Real Time News
for Human Resources Governance

Hoeveel vakantie voor uw jonge nieuwkomers?

29/09/2016

Wie in 2016 voor het eerst aan de slag gaat met een arbeidsovereenkomst, heeft pas volgend jaar recht op wettelijke vakantie. Soms blijft die vakantie bovendien beperkt tot een paar dagen. Voor jongeren en pas afgestudeerden bestaan er evenwel drie manieren om toch enkele weken af te haken. Eén ervan is onbetaald, de twee andere formules leveren een inkomen op.

U neemt een jonge afgestudeerde in dienst: welke vakantie kan hij vragen? (Group S)

Wegwijs in betaald educatief verlof 2016-2017

Bent u verplicht betaald educatief verlof toe te staan? In principe wel, maar enkel als de modaliteiten overeenkomen met de wet. Sommige modaliteiten verschillen per Gewest. Group S gidst u door deze materie en gaat ook in op het kostenplaatje voor de werkgever. In Wallonië zijn sinds kort nieuwe regels van kracht.

Betaald educatief verlof: wat te doen als de werknemer het vraagt? (Group S)

Betaald educatief verlof in Wallonië: wat is nieuw?  (Group S)

Veel bedienden bereid tot overwerk zonder overloon

Twee bedienden op drie willen gerust extra uren presteren en zelfs het overloon laten vallen, als ze die uren later mogen omzetten in vakantie, zo blijkt uit een onderzoek. Alleen willen ze dan wel inspraak over wanneer zij die vakantie mogen opnemen. Als de werkgever daarover alleen beslist, is er nog slechts 1 op 3 te vinden voor deze vorm van flexibilisering van de arbeidstijd.

Werknemer wil extra vergoeding voor overuren laten varen (De Tijd)

Werkende ouders willen schoolvakantie korter

07/07/2016

52% van de werkende ouders vindt een schoolvakantie van 9 weken te lang, zo meldt Partena Professional. Vooral de mama's breken zich het hoofd over de kinderopvang. Eén op drie van de werkende Belgen (niet-ouders inbegrepen) is gewonnen voor 6 weken. Voornaamste argumenten: de kids zullen zich minder vervelen en hun schoolprestaties zullen verbeteren.

Helft van werkende Belgen wil zomervakantie in het onderwijs inkorten (Partena Professional)

Twee berekeningen geschorste opzeggingstermijn

De berekening van de verlenging van een geschorste opzeggingstermijn verschilt naargelang de schorsing het gevolg was van arbeidsongeschiktheid of van jaarlijkse vakantie. In het tweede geval kan het aantal dagen verlenging lager uitvallen. Dat blijkt uit een vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel.

Arbrb. Brussel 29 juli 2015, AR. 13/10887/A, onuitg. (analyse in Nieuwsbrief Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven)

U kan het vonnis rechtstreeks downloaden (pdf, 14 blz.): Tribunal du Travail francophone de Bruxelles, 1ère chambre, jugement, 13/10887/A, 29 juillet 2015

Jeugd- en seniorvakantie: RSZ wijzigt standpunt

03/06/2016

Een werknemer die jeugd- of seniorvakantie opneemt, wordt betaald door de RVA. Wanneer u daar bovenop als werkgever een aanvulling betaalt, zal de RSZ voortaan dit bedrag als loon beschouwen en zal u daarop bijgevolg ook sociale bijdragen verschuldigd zijn. Deze interpretatie is nieuw; ze is opgenomen in de jongste instructies van de RSZ.

Uitleg bij Group S in Aanvullingen bij jeugd- of seniorvakantie: loon onderworpen aan sociale bijdragen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.