Real Time News
for Human Resources Governance

Uitbreiding verlofregelingen voor werknemer met gehandicapt kind

De notie "kind met een handicap" werd uitgebreid. Daardoor zullen meer werknemers zich kunnen beroepen op de specifieke regelingen inzake adoptieverlof (verdubbeling van het verlof) en inzake ouderschapsverlof (optrekking van de leeftijdsgrens van het kind tot 21 jaar). De maatregel is van toepassing op verlofaanvragen die ingediend worden vanaf 31 december 2018.

Uitbreiding van de notie kind met een handicap voor adoptieverlof en ouderschapsverlof (FOD Werk)

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet aanvragen doe je best online

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) vraag je voortaan best elektronisch aan, zo meldt de website van de Sociale Zekerheid. Als werkgever vul je eerst jouw deel in, en stuurt de aanvraag dan door naar de werknemer. Die vult daarna de rest van de aanvraag in, bij voorkeur ook online.

Dien uw aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet online in (RSZ)

Nieuwe loongrens educatief verlof

22/11/2018

[UPDATE 26/11/2018: bevestiging nodig, NAR heeft verdeeld advies uitgebracht] Voor de berekening van de terugbetaling van de uren betaald educatief verlof zal de loongrens worden verhoogd tot 2928 euro. Dat staat in een ontwerp-KB. Vorig schooljaar bedroeg de loongrens 2815 euro. De vaststelling van deze loongrens is een federale materie en hij is dus in alle gewesten hetzelfde.

Educatief verlof: indexatie loongrens (EasyPay Group)

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

15/11/2018

Er wordt al lang over gepraat, maar nu zou het dus toch gebeuren. Uiterlijk mei volgend jaar wil federaal minister Denis Ducarme een wet laten goedkeuren die aan de 800.000 mannelijke zelfstandigen in dit land het recht op 10 dagen vaderschapsverlof toekent. Per dag is een uitkering voorzien van 79 euro. Wie onmogelijk zijn zaak kan sluiten, zou dienstencheques cadeau krijgen.

Zelfstandigen krijgen vaderschapsverlof (De Tijd)

Vakanties verklaren minder dan helft van afwezigheden

12 procent van de contractuele arbeidstijd wordt niet gepresteerd omwille van wettelijke vakantie en feestdagen. Allerlei andere schorsingen, zoals ziekte, tijdskrediet of ouderschapsverlof wegen nog zwaarder door. In Vlaanderen wordt daardoor slechts 73% van de contractuele arbeidstijd effectief gepresteerd, in Brussel 73,7% en in Wallonië 74,6%. Afwezigheden van langer dan een jaar zijn buiten beschouwing gelaten. In kleine ondernemingen gaan veel minder uren verloren dan in grote.

Belg werkt 63 % van de maximale arbeidstijd (Acerta)

Terugbetaling educatief verlof: de spelregels per gewest

Om de terugbetaling te krijgen van de lonen en sociale bijdragen die jouw onderneming tijdens het educatief verlof betaald heeft, moet je formaliteiten vervullen. Die verschillen per gewest. Heeft jouw onderneming vestigingseenheden in meer dan 1 gewest, dan moet je een dossier indienen per gewest.

Betaald educatief verlof in het Vlaams Gewest - Hoe kan u het betaalde loon terugvorderen? (Securex)

Betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Hoe kan u het betaalde loon terugvorderen? (Securex)

Betaald educatief verlof in het Waals Gewest - Hoe kan u het betaalde loon terugvorderen? (Securex)

Betaald educatief verlof in de Duitstalige Gemeenschap - Hoe kan u het betaalde loon terugvorderen? (Securex)

Verlof om dwingende reden een plaats geven in eigen HR-beleid

Bij ziekte, ongeval of hospitalisatie van een kind mag een werknemer 10 dagen per jaar "verlof om dwingende reden" opnemen. Als werkgever kan je je daartegen niet verzetten, maar de wet verplicht jou niet een loon te betalen. In het kader van een eigen personeelsbeleid, zou je wel kunnen enkele dagen betalen, of het recht uitbreiden tot bijvoorbeeld 15 dagen. Acerta geeft toelichting.

Hallo, baas? Mijn kind is ziek (Acerta)

Lees ook Klein verlet en verlof om dwingende redenen. Het wat, wanneer en hoe (Acerta)

Je medewerker is verkozen: wat nu?

16/10/2018

Misschien stapt een dezer dagen een medewerker jouw kantoor binnen om te melden dat hij/zij verkozen is en een mandaat zal opnemen. Dan is het tijd om de regeling over politiek verlof nog eens door te nemen. Daarin is sprake van het recht op afwezigheid van het werk, van de doorbetaling van het loon (je recupereert dat achteraf) en van ontslagbescherming. Uitleg bij Acerta.

Politiek verlof als uw werknemer verkozen is? (Acerta)

Deadlines in zicht: haal je agenda erbij

Even herinneren aan enkele deadlines... Eind deze maand moet het jaarlijks actieplan welzijn ingediend zijn. Uiterlijk 15 december dienen de vervangingsdagen voor de wettelijke feestdagen in 2019 uit te hangen. In veel gevallen gaat het hier enkel over de nationale feestdag 21 juli, die op een zondag valt. En uiterlijk eind december moeten de collectieve sluitingen in 2019 vastliggen.

Jaarlijks actieplan 2019: indienen vóór 1 november (Group S)

Wacht niet langer om de vervangingsdagen voor de feestdagen in 2019 vast te leggen (Securex)

Collectieve sluiting in 2019: deel de datum mee vóór 1 januari 2019 (Partena Professional)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.