Real Time News
for Human Resources Governance

Welzijn thuiswerkers kwestie van bedrijfscultuur

01/02/2018

Dat veel thuiswerken op zich tot onwelzijn leidt, wordt weerlegd door Leuvens onderzoek. Wél van belang is hoe goed de thuiswerker zich omkaderd voelt, hoe het contact met de collega's is georganiseerd, welke graad van autonomie en betrokkenheid bij de besluitvorming hij geniet. Kortom, er is geen verschil met de factoren die het welzijn van de niet-thuiswerkers bepalen.

Jobomkadering bepalend voor welzijn van thuiswerkers (Idewe)

Not Extent of Telecommuting, But Job Characteristics as Proximal Predictors of Work-Related Well-Being (Tinne Vander Elst e.a., Journal of Occupational and Environmental Medicine, augustus 2017, volledige tekst; pdf-versie beschikbaar voor download)

Hoogste wens: minder piekeren over job

18/01/2018

Minder piekeren over het werk, zich houden aan de werkuren en meer tijd vrijmaken voor het gezin blijven ook voor 2018 de populairste goede voornemens onder werknemers, aldus Tempo-Team. Deze voornemens zijn duidelijk nodig. 1 op 2 werknemers piekert over het werk en 4 op 10 zeggen er ’s nachts van wakker te liggen. Verder is bijna een kwart van de Belgische werknemers ontevreden over zijn tijdsverdeling tussen werk en gezin.

Werken aan werk-privébalans staat hoogst op agenda werknemers in 2018 (Tempo-Team)

Fedris-aanpak van lagerugpijn zeer succesvol

12/12/2017

Wanneer lagerugpijn veroorzaakt wordt door het werk en tot wekenlange arbeidsongeschiktheid leidt, komt de werknemer in aanmerking voor het gratis preventieprogramma van Fedris. Dat omvat onder meer kinesitherapie en een geldsubsidie voor de werkgever. Het programma bestaat nu 10 jaar. Het is zo succesvol dat minister De Block het wil uitbreiden.

Uitbreiding preventieprogramma lage rugpijn van Fedris (Securex)

Preventieprogramma voor lage rugpijn (Fedris)

Uw medewerker wil nog altijd weg op 60

Ondanks de regeringsmaatregelen gaat de Belg nog steeds op zijn 61ste met pensioen. Amper 8% wil werken tot 67 jaar of langer, de meesten mikken op 60. Dat blijkt uit de jongste Inzetbaarheidsbarometer van Securex. De cijfers blijven stabiel. “Deze non-evolutie is zorgwekkend,” zegt experte Hermina Van Coillie. “Er is nood aan een mentaliteitswijziging bij overheid, werknemers en werkgevers”.

Inzetbaarheidsbarometer Securex: amper 1 op 10 Belgen wil werken tot zijn 67ste of langer (Securex)

Strenger (brug-)pensioen niet ongrondwettelijk

Het Grondwettelijk Hof vernietigt op vraag van het vakbondsfront de verhoging van de minimumleeftijd van het weduwenpensioen van 50 naar 55 jaar. Het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar, daarentegen, schendt de Grondwet niet en blijft dus overeind; hetzelfde geldt voor de verstrenging van de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan.

Arrest nr. 135/2017 van 30 november 2017 (Grondwettelijk Hof, pdf, 75 blz., rechtstreekse download)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.