Real Time News
for Human Resources Governance

Vrije woensdagnamiddag weldra mogelijk

26/01/2018

Een halve dag ouderschapsverlof per week, gedurende 40 maanden, mits akkoord van de werkgever, komt eraan. Volgens berichten in de media is het dossier op politiek niveau eindelijk gedeblokkeerd. Op het Neutraal Syndicaat van Zelfstandigen na, zijn zelfs de werkgeversorganisaties enthousiast.

Vier schooljaren elke woensdagnamiddag vrij? Binnenkort kan het (De Morgen)

Werkgevers positief over vrije woensdagmiddag (De Standaard)

Inhoudelijke toelichting over het stelsel staat in 1/10e ouderschapsverlof: zijn wij op weg naar meer flexibiliteit op het gebied van de regelingen voor ouderschapsverlof? (Partena Professional)

Ouders mogen woensdagnamiddag thuisblijven (HR Alert, 22 december 2016)

Loopbaansparen: wet-Peeters treedt in werking

Loopbaansparen zal dan toch gebeuren volgens de wet-Peeters. Luidens mediaberichten hebben de sociale partners geen alternatief kunnen formuleren. Werknemers kunnen binnenkort overuren en vakantiedagen opsparen voor later. Bij uitdiensttreding kunnen ze zich laten uitbetalen of het spaartegoed meenemen naar een werkgever binnen dezelfde sector.

De aangenomen tekst van de Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk (in de beide talen, rechtstreekse download, pdf, 39 blz.)

Eerdere info over loopbaansparen in HR Alert:

Geen twijfel meer: loopbaansparen komt er (6 november 2017)

Loopbaansparen doorgeschoven naar 2018 (7 juli 2017)

Wet-Peeters (14): loopbaansparen (30 maart 2017)

Techreus schenkt extra betaald verlof

Vanaf vandaag geeft ook Microsoft België aan zijn werknemers recht op bijkomend verlof met behoud van loon. Het moederschapsverlof gaat van 15 naar 20 weken, het vaderschapsverlof van 10 dagen naar 6 weken. Wie een kind tot 16 jaar adopteert, krijgt 6 weken betaald verlof. Om voor ernstig zieke familieleden te zorgen gaat het om 4 weken extra verlof.

Microsoft trekt verlof voor werknemers op: mama's krijgen 20 weken en vaders 6 weken na geboorte (De Morgen)

Niet-opgenomen vakantie(geld) blijft opeisbaar

Zelfs jaren later mag een werknemer zijn recht op vakantie, inbegrepen niet-betaald vakantiegeld, opeisen, zo oordeelde deze week het Europees Hof van Justitie. Een werknemer moet overigens altijd op voorhand weten hoeveel vakantiegeld hij zal ontvangen. Opvallend aan het arrest is dat het ging om een man die 13 jaar als zelfstandige op commissie had gewerkt.

Un travailleur peut faire valoir ses droits au congé annuel payé, même des années après (La Libre)

Welk klein verlet voor een nieuw gezin?

Wanneer hij feitelijk samenwoont met de biologische moeder of vader van een kind dat trouwt, begraven wordt of zijn communie viert, heeft uw werknemer geen wettelijk recht op het klein verlet ter gelegenheid van bepaalde familiegebeurtenissen. Deze betaalde afwezigheid kan wel toegekend worden door een cao, zoals bijvoorbeeld het geval is in paritair comité 200. Uitleg bij Securex.

Winterhuwelijk van je ‘pluskind’ en klein verlet in een nieuw samengesteld gezin (Securex)

Geen twijfel meer: loopbaansparen komt er

Onze arbeidsmarkt is klaar voor het opsparen van vakantie, overuren of krediet van glijdende uren. 70% van de werknemers is pro, dat wisten we al. Maar ook 75% van de ceo's en directies ziet dat zitten, zo meldt Acerta; het kan dus snel gaan. Opmerkelijk: 45% van de ceo's en directies is ook bereid extra vakantiedagen te geven aan werknemers die in ruil een stuk loon opofferen.
 
3 op de 4 CEO’s zijn voor loopbaansparen (Acerta)

Totaal nieuw: 6000 euro onbelast bijverdienen

4/5 werken zal populairder worden omdat vanaf 1 januari 2018 per maand 500 euro mag bijverdiend worden zonder af te dragen aan de fiscus of de RSZ. De regeling blijft beperkt tot strikt omschreven prestaties, ook via de erkende deeleconomie. Zij geldt voor werknemers die minimum 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden. De regeling voor deelplatformen is afgevoerd.

Met deze klusjes mag je vanaf volgend jaar 500 euro per maand onbelast bijverdienen (Het Laatste Nieuws)

Deeleconomie - Lijst van de erkende platformen (FOD Financiën, pdf, rechtstreekse download)

22/3 kost getroffen werknemers geen vakantie

16/10/2017

Goed nieuws voor werknemers van bedrijven die als gevolg van de aanslagen van 22 maart 2016 een beroep moesten doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voor de berekening van hun recht op jaarlijkse vakantie worden hun inactiviteitsdagen tot 21 januari van dit jaar gelijkgesteld met effectieve arbeidsdagen.

Jaarlijkse vakantie: Gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de aanslagen (Group S)

Educatief verlof: de lijst van de opleidingen

Een werknemer mag in het kader van het betaald educatief verlof een opleiding kiezen die niets te maken heeft met uw bedrijf of zijn functie. Maar de opleiding die hij kiest, moet wel voorkomen op de officiële lijst. Die vindt u bij Securex, voorzien van kort commentaar en van de adressen waar u bij twijfel terecht kunt. Dat er enkele regionale afwijkingen zijn, zal u niet verbazen.

Een bakcursus volgen tijdens de werkuren, mag dat? (Securex)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.