Real Time News
for Human Resources Governance

Beter slapen geeft betere resultaten

Slaapexperts stellen dat bedrijfleiders moeten rekening houden met de nood aan slaap van hun werknemers als zij betere resultaten willen behalen. Ze raden bedrijven aan om gedragslijnen op te stellen en een slaapbeleid uit te werken, opleidingen over slaap, gezondheid en veiligheid te voorzien en een jaarlijkse bedrijfscontrole op slaapstoornissen te organiseren.

De top-tien van de stress-signalen

Nobol, een beroepsfederatie van Nederlandse arbeidsadviseurs, stelt dat langdurige afwezigheden vaak het gevolg zijn van stress die men nochtans had moeten herkennen. Uit zijn onderzoek distilleerde Nobol de volgende top-tien van stress-signalen: 1. Vermindering van de productiviteit, 2. Regelmatig te laat komen, 3. Afspraken en belangrijke informatie vergeten, 4. Meer fouten maken dan gebruikelijk, 5. Snel afgeleid, 6. Snel geëmotioneerd, 7. Meer roken en koffie drinken, 8. Besluiteloosheid, 9. Zichtbare vermoeidheid en 10. Lichamelijke klachten.

Slecht leiderschap jaagt werknemers de deur uit

Het wordt wel vaker beweerd, en het is nu officieel: werknemers verlaten niet hun bedrijf, maar hun chef. De Amerikaanse prof Wayne Hochwarter stelde vast dat een slechte verstandhouding met de hiërarchische overste sneller naar ander werk doet uitkijken dan andere factoren, inbegrepen klachten over het loon. Werknemers die niet goed overeenkomen met hun chef hebben vaak de neiging in hun schelp te kruipen om zo weinig mogelijk op te vallen. Geen goed idee, zegt Hochwarter. Het is beter optimistisch te blijven (ook bazen komen en gaan) en ervoor te zorgen dat anderen binnen de onderneming weten wat je in je mars hebt.

Leven om te werken of werken om te leven?

23/11/2006

Van de zowat 1200 Belgische deelnemers aan een online enquête van rekruteringssite StepStone antwoordt ongeveer 64 procent dat zij werk en privéleven proberen in evenwicht te houden. Waar liggen de prioriteiten bij de rest? Die verschillen volgens de taal. Van de Nederlandstaligen zegt 26 procent dat hij werkt om te leven, en 11 procent dat, integendeel, het werk voorrang heeft op het privéleven. Van de Franstaligen zegt 16 procent te werken om te leven, en vindt 20 procent dat het privéleven moet wijken voor de job.

Arbeid en gezondheid van jongeren onder de loep

Jongeren staan meer bloot aan arbeidsongevallen dan andere werknemers in Europa. De oorzaken zijn complex en de factoren die een rol spelen talrijk: de duur van de werkervaring in de taak of in het bedrijf, verschillen naargelang de sectoren, de vraag of er al dan niet een opleiding bestaat die aandacht schenkt aan gezondheidsaspecten, de aanwezigheid of afwezigheid van een vakbond enz. Het eindresultaat is evenwel dat jongeren meer risico lopen. Dit thema wordt uitvoerig behandeld in een artikel van onderzoeker Laurent Vogel.

Britse HR-managers zien werkstress als grootste probleem

14/09/2006

De senior HR professionals in Groot-Brittannië zijn quasi unaniem van oordeel dat stress de grootste bedreiging vormt voor de gezondheid van hun personeel. Dat blijkt uit een peiling door Personnel Today en socialedienstenbedrijf HSA. 92 procent van de 600 ondervraagde HR-managers zegt dat hun organisatie in de nabije toekomst werk gaat maken van gezondere arbeidsmethoden.

"Nieuwe uitdaging" sterkste drijfveer om van job te veranderen

Volgens "Het Grote Carrièrerapport" van references.vacature.com is voor hoog opgeleiden de voornaamste reden om naar ander werk uit te kijken de behoefte aan een nieuwe uitdaging. Daarna komen het verlangen naar een betere work/life balance en pas op de derde plaats een hoger loon. HRSquare merkt op dat de accenten wel verschillen in functie van de profielen.

Generatie Y beoordeelt job op loon en carrièrekansen

Werkzoekenden die geboren zijn na 1980, de zgn. Generatie Y (of "millenniumkids"), zoeken vooral op bedrijfswebsites en in online vacaturebanken naar een job. De voornaamste redenen waarom deze generatie een werkgever verlaat, zijn het loon en het gebrek aan perspectieven op een goede loopbaan. Werken, geld en carrière zijn voor deze groep belangrijk. "Zachte" waarden zoals een goede werkomgeving scoren veel lager dan de harde, primaire arbeidsvoorwaarden. Wel is er een streven naar een goed evenwicht tussen job en privéleven. Deze gegevens komen uit een onderzoek in elf landen, verricht in opdracht van Accountemps.

Hooggeplaatste vijftigers liegen vaakst in cv

25/08/2006

Powerchex, een Brits bedrijf dat in opdracht van aanwervende bedrijven cv's op hun juistheid onderzoekt, heeft 2500 sollicitatiebrieven onderzocht die verzonden waren voor functies in de financiële dienstverlening. "Discrepanties" - zeg maar leugens - kwamen voor in 25 procent van de cv's. Mannen bleken veel vaker te liegen dan vrouwen. Frappant is dat de categorie die het vaakst de waarheid geweld durft aan te doen, die is van de bestbetaalde vijftigers.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.