Real Time News
for Human Resources Governance

Lunchpauze duurt amper 22 minuten

Gemiddeld duurt de lunchbreak van de Belgische werknemers slechts 22 minuten. Dat doet vragen rijzen over de kwaliteit van het werk in de namiddag. De gemiddelde toegestane tijd is 40 minuten. In 4 andere door StepStone bestudeerde landen is de gemiddelde middagpauze een paar minuten langer dan bij ons. Maar ook hier blijft de helft van de toegestane tijd onbenut. Overal is volgens de werknemers de voornaamste reden te veel werk.

Belgische werknemer neemt kortste middagpauze in vergelijking met andere Europese landen, langste voor Franse collega’s (StepStone)

Re-integratie: doe-het-zelf werkt beter dan formele trajecten

Bij langdurige ziekte zijn de "informele" pogingen om een werknemer opnieuw aan de slag te krijgen succesvoller dan de formele re-integratietrajecten op basis van de veelbesproken wet, die intussen al 2,5 jaar bestaat maar die bij 1 werkgever op 3 nog weinig bekend is. Werkgevers en werknemers blijken erg op te zien tegen de administratieve rompslomp van de re-integratiewet.

Acerta en KU Leuven: 60% van de werkhervattingspogingen buiten het re-integratietraject om is succesvol (Acerta)

Meer Alzheimer, Parkinson en ALS door arbeidsomstandigheden

Wie door zijn beroep wordt blootgesteld aan laagfrequente elektromagnetische velden, metalen of pesticiden, loopt een duidelijk verhoogd risico op drie gevreesde ziekten die het zenuwstelsel aantasten, met name Alzheimer, Parkinson en ALS. Dat leiden Zweedse onderzoekers af uit een metastudie van 66 wetenschappelijke studies. De drie ziekten komen steeds vaker voor.

The link between working conditions and neuro-degenerative diseases (ETUI, het studiecentrum van de Europese vakbonden)

Eigen baas zijn kan uw gezinsleven ernstig schaden

28/06/2019

Drie op vier zelfstandigen werken meer dan 50 uren per week. Het gemiddelde is 57 uren, zo blijkt uit de jongste zelfstandigenbarometer van Securex en de Universiteit Gent. Hun werk/gezin evenwicht is grondig verstoord en velen ervaren te veel stress. Opvallend: niet de starters, maar de zelfstandigen die al lang hun eigen zaak runnen ervaren de sterkste verstoring van de de werk/privé balans.

Zelfstandige werkt gemiddeld 57 uur per week (Securex)

Lees ook:

Ziekte-uitkeringen voor zelfstandigen na de wettelijke pensioenleeftijd (Liantis)

OpenWork : een community van autonome consultants in loondienst (NextConomy)

Te warm: werk op de plank voor HR

Behalve aan de kust en in delen van West-Vlaanderen ziet het ernaar uit dat het kwik zeer hoog zal blijven klimmen. Dat kan gevolgen krijgen die verder gaan dan het uitdelen van frisse dranken. Als de overmatige warmte langer dan 48 uren aanhoudt, zal je immers wettelijk verplicht zijn een regime in te voeren van beperkte aanwezigheid op de werkpost en van rusttijden.

Weersverwachting voor de komende dagen (KMI)

Overmatige warmte: welke maatregelen moet de werkgever nemen? (Partena Professional)

Gevolgen van een hittegolf op de werkvloer (Ella / SD Worx)

Hittegolf: welke maatregelen kan je nemen op de werkvloer? (Liantis)

Te warm op het werk: waarmee moet u rekening houden? (Group S)

Denk aan medewerkers met astma

Niet enkel de temperatuur, maar ook de het ozongehalte in de lucht beïnvloedt de arbeidsprestaties. Vooral medewerkers met ademhalings, zoals astmalijders, zullen vanaf een bepaalde ozonconcentratie last krijgen; zij mogen dan zeker geen zware inspanningen doen. De metingen en de voorspellingen zijn te volgen op de site van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

IRCEL - Ozon (voorspellingen)

Temperatuurdrempels meten zonder "vochtige-globethermometer"

In principe moet je een "vochtige-globethermometer" gebruiken om na te gaan of de drempels bereikt zijn voor de "passende maatregelen" die de werkgever dient te treffen bij hoge temperaturen op de werkvloer. Heb je zo'n toestel niet bij de hand? Gebruik dan de tips en de omzettingstabel van de FOD Werk. De FOD zet ook op een rij wat die maatregelen precies zijn.

Hoe meet u de temperatuur? (FOD Werk)

Hoge temperaturen op het werk (FOD Werk)

Tijdskrediet: de keerzijde van de medaille

Werkgevers doen er goed aan, het tijdskrediet of themaverlof van een medewerker goed voor te bereiden. Zo besluit Partena Professional uit een bevraging van 222 bedrijven. Want de nadelen van die formules zijn niet gering. De tijdelijke afwezigheid (die lang niet altijd wordt getemperd door een vervanging) creëert vaak stress bij de collega's. Bedenkelijk is ook dat amper 8% van de werkgevers de betrokken werknemer met meer energie of loyauteit ziet terugkeren.

Loopbaanonderbreking is een positieve zaak volgens werkgevers, maar er zijn niettemin pijnpunten (Partena Professional)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.