Real Time News
for Human Resources Governance

Wat het Zweedse babyverlof inhoudt

Er zijn details bekend over het ouderschapsverlof van 24 weken voor de 40.000 werknemers van auto-multinational Volvo. Vanaf vandaag 1 april geldt dit dus voor de 6000 werknemers van Volvo Cars in Gent, de grootste industriële werkgever in Vlaanderen. De wettelijke regeling zit erin vervat. Toch blijft de sprong groot. Voor vrouwen komen er 9 weken bij, voor mannen zelfs 21 en voor adoptieouders 17. De uitkering wordt aangevuld tot 80% van het loon. Volvo kan hier voordeel uit puren, denken experts.

Volvo brengt een stukje Zweden naar België: alle werknemers kunnen half jaar geboorteverlof opnemen (vrt nws)

24 weken betaald ouderschapsverlof voor alle Volvo Cars-werknemers (Volvo Cars Gent)

Vaccinatieverlof: wet is gestemd

De Kamer heeft unaniem de wet op het betaald vaccinatieverlof gestemd. Ze treedt in na de publicatie in het Staatsblad. Waarschijnlijk zal dit snel gaan. Alle werknemers gebonden door een arbeidsovereenkomst krijgen klein verlet om zich te laten inenten tegen covid-19, zowel voor de eerste als de eventuele tweede prik.

Wetsontwerp houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 (aangenomen tekst, pdf, 4 blz.)

Vaccinatieverlof op komst (SD Worx): korte bespreking van het wetsontwerp, dat ongewijzigd is goedgekeurd in de Kamer. De juridische kwalificatie is intussen uitgeklaard, het is klein verlet geworden

Vakantiegeld nieuwe bediende wordt anders berekend

Tot nog toe diende je het vertrekvakantiegeld, dat een nieuwe bediende had ontvangen bij zijn vorige werkgever, in één keer te verrekenen op het moment dat de nieuwkomer zijn hoofdvakantie nam. Dat is veranderd. Voortaan gebeurt de verrekening in verhouding tot het aantal opgenomen vakantiedagen. Verdient de nieuwkomer een hoger loon, dan is een bijkomende berekening vereist.

Verrekening vertrekvakantiegeld van een bediende bij veranderen werkgever (socialsecurity.be)

Alles over de Brexit-maatregelen

Als je erkend werd als "werkgever in economische moeilijkheden als gevolg van de Brexit", kan je een beroep doen op een versoepelde regeling tijdelijke werkloosheid wegens economische reden, een tijdelijke vermindering van de individuele arbeidsprestaties en een tijdelijke collectieve vermindering van de arbeidsduur. Het Brexit-tijdskrediet wordt niet afgetrokken van het normale tijdskrediet.

Maatregelen tot vrijwaring tewerkstelling na Brexit binnenkort van kracht (Ella / SD Worx): zeer gedetailleerde toelichting (reken op een half uur leestijd), maar dit is hoe het Staatsblad zou moeten geschreven zijn

Economische moeilijkheden door de Brexit? Denk aan het Brexit tijdskrediet (Securex)

Covid-19 steunpakket verlengd tot 30 juni

De regering heeft 27 Covid-19-maatregelen verlengd tot eind juni. Wat de werkgevers en werknemers betreft, sommen we hier enkele van de voornaamste verlengde maatregelen op.

  • Tijdelijke werkloosheid: de versoepelingen blijven van toepassing in alle sectoren.
  • Tijdelijk werkloze werknemers kunnen met behoud van 75% van de werkloosheidsuitkering aan de slag in de land- en tuinbouw, de zorgsector en het onderwijs
  • De bedrijfsvoorheffing op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen blijft verlaagd tot 15%
  • Tijdelijke werkloosheid zal in halve dagen mogelijk zijn in de dienstencheques en het schooltransport
  • Vrijwillige overuren: in de zorg, de cruciale sectoren en de essentiële diensten mag het saldo opgenomen worden in het tweede kwartaal
  • Tijdskrediet en ouderschapsverlof: tijdelijk onderbreken om in bepaalde sectoren te gaan werken is toegestaan.

Federale regering verlengt en breidt steunpakket uit (bericht van de Eerste minister)

Ander nieuws van de dag

Niveau gewerkte dagen in België hoogst sinds de start van de pandemie (SD Worx): in januari draaiden de meeste sectoren op hun normale werkritme, in sommige gevallen werd zelfs méér gewerkt dan in januari 2020

3 op de 4 bedienden hadden eind 2020 nog vakantiedagen over (Acerta): maar het verschil met andere jaren is niet erg groot

Corona: vanaf 1 maart heropening bemande zonnebanken en -centra (Ella / SD Worx): een nieuw ministerieel besluit heeft een vergetelheid in het vorige rechtgezet

Verenigingswerkers (socialsecurity.be): na de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van het onbelast bijklussen is een wet gestemd die een tijdelijke oplossing (voor 1 jaar) biedt aan de sportsector. Gedetailleerde uitleg in de administratieve instructies van de RSZ

Brexit: tijdelijke crisismaatregelen treden in werking op 22 maart 2021 (Group S)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.