Real Time News
for Human Resources Governance

Pesterijen verhogen absenteïsme en verloop

13% van de Belgische werknemers was het voorbije jaar slachtoffer van pesterijen op het werk. In de helft van de gevallen werd de leidinggevende als dader aangeduid. De gevolgen zijn verstrekkend: een lagere arbeidstevredenheid, meer fysische en psychische gezondheidsklachten, een hoger ziekteverzuim en een grotere verloopintentie. 49% van de slachtoffers van pesterijen is van plan de organisatie te verlaten, terwijl dit percentage bij niet-slachtoffers 28% bedraagt. Dit blijkt uit het meest recente onderzoek van ZebraZone. Aan deze studie nam een representatieve steekproef van 1512 Belgische werknemers in loonverband deel.

Werkstress secretaresse neemt toe met leeftijd

Een recente peiling bij 400 secretaressen door Office Team en Wolters Kluwer wijst uit dat het stressgevoel met de jaren toeneemt. Bij de managementassistants met meer dan 16 jaar ervaring zegt 35 procent veel of te veel stress te hebben, bij de starters (tot 5 jaar ervaring) is dit slechts 22 procent. Vooral de waardering voor hun werk (56 procent) en de nauwe samenwerking met het management (49 procent) houden de motivatie op peil.

115.000 werknemers worden gescreend op drankmisbruik

In 2008 zullen in Vlaanderen tenminste 115.000 werknemers worden gescreend op risicovol alcoholgebruik. Indien nodig gaat men daarna in een vijftigtal bedrijven een alcohol- en drugbeleid aanbieden. Vlaams minister van Welzijn Steven Vanackere maakt voor deze campagne die tot einde 2009 loopt een kleine 150.000 euro vrij. De campagne volgt uit afspraken die in 2006 op Vlaams niveau zijn gemaakt om het alcoholgebruik met een kwart te verminderen.

Brochure: preventie van psychosociale belasting

Pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, geweld en stress zijn situaties die kunnen bestaan. De regelgeving in dit domein werd recent aangepast om de notie grensoverschrijdend gezag te verbinden met de notie psychosociale belasting. Om dit toe te lichten heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de brochure “Wegwijs in … de preventie van de psychosociale belasting op het werk: stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag” uitgegeven. Zij bevat ook een lijst van nuttige adressen.

Werken helpt tegen overbelastingsletsels

07/09/2007

Met al die aandacht voor stress op de werkplek zou men haast vergeten dat muskuloskeletale aandoeningen twee keer zoveel werknemers treffen en hoge kosten veroorzaken. De Britse instelling The Work Foundation wijdt er een rapport aan. Aanslepende overbelastingsletsels tasten ook de mentale fitheid en het zelfvertrouwen aan, zeggen de onderzoekers, en lang thuisblijven om te herstellen kan dit probleem nog vergroten. Beter is het, de mensen aan het werk te houden of sneller te laten terugkeren, maar tegelijk te zorgen voor gezonder werk en voor psychologische ondersteuning.

Privéleven CEO beïnvloedt bedrijfsresultaten

Er is een statistisch verband tussen gebeurtenissen in het privéleven van de topman en de financiële resultaten van de onderneming. Dat blijkt volgens een lang artikel in uit recente wetenschappelijke studies. Niet altijd, maar wel vaak gaan de bedrijfsprestaties merkelijk achteruit nadat de grote baas een grote villa heeft gekocht of gebouwd, of nadat de media beginnen hem op te voeren als een celebrity.
Wetenschappers die toegang kregen tot Deense overheidsgegevens ontdekten verbanden tussen overlijdens in de familie van de bedrijfsleiders en de winstgevendheid van hun onderneming in de verwerkingsperiode na het drama. Na de dood van een kind, bijvoorbeeld, valt de winstgevendheid twee jaar lang terug met gemiddeld 21 procent.

Uitleg bij onthaal en begeleiding van nieuwkomers

06/09/2007

Sinds 20 mei van dit jaar is elke werkgever ertoe gehouden om elke werknemer die in zijn onderneming begint informatie te verschaffen over het welzijn op het werk en hem te laten begeleiden door een meer ervaren werknemer. Met deze maatregel wil de wetgever het aantal ongevallen op de werkvloer doen dalen. Deze nieuwe verplichtingen roepen bij werkgevers nog veel vragen op. Securex zet de antwoorden op een rij.

Bedrijfsveranderingen zijn meestal maat voor niets

24/08/2007

89 procent van de Britse managers heeft in het recente verleden veranderingen meegemaakt in de organisatie van hun onderneming. Slechts 17 procent is van oordeel dat uit die veranderingen een hogere productiviteit of een betere rendabiliteit is voortgekomen. De nadelige effecten, daarentegen, zijn talrijk. Meer dan de helft van de managers hebben hun gezondheid voelen achteruitgaan. Dit blijkt uit een studie van de professoren Les Worrall en Cary Cooper. Het rapport, verschenen in het European Journal of International Management, is integraal te downloaden.

VBO-zakboekje bestrijdt vastgeroeste ideeën

Het VBO brengt het eerste nummer van zijn Statistisch Zakboekje over lonen, werk, werkloosheid, arbeidsorganisatie, welzijn op het werk en sociale zekerheid uit. Het Statistisch Zakboekje werpt een licht op twintig thema’s. Een voorbeeld is de grafiek die duidelijk maakt dat in België op de lage lonen nog nauwelijks sociale bijdragen hoeven te worden betaald. De grafiek toont het verschil tussen het officiële SZ-tarief en wat daarvan overblijft nadat men de doelgroepvermindering(en) toepast. Door een blik achter de cijfers te gunnen wil het VBO een aantal vooroordelen of vastgeroeste ideeën de wereld uithelpen. Het zal de brochure geregeld updaten. Ze kan gratis worden gedownload.

6 procent erkent flagrant te liegen in cv

20/06/2007

StepStone stelde aan zijn websitebezoekers de vraag "Heeft u wel eens gelogen in uw cv?". Slechts 6 procent gaf toe ooit gelogen te hebben, en dubbel zoveel erkende de zaken wel eens iets mooier te hebben voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. De resterende 82 procent, een overweldigende meerderheid, zegt nooit de waarheid geweld te hebben aangedaan.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.