Real Time News
for Human Resources Governance

Generatie Y beoordeelt job op loon en carrièrekansen

Werkzoekenden die geboren zijn na 1980, de zgn. Generatie Y (of "millenniumkids"), zoeken vooral op bedrijfswebsites en in online vacaturebanken naar een job. De voornaamste redenen waarom deze generatie een werkgever verlaat, zijn het loon en het gebrek aan perspectieven op een goede loopbaan. Werken, geld en carrière zijn voor deze groep belangrijk. "Zachte" waarden zoals een goede werkomgeving scoren veel lager dan de harde, primaire arbeidsvoorwaarden. Wel is er een streven naar een goed evenwicht tussen job en privéleven. Deze gegevens komen uit een onderzoek in elf landen, verricht in opdracht van Accountemps.

Hooggeplaatste vijftigers liegen vaakst in cv

25/08/2006

Powerchex, een Brits bedrijf dat in opdracht van aanwervende bedrijven cv's op hun juistheid onderzoekt, heeft 2500 sollicitatiebrieven onderzocht die verzonden waren voor functies in de financiële dienstverlening. "Discrepanties" - zeg maar leugens - kwamen voor in 25 procent van de cv's. Mannen bleken veel vaker te liegen dan vrouwen. Frappant is dat de categorie die het vaakst de waarheid geweld durft aan te doen, die is van de bestbetaalde vijftigers.

Minister wil bevoegdheden van bedrijfsartsen verruimen

Federaal minister van Werk Peter Vanvelthoven heeft een nota bezorgd aan de Nationale Arbeidsraad. Daarin stelt hij voor aan de arbeidsgeneesheren de bevoegdheid toe te kennen, zonder opgave van redenen aan de werkgever voor te stellen een werknemer een nieuwe taak op te dragen. Het gaat dan om personeelsleden die door stress, of een drank- of drugsverslaving, medisch gezien hun normale taak niet meer aankunnen.

Geweld op het werk neemt toe in hele wereld

Intimidatie, mobbing, geweld, het psychologisch kwellen van minder weerbare collega's, ongewenste seksuele intimiteiten en zelfs doodslag op de werkplek nemen toe in de hele wereld. Zo luidt een conclusie van Violence at Work, de derde editie van een studie door de Internationale Arbeidsorganisatie. Aan deze vormen van wangedrag is uiteraard ook een kostprijs verbonden in de vorm van werkverzuim en ziekteverlof; de studie spreekt van miljoenen dollars zonder nader te preciseren. Het document somt ook goede praktijken op die regeringen, ondernemingen en vakbonden kunnen toepassen om geweldplegingen te voorkomen.

Vraag naar deeltijds werk het sterkst in België

De European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, een EU-orgaan met hoofdkwartier in Dublin, hield bij 21.000 bedrijven in 21 EU-lidstaten een onderzoek naar de arbeidstijden en de werk/privé balans. De vragen gingen over flexibele uurroosters, overuren, deeltijds werk, ongewone werkschema's, verlof om familiale of andere redenen en vervroegd stoppen met werken.
Arbeidsduurvermindering voor 50-plussers bestaat in 56 procent van de Belgische ondernemingen; enkel in Nederland (64 procent) ligt dat cijfer hoger.
Voor vervroegd pensioen, d.w.z. volledig stoppen met werken, zit België iets boven het gemiddelde van de 21 landen; vervroegd pensioen komt vaker voor in Tsjechië, Finland, Polen, Nederland, Letland en het Verenigd Koninkrijk. Aan de werknemers werd gevraagd welke maatregelen zij het sterkst verlangen om werk en privéleven meer in evenwicht te brengen. De Belgische werknemers springen eruit door veel meer naar deeltijds werk te vragen dan hun collega's in de andere landen.

Meer hartaanvallen wanneer werkloosheid afneemt

In de VS hebben onderzoekers vastgesteld dat een daling van de werkloosheidsgraad met 1 procent samengaat met een toename van het aantal fatale myocardinfarcten met 1,3 procent. Waarom sterven meer mensen aan een hartaanval wanneer de economie aanzwengelt? De factoren die volgens de onderzoekers meespelen zijn o.m. dat werkenden minder lang slapen, dat er in tijden van hoogconjunctuur harder wordt gewerkt, meer wordt gerookt en meer wordt gedronken, en dat de milieuvervuiling toeneemt.
Myocardinfarcten leiden in de VS tot een derde van de overlijdens door hartziekten. In de studie van Ruhm en anderen over het verband tussen macroeconomie en gezondheid kregen zij een centrale plaats omdat de statistieken over overlijdens door myocardinfarct betrouwbaar zijn.
Vroegere studies wezen in de omgekeerde richting (meer sterfte in tijden van werkloosheid). Volgens de auteurs van de nieuwe studie hebben hun voorgangers verkeerde methodologieën gebruikt en beschikten zij over minder goede statistieken.
Het rapport van prof. Ruhm en zijn collega's is te downloaden van de site van Ruhm (klikken op Working papers).

ILO-werelddag focust op impact van hiv en aids

Vandaag 28 april is het de elfde werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, een initiatief van de internationale arbeidsorganisatie (ILO). Dit jaar focust de ILO op hiv en aids. De ILO heeft over de impact van hiv en aids een rapport gepubliceerd. Volgens de organisatie zijn wereldwijd 26 miljoen werknemers tussen 15 en 49 jaar getroffen door hiv of aids. In België gaat het aantal hiv-infecties in snel stijgende lijn. Eind 2003 waren 17.000 dragers van het virus geteld. De ILO vraagt dat hiv- en aidslijders op de werkvloer niet zouden worden gediscrimineerd. In België publiceert de vzw Prevent een dossier.

Talen en IT essentieel voor management assistants

Betrouwbaarheid, discretie, efficiëntie en aanpassingsvermogen worden zowel door de managers als hun secretaressen, of management assistants zoals ze steeds vaker worden genoemd, als de voornaamste competenties beschouwd. Talenkennis en informaticavaardigheden zijn de meest essentiële competenties van management assistants. Dit blijkt uit het jongste onderzoek van Secretary Plus Management Support, dat ter gelegenheid van Management Assistants Day 2006 een "Mentally Fit" opleiding aanbiedt die gericht is op het evenwicht tussen efficiëntie, gezondheid en welzijn.

Loon opnieuw topcriterium in Nederland

Voor het eerst in jaren is in Nederland het salaris opnieuw het belangrijkste criterium dat sollicitanten hanteren bij de keuze van een (nieuwe) werkgever. Ook een vast contract is weer heel belangrijk. In de voorbije jaren stond gewoonlijk de werksfeer bovenaan. Dit blijkt uit een langlopend onderzoek bij 50.000 personen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.