Real Time News
for Human Resources Governance

Educatief verlof: dringend attesten opvragen

18/06/2015

Tot 30 juni kunt u de terugbetaling aanvragen van (een deel van) het loon dat u betaalde aan medewerkers die betaald educatief verlof kregen. De aanvraag moet in één keer gebeuren voor al uw werknemers samen. Dit betekent dat u geen afgifte kunt doen zolang er nog één werknemer is die zijn tweede zit nog niet heeft afgelegd of niet alle (originele) attesten aan u heeft bezorgd.

Details in Uw Aangifte educatief verlof moet vóór 30 juni 2015 zijn ingediend (Acerta); u vindt er ook een link naar een webpagina met basisinfo over het betaald educatief verlof.

Communiefeesten en loonbehoud: de regels

De eerste communie of het lentefeest van een kind geven geen recht op klein verlet, maar een plechtige communie of feestdag van de vrijzinnige jeugd wel. Wanneer precies moet de verletdag worden opgenomen, en wanneer heeft de werknemer wel of niet recht op loon? De sociale secretariaten zetten de puntjes op de i.

Communie of een feest van de vrijzinnige jeugd: kan uw werknemer afwezig zijn? (Group S)

Een dag klein verlet ter gelegenheid van een communie of van een feest van de vrijzinnige jeugd? (Securex)

Geen indexering van loongrens educatief verlof

12/03/2015

Het is nu officieel. Een werknemer die betaald educatief verlof opneemt, dient u voor de afwezige uren slechts verder uit te betalen tot een limiet van 2760 euro bruto, hetzelfde bedrag als in vorig studiejaar. Hoeveel u als werkgever terugkrijgt van de overheid, is een bevoegdheid van de gewesten; enkel Vlaanderen heeft die knoop al doorgehakt.

Toelichting in het artikel Betaald educatief verlof - Enkele bedragen officieel (Securex).

Facelift voor ouderschapsverlof volgens cao 64

06/03/2015

Het recht op ouderschapsverlof volgens cao 64 is verlengd van 3 tot 4 maanden, de maximumleeftijd van het kind is opgetrokken van 4 naar 8 jaar, en de werknemer krijgt het recht een aangepast werkrooster te vragen. De 18 jaar oude cao over het stelsel van ouderschapsverlof zonder uitkering is hiermee aangepast aan de Europese regels. Deze conventionele regeling is nu ook in lijn gebracht met het KB over loopbaanonderbreking (met uitkering).

CAO nr. 64 over het recht op ouderschapsverlof aangepast aan Europees recht (Lexalert).

Collectieve arbeidsovereenkomst tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29 april 1997 tot instelling van een recht op ouderschapsverlof (NAR) (pdf).

Alles wat u moet weten over het tijdskrediet

06/03/2015

De nieuwe regels rond tijdskrediet blijven vragen oproepen, onder meer omdat niet altijd duidelijk is of de werknemer recht heeft op een uitkering. Ook de overgangsregelingen liggen soms moeilijk: wat bijvoorbeeld indien de aanvraag gebeurde onder het oude stelsel, maar de werkgever het verlof pas toestond na 1 januari 2015? De RVA heeft een overzicht van vragen en antwoorden opgesteld.

SD Worx vat de voornaamste vragen en antwoorden samen in het artikel Tijdskrediet: enkele prangende vragen beantwoord.

De RVA over tijdskrediet: info voor werkgevers en info voor werknemers.

Toch sociale bijdragen op niet-opgenomen vakantie

10/02/2015

In beginsel telt vakantiegeld niet mee bij de berekening van RSZ-bijdragen. Toch zijn wel degelijk sociale bijdragen verschuldigd op de sommen die u uitbetaalt aan een werknemer die niet al zijn bovenwettelijke vakantiedagen heeft kunnen opnemen, zo besliste het Hof van Cassatie.

Bespreking in RSZ en vakantiegeld voor niet-opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen op de website SoCompact.be. U kan het artikel ook rechtstreeks downloaden (pdf).

Bewijslast bij ontslag tijdens ouderschapsverlof

30/01/2015

Wanneer u een medewerker ontslaat tijdens zijn ouderschapsverlof, dient u zelf het bewijs te kunnen leveren dat er een "voldoende reden" bestond. Kan u dit niet, dan moet de beschermingsvergoeding betaald worden, zo besliste het Arbeidshof van Luik. Het is dus niet de werknemer die moet aantonen dat er geen dringende of voldoende reden voorhanden was voor zijn ontslag.

Download arrest 2014/AL/200 (pdf), dd. 18 december 2014, van de 15de kamer van het Arbeidshof van Luik.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.