkbaar en wendbaar werk. Veel teksten dateren van voor de goedkeuring van de wet, maar ze blijven geldig omdat de Kamer geen amendementen aanvaardde.

Betaald seksverlof? Moet kunnen, vindt politicus

28/02/2017

Seks is goed voor de mens, maar hardwerkende koppels hebben er nauwelijks tijd voor. Een Zweedse politicus komt met een voorstel dat hem op slag zijn 15 minutes of fame heeft opgeleverd: de invoering van een uur per week betaald seksverlof tijdens de kantooruren. En neen, hij vindt niet dat de baas moet controleren of de prestaties effectief geleverd worden.

Seks tijdens kantooruren (zonder loonverlies): "Doen", zegt Zweeds politicus (HLN.be)

Files naar Brussel en Antwerpen kosten week

Wie autopendelt naar Brussel, stond vorig jaar 41 uren in de file. Het equivalent van een arbeidsweek. Antwerpen scoort nauwelijks beter met 37 uren. Beide steden staan in de wereldwijde top-100. Tijdens de spitsuren rijden pendelaars naar deze twee steden 22% van hun reistijd stapvoets. Wie in Luik werkt, verloor 19 uren. Naar Gent toe (15,4 uren) verbeterde de situatie ten opzichte van 2015.

Inrix Global Traffic Scorecard

Slaaptekort achter stuur even gevaarlijk als alcohol

Wie één tot twee uur te weinig heeft geslapen, loopt de volgende 24 uur haast twee keer zo veel risico op een verkeersongeval als iemand die genoeg heeft geslapen. Dat is hetzelfde effect als 0,5 promille alcohol in het bloed. Wie achter het stuur kruipt na slechts vier tot vijf uren slaap, verviervoudigt zijn ongevalsrisico. Dat blijkt uit een Amerikaanse analyse van 5000 politierapporten.

Rijden na onvoldoende slaap is even gevaarlijk als dronken rijden (Attentia)

Werkhervatting: de impact op de overeenkomst

De nieuwe regelgeving over de werkhervatting door langdurig arbeidsongeschikte werknemers bepaalt dat er tijdens het aangepast of ander werk geen sprake is van schorsing en dat de verworven voordelen in principe behouden blijven. Wanneer de werknemer tijdens de hervatting opnieuw ziek valt, wordt het gewaarborgd loon "geneutraliseerd". Afspraken kan u vastleggen in een bijlage bij de overeenkomst. Uitleg bij Securex.

De arbeidsrechtelijke aspecten tijdens periodes van werkhervatting (Securex)

Fransen mogen buiten werkuren offline blijven

07/02/2017

Als eerste land heeft Frankrijk expliciet "le droit à la déconnexion" ingevoerd. Buiten de kantooruren en dus ook tijdens de vakanties mag men met gerust gemoed de laptop dichtklappen en de smartphone negeren. Werkgevers moeten via een interne dialoog de concrete modaliteiten binnen de onderneming vastleggen.

Le droit à la déconnexion fait son entrée dans le code du travail (Franse ministerie van Werk)

Droit à la déconnexion : ce que font (ou pas) les entreprises pour lutter contre l’invasion des mails professionnels (Le Monde)

In de blogpost Het recht om offline te zijn betwijfelt Geert Vermeir (SD Worx) of extra regelgeving nodig is. De bestaande wetgeving draagt werkgevers immers al op de werkdruk beheersbaar te houden, en dat houdt in dat er limieten moeten zijn aan de digitale bereikbaarheid en beschikbaarheid.

Tips om baas te worden over uw smartphone

07/02/2017

Drie dagen zonder smartphone: ziet u dat zitten? Misschien niet, maar we zitten vandaag midden in een jaarlijkse poging om u zover te krijgen. Het initiatief gaat uit van mensen die u van uw digitale verslaving willen afhelpen. U vindt online (oh ironie) "verslavingstests" en goede concrete tips.

Journée mondiale sans téléphone portable (Wikipedia FR)

Tijd voor een digitale detox? (De Standaard, test of u verslaafd bent)

Smartphone detox - 6 tips voor minder afleiding en meer mindfulness (pretentieloze maar interessante blog SoChicken)

Journées mondiales sans smartphone : un défi impossible en Belgique ? (Le Soir - Geeko)

Verslag preventiedienst: formulieren 2017 online

02/02/2017

De interne dienst voor preventie en bescherming moet uiterlijk 31 maart een jaarverslag neerleggen. Modelformulieren staan op het internet. In functie van de samenstelling van de organisatie en de bijhorende preventiedienst dient men een ander model te gebruiken. Dit staat uitgelegd in een nota van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2016 (FOD Werk) (met downloadbare verklarende nota en formulieren)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.