Real Time News
for Human Resources Governance

22/3 kost getroffen werknemers geen vakantie

16/10/2017

Goed nieuws voor werknemers van bedrijven die als gevolg van de aanslagen van 22 maart 2016 een beroep moesten doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voor de berekening van hun recht op jaarlijkse vakantie worden hun inactiviteitsdagen tot 21 januari van dit jaar gelijkgesteld met effectieve arbeidsdagen.

Jaarlijkse vakantie: Gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de aanslagen (Group S)

Educatief verlof: de lijst van de opleidingen

Een werknemer mag in het kader van het betaald educatief verlof een opleiding kiezen die niets te maken heeft met uw bedrijf of zijn functie. Maar de opleiding die hij kiest, moet wel voorkomen op de officiële lijst. Die vindt u bij Securex, voorzien van kort commentaar en van de adressen waar u bij twijfel terecht kunt. Dat er enkele regionale afwijkingen zijn, zal u niet verbazen.

Een bakcursus volgen tijdens de werkuren, mag dat? (Securex)

Betaald thuiszitten massaal succes bij ING

27/09/2017

Net geen 800 werknemers van 55 jaar of ouder bij grootbank ING hebben al gekozen voor de vertrekregeling die hen wordt aangeboden. Dat liet de directie weten. Vrijwel zeker volgen nog enkele honderden. Zij zullen niet meer hoeven te werken, maar toch 60 tot 80% van hun loon blijven ontvangen. De regering werkt aan een boete voor dit soort oplossingen.

55-plussers massaal weg bij ING (De Tijd)

Verstrenging tijdskrediet haalt niets uit

Door de strengere voorwaarden waren vorig jaar 10% minder werknemers in tijdskrediet. Dat is wat de regering beoogde. Maar Acerta becijferde dat deze daling teniet wordt gedaan door een toename van de thematische verloven, nog het meest doordat meer mannen ouderschapsverlof nemen. Per saldo is er dus niet méér volk op de werkvloer dan voorheen. Het aantal werknemers met een of andere vorm van loopbaanvermindering is gelijk gebleven.

Tijdskrediet daalt met 10% in 2016, toch blijft aantal werknemers met loopbaanvermindering ongewijzigd (Acerta)

Nieuwe bovengrens educatief verlof 2871 euro

05/09/2017

Er zit beweging in het betaald educatief verlof (BEV), dat overwegend benut wordt door vrouwen en in grote bedrijven.  Voor het schooljaar 2017-2018 geldt in de drie gewesten nog dezelfde bovengrens van het referteloon voor terugbetaling (2871,30 euro, onder voorbehoud). Maar voor andere aspecten groeien de verschillen. Vlaanderen stevent af op een grondige hervorming.

Nieuw schooljaar = nieuwe regels educatief verlof? (EasyPay Group)

Lees ook Betaald educatief verlof: wat te doen als de werknemer het vraagt? (Group S)

Over de geplande hervorming in Vlaanderen:  Betaald educatief verlof (Werk.be, website van de Vlaamse overheid)

Amper 2,13 procent van werknemers heeft educatief verlof (HRSquare)

Handig: kalender van de schoolvakanties

29/08/2017

Group S heeft een overzicht gemaakt van de vakanties voor de leerlingen in het schooljaar dat eind deze week van start gaat. U leert bijvoorbeeld dat de kerstvakantie begint op kerstdag zelf (een maandag), dat we opnieuw een vroege paasvakantie krijgen en dat de zomervakantie deze keer exact van weekend tot weekend zal lopen.

Schoolvakantiekalender 2017-2018 (Group S)

Controlearts naar vakantieadres sturen? Het mag

Vanuit een zonnig oord stuurt een medewerker een doktersbriefje dat stelt dat hij later dan voorzien zal terugkeren. Of hij meldt zich ziek net voor zijn vakantie, waardoor zijn vakantiedagen ziektedagen worden, en hij vertrekt dan naar het buitenland. Kan u een controlearts inzetten? Jawel, legt Securex uit, maar u neemt best een bepaalde verplichting op in uw arbeidsreglement.

Een zieke werknemer controleren op vakantie? Dat kan (Securex)

Hogere zorgverlofpremies voor alleenstaanden

15/06/2017

Voor een alleenstaande ouder met een kind dat extra zorgen vraagt, zal het weldra haalbaarder worden thematisch verlof op te nemen, want een aantal premies gaan fors omhoog. Het gaat om ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand. Het bedrag voor een voltijdse onderbreking gaat van afgerond 809 euro naar 1130 euro per maand.

Premie ouderschapsverlof fors de hoogte in voor alleenstaanden (persbericht minister Peeters)

Lees over thematische verloven en tijdskrediet ook:

Wijziging van sommige uitkeringen voor tijdskrediet en thematisch verlof (Group S)

Tijdskrediet: recht op uitkeringen en recht op afwezigheid gelijk (Ella)

Trend naar meer deeltijdwerk niet te stuiten

Werknemers zien steeds meer redenen om niet fulltime aan de slag te gaan of te blijven. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen, niet enkel wie dicht bij zijn pensioen staat of weet dat hij tot 67 zal moeten arbeiden. De jongste Barometer van de Arbeidsmarkt ziet de verschuiving van voltijds naar deeltijds werk al in de nieuwe contracten.
 
Barometer van de Arbeidsmarkt - Voor meer dan 1 op 2 Belgen is het werk niet vol te houden tot het pensioen: deeltijdwerk als oplossing (ManpowerGroup)

Nieuwe regels verlof voor bijstand of verzorging

01/06/2017

Vanaf vandaag 1 juni wordt verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid niet meer toegekend als de zorgbehoevende een familielid in de tweede graad is. Voor wettelijk samenwonenden is de regeling versoepeld. Nog een nieuwigheid: vaak zal het doktersattest nu moeten vermelden of de onderbreking voltijds, halftijds of 1/5 moet zijn.

Wijzigingen in verband met het verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (FOD Werk)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.