Real Time News
for Human Resources Governance

Goed AR kan conficten over vakantie voorkomen

Tenzij vakantiedagen collectief zijn vastgelegd, wordt het jaarlijks verlof bepaald in overleg tussen werkgever en werknemer. Hoe voorkomt u geschillen met en tussen werknemers die dezelfde periode vragen? Door in uw arbeidsreglement enkele prioriteitsregels op te nemen. Criteria kunnen zijn: anciënniteit, collectieve vakantie van de partner, enz. Gezinshoofden hebben sowieso voorrang in de schoolvakanties.

Jaarlijks verlof: kan de werkgever wettelijk verlof weigeren? (Partena Professional)

Terugbetaling educatief verlof: let op details

11/05/2017

Voor Brussel en Wallonië is 30 juni de uiterste datum voor een aanvraag tot terugbetaling van loon dat u betaalde aan medewerkers die educatief verlof namen. De Waalse regelgeving is evenwel aan het veranderen, zodat u extra aandacht moet hebben voor de details. Per gewest waarin u actief bent, is een apart dossier vereist.  

Betaald educatief verlof in Wallonië en Brussel - Vergeet niet om uw terugbetalingsdossier in te dienen (Securex)

Tijdskrediet zonder motief wordt stopgezet

21/04/2017

Dat een aangekondigd besluit uitblijft, heeft voor gevolg dat uw medewerkers vanaf 1 april geen aanvraag meer mogen indienen voor een niet-gemotiveerd tijdskrediet, zelfs niet voor een verlenging. Eveneens redelijk kafkaiaans is dat het tijdskrediet voor alle zorgmotieven wordt uitgebreid tot 51 maanden, maar dat de uitkeringen stoppen na 48 maanden.

Uitkeringen bij tijdskrediet voorlopig niet gewijzigd vanaf 1 april 2017 (Ella - SD Worx)

Loonplafond educatief verlof retroactief verhoogd

Heeft u medewerkers die dit schooljaar betaald educatief verlof aan het opnemen zijn? Dan zal u de rekenmachine mogen bovenhalen. Het loonplafond gaat met terugwerkende kracht tot 1 september vorig jaar met 55 euro omhoog. Het bedraagt nu 2815 euro, zo blijkt uit een veel te laat gepubliceerd KB. U zal dus een verschil in het voordeel van de betrokken werknemers moeten bijpassen.

Betaald educatief verlof 2016-2017: nieuw loonplafond van 2.815 EUR gepubliceerd (Ella - SD Worx)

Nieuwe stelsel tijdskrediet mist zijn start

30/03/2017

Voorzien was dat de nieuwe cao tijdskrediet zou ingaan per 1 april 2017. Dat gaat niet door, zo meldt het ABVV. De regering wil eerst de uitgaven in dit systeem verlagen, en de discussies tussen de partijen zijn niet afgerond. Voorlopig dus onder meer geen ouderschapsverlof van een halve dag per week en geen verlenging van het zorg-tijdskrediet tot 51 maanden. De oude regels blijven van kracht.

Nieuwe regels tijdskrediet en eerste welvaartsaanpassing sociale uitkeringen uitgesteld: regering kibbelt ten nadele van werknemers (ABVV)

Wet-Peeters (14): loopbaansparen

Een werknemer kan binnenkort (een deel van) zijn overuren en extralegale vakantiedagen later opnemen, bijvoorbeeld om een loopbaanpauze te financieren. Bij uitdiensttreding kan hij zich laten uitbetalen of het spaartegoed meenemen naar een volgende werkgever binnen dezelfde sector.  Voorzien is dat de werknemer later ook geld zal kunnen opsparen, bijvoorbeeld sommige premies.

Werkbaar en wendbaar werk : loopbaansparen (Group S)

***

Overzichten van de inhoud van de wet vindt u via Wet-Peeters goedgekeurd: dit zijn de grote lijnen (HR Alert, 28 februari 2017)

De aangenomen tekst van de Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk (in de beide talen, rechtstreekse download, pdf, 39 blz.)

Noot: goede bronnen behandelen vaak meer dan één (sub-)thema van de wet in één tekst. Daarom zal u sommige bronnen zien terugkeren in onze reeks over de wet werkbaar en wendbaar werk. Veel teksten dateren van voor de goedkeuring van de wet, maar ze blijven geldig omdat de Kamer geen amendementen aanvaardde.

Wet-Peeters (10): langer recht op palliatief verlof

Uw medewerkers kunnen voortaan in totaal drie maanden voltijds of deeltijds palliatief verlof nemen, een maand langer dan voorheen. Voor het overige blijft deze vorm van thematisch verlof ongewijzigd. De werknemer ontvangt dus een uitkering van de RVA. Te noteren: eind vorig jaar hebben de sociale partners het recht op zorg-tijdskrediet verlengd tot 51 maanden.

Werkbaar en wendbaar werk: uitbreiding van het palliatief verlof
(Group S)

Recht op palliatief verlof met 1 maand uitgebreid (Wet Peeters)
(Securex)

Landingsbaan met uitkering vanaf 55 jaar: voor wie?

23/03/2017

Sinds 2015 is een landingsbaan mét uitkering voorbehouden aan wie 60 is of ouder. Tegen de zin van de regering officialiseerden de sociale partners deze week een opvallende uitzondering. Het recht op een landingsbaan mét uitkering vanaf 55 jaar blijft bestaan voor werknemers met een zwaar beroep, een lange loopbaan of van een bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering.

CAO nr. 127 van 21.03.2017: verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Landingsbaan mét uitkeringen vanaf 55 jaar nog steeds mogelijk (Ella - SD Worx)

Wet-Peeters (9): schenking van verlofdagen

Totaal nieuw is de regeling die uw medewerkers de mogelijkheid biedt, anoniem en zonder tegenprestatie, conventionele verlofdagen cadeau te doen aan een collega met een zwaar zorgbehoevend kind. Het gaat dus niet over wettelijke verlofdagen. Eerst moet uw sector een cao tot stand brengen. Als de sector niets regelt, is een ondernemings-cao of een wijziging van het arbeidsreglement nodig.

Schenking van verlofdagen om voor een kind te zorgen wordt mogelijk vanaf 1 januari 2017 (Wet Peeters) (Securex)

Werkbaar en wendbaar werk na ministerrraad: schenking verlofdagen (Ella - SD Worx)

***

Overzichten van de inhoud van de wet vindt u via Wet-Peeters goedgekeurd: dit zijn de grote lijnen (HR Alert, 28 februari 2017)

De aangenomen tekst van de Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk (in de beide talen, rechtstreekse download, pdf, 39 blz.)

Noot: goede bronnen behandelen vaak meer dan één (sub-)thema van de wet in één tekst. Daarom zal u sommige bronnen zien terugkeren in onze reeks over de wet werkbaar en wendbaar werk. Veel teksten dateren van voor de goedkeuring van de wet, maar ze blijven geldig omdat de Kamer geen amendementen aanvaardde.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.