Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuw verlof: de "mobiliteitsdag"

Bouwarbeiders die in een kalenderjaar mobiliteitsvergoedingen ontvangen voor 43.000 of meer kilometers, hebben vanaf 2019 recht op een dag extralegaal betaald verlof. 43.000 kilometers komen naar schatting overeen met minimum 700 uren onderweg. Deze "mobiliteitsdag" duikt voor het eerst op. Ook in het paritair comité voor de elektriciens voeren de sociale partners dit in. De dag mag opgenomen worden tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Nieuwigheden in de bouwsector: van anciënniteitsverlof tot mobiliteit (Securex)

Extra ouderschapsverlof bij Nestlé

De 800 werknemers van Nestlé in België zullen bijkomend ouderschapsverlof krijgen, betaald door de werkgever. Eén ouder krijgt 18 weken (4 meer dan de wet), de andere 4 weken. De regeling is genderneutraal, geldt ook bij adoptie en voor pleegkinderen en slaat op de 300.000 werknemers van de voedingsgigant. Doel is het werkgeversimago te versterken en de retentie te verhogen.

Vier maanden ouderschapsverlof bij Nestlé (Trends)

Nestlé supports families with new parental leave policy (Nestle.com)

Opzegvergoeding hoger bij ouderschapsverlof dan bij kinderzorgverlof

Stel dat een werknemer op het ogenblik van zijn ontslag zijn arbeidsprestaties had verminderd "om te zorgen voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar" (loopbaanvermindering met motief, cao nr. 103). Mag de opzeggingsvergoeding dan gebaseerd zijn op zijn verminderd loon? Ja, zegt het Grondwettelijk Hof. Had diezelfde werknemer ouderschapsverlof opgenomen, daarentegen, dan telt het voltijds loon.

Analyse, samen met een nuttige tabel, door arbeidsadvocate Ann Taghon in Opzeggingsvergoeding bij loopbaanvermindering zorg kind (Lexalert)

Pleegouders krijgen (wellicht) meer vakantiegeld

07/11/2019

Werknemers die gebruik maken van hun recht op pleegouderverlof zullen er binnenkort op vooruit gaan. Hun niet-gepresteerde dagen zullen worden meegeteld bij de berekening van het enkel en het dubbel vakantiegeld. Een datum is er nog niet. Maar de Nationale Arbeidsraad heeft een positief advies afgeleverd.

Advies 2146 van de NAR (pdf, 5 blz., rechtstreekse download)

Lees ook: Ziekte tijdens prenatale rust: binnenkort overdraagbaar? (Acerta)

1/10 ouderschapsverlof start rustig

29/10/2019

Ouderschapsverlof zit in de lift (+ 7% op jaarbasis), maar anders dan verwacht was er bij de start van het schooljaar geen ware rush op de "vrije woensdagnamiddag". In september noteerde de RVA bijna 70.000 moeders en vaders die een uitkering ontvingen omdat zij ouderschapsverlof opnamen. Daarvan maakten 2652, of minder dan 4%, gebruik van het nieuwe 1/10 stelsel om hetzij elke week een halve dag thuis te blijven, hetzij om de twee weken een hele dag.

Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - september 2019 (RVA)

Tijd om procedure op te starten voor collectieve sluiting in 2020

Vanaf 1 januari kunnen werknemers vakantiedagen opnemen die zij verdiend hebben in 2019. Bedrijven die volgend jaar collectief sluiten, mogen dus niet talmen. De procedure vergt tijd. Uiterlijk op 31 december moet alles in orde zijn. De periode moet vastgelegd zijn volgens de geijkte regels, zij moet opgenomen zijn in het arbeidsreglement, ter kennis gebracht van het personeel (door aanplakking en individueel) en gemeld aan de directie voor het toezicht op de sociale wetten.

Collectieve sluiting in 2020: deel de datum mee vóór 1 januari 2020 (Partena Professional)

Doe leerlingen niet werken in herfstvakantie

Sinds 1 september 2019 mag je in Vlaanderen jongeren uit een duaal leren stelsel niet meer aan het werk zetten tijdens de schoolvakanties. De regel geldt al meteen voor de herfstvakantie die maandag begint en is van toepassing ongeacht de datum van het afsluiten van de overeenkomst. Afwijkingen zijn mogelijk. Uitleg bij Acerta.

Herfstvakantie in zicht: opletten met overeenkomsten in kader van duaal leren (Acerta)

Syntra vergemakkelijkt het aanvragen van een afwijking met een Model van een bijlage bij de overeenkomst van alternerende opleiding (Syntra, via de site van Acerta, MS Word, 2 blz., rechtstreekse download)

Ouderschapsverlof in herfstvakantie: te laat voor geldige aanvraag

17/10/2019

Voor veel werknemers is de opvang van hun schoolgaande kinderen in de herfstvakantie een uitdaging. Sinds kort bestaat het ouderschapsverlof voor één week. Probleem: de aanvraag had al moeten binnen zijn. Op een ongeldige aanvraag hoef je niet in te gaan, maar het staat je wel vrij het verlof toch nog toe te kennen. Uitleg over de modaliteiten en de procedure bij Acerta.

Ouderschapsverlof in de herfstvakantie? (Acerta)

Duizenden werkgevers kunnen vanaf nu loopbaansparen aanbieden

Het is zover: de werkgevers in de chemie- en petroleumsector (paritaire comité’s 116, 117, 207 en 211) en de werkgevers met bedienden die ressorteren onder PC nr 200 kunnen het loopbaansparen invoeren. Het is afwachten wat op het terrein gebeurt. Maar dit zou de echte start kunnen betekenen voor deze vorm van flexibilisering van de loopbaan.

Loopbaansparen wordt werkelijkheid (Acerta)

Loopbaansparen: hoe implementeer je dit in je bedrijf? (Acerta)

Lijst van aanhangigmakingen en cao's omtrent loopbaansparen (FOD Werk)

Slechts 2 echte "bruggen" in 2020

Het is soms anders, maar volgend jaar zijn er voor de meeste werknemers slechts 2 gelegenheden om een "brug" van 4 dagen te maken door één vakantiedag op te nemen. In 2020 valt 1 wettelijke feestdag op een dinsdag (21 juli) en 1 op een donderdag (Hemelvaartdag). Twee feestdagen vallen in het weekend. Je hebt nog tot 15 december om de vervangingsdagen mee te delen. Uitleg bij Partena Professional.

Vervanging feestdagen: formaliteiten te vervullen vóór 15 december 2019 (Partena Professional)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.