Real Time News
for Human Resources Governance

Deadline terugbetaling educatief verlof

Werkgevers in het Brusselse en het Waalse Gewest, opgelet: 30 juni is de uiterste datum voor de indiening van de aanvraag tot terugbetaling van de lonen van uw werknemers die in het schooljaar 2014-2015 betaald educatief verlof namen. Voor werkgevers in het Vlaams Gewest is het te laat; de deadline was 31 maart.

Educatief verlof Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Opgelet, de deadline voor schooljaar 2014-2015 nadert (Acerta)

Betaald educatief verlof in Wallonië (Attentia)

Proximus betaalt vervroegd vertrek volledig zelf

Bij Proximus is een cao afgesloten die vrijwillig verlof voorafgaand aan pensioen mogelijk maakt vanaf 60 jaar voor wie op 31 december vorig jaar 55 was. Zij krijgen tot hun wettelijke pensioendatum 75% van hun loon van het bedrijf, dat ook de sociale kosten betaalt. Men verwacht dat in drie jaar tijd 1300 werknemers op deze manier plaats zullen maken voor nieuwe profielen.

Proximus en de sociale partners bereiken een akkoord over een collectieve overeenkomst en een vrijwillig plan voor verlof voorafgaand aan pensioen (persbericht Proximus)

Hoeveel vrije dagen in mei voor uw deeltijders?

Drie van de 10 wettelijke feestdagen vallen in mei. Voltijdse werknemers zijn aan het feest. Voor deeltijders liggen de zaken complexer. Als ze 5 dagen per week aan de slag zijn in een vast werkrooster, dan hebben ze dezelfde rechten als een full-timer. Hoe het zit met de andere deeltijdse werknemers wordt uitgelegd in een artikel van Securex.

Op welke feestdagen hebben uw werknemers recht in de maand mei? (Securex)

Waalse arbeider 7 dagen op 10 aan de slag

In Wallonië waren de loontrekkenden vorig jaar bijna 17% van hun normale werktijd afwezig, vooral wegens ziekte. 54% van die afwezigheden was ten laste van de werkgever. Vakanties meegerekend waren arbeiders 31% van de tijd niet op het werk, bedienden 22%. Langdurige ziekte wordt een gigantisch probleem. Dat blijkt allemaal uit een grondige studie van Partena Professional en de UWE.

L’absentéisme en hausse en Wallonie (La Libre)

Les absences au travail 2014-2015 (Union wallonne des Entreprises, pdf, rechtstreekse download, 112 blz.)

Extra moederschapsverlof voor zelfstandigen

08/03/2016

Vrouwelijke zelfstandigen krijgen binnenkort recht op 12 weken moederschapsverlof (4 weken meer dan vandaag), dat zij flexibel zullen mogen opnemen. In het kwartaal na de bevalling hoeven ze geen sociale bijdragen te betalen. Zij zullen ook makkelijker aan dienstencheques moederschap geraken en om hen te helpen in het huishouden komt er een statuut van "familiaal ondersteuner".

De maatregelen zijn aan de vooravond van de Internationale Vrouwendag aangekondigd door de ministers Borsus en De Block.

Willy Borsus ondersteunt het vrouwelijk ondernemerschap: er staan sterke maatregelen op de rails (persbericht van minister Borsus)

Vakantie voor 11 soorten niet-gewerkte dagen

Voor de berekening van de duur van de vakantie waarop een medewerker recht heeft, tellen niet alleen de effectief gepresteerde dagen mee. Er bestaan niet minder dan 11 soorten van niet-gepresteerde dagen die op een of andere manier in de berekening moeten betrokken worden. Het overzicht is te vinden bij HrWorld.

Welke afwezigheden worden opgenomen in de berekening van het aantal verlofdagen? (HrWorld)

Aanvragen tijdskrediet dalen sterk in 2016

01/03/2016

Er zijn sinds begin 2016 ruim 40% minder nieuwe intreders in de stelsels voor tijdskrediet dan een jaar geleden. Er is dus wel degelijk een trendbreuk. Dat het aantal werknemers in tijdskrediet vorig jaar een record bereikte, kwam precies doordat velen de aangekondigde verstrenging van het stelsel vo'o'r wilden zijn, zo legde de minister van Werk uit in de Kamer.

Après le pic de 2015, le crédit-temps recule nettement en 2016 (La Libre)

Tijdskrediet blijkt niet uit te roeien (HR Alert, 26 februari 2016)

Tijdskrediet blijkt niet uit te roeien

26/02/2016

Meer dan 143.000 werknemers maken tegenwoordig gebruik van tijdskrediet. Ondanks de ontmoedigende maatregelen (zoals het wegvallen van de uitkering in veel gevallen) blijft het aantal zelfs sneller toenemen dan voorheen. Het Neutraal Syndicaat der Zelfstandigen wil de afschaffing van het tijdskrediet zonder motief en heeft ook vragen bij het eindeloopbaan-tijdskrediet.

Sterke groei van tijdskrediet in 2015: tijdskrediet zonder motief afvoeren
(NSZ)

Extra vrije dagen voor oudere werknemers

Een groot aantal sectoren heeft "loopbaanverlof" ingevoerd, zo signaleert Securex. Het gaat om bijkomende dagen betaald verlof voor werknemers die een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Het is een manier om de senioren langer aan het werk te houden. Sectoraal loopbaanverlof staat los van de verplichting om op bedrijfsniveau een werkgelegenheidsplan op te stellen voor de 45-plussers.

Loopbaanverlof in opmars (Securex)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.