Real Time News
for Human Resources Governance

Ander nieuws van de dag

Herinvoering vaccinatieverlof vanaf 1 oktober 2022 (SD Worx)

4 op 10 werknemers noemt collega’s echte vrienden (Tempo-Team): wie zich verbonden voelt met zijn werkmakkers is gemotiveerder, voelt zich sterker betrokken en beleeft meer werkplezier

Coaching revisited... (Securex, pdf, 14 blz.): een wetenschappelijke stand van zaken over coaching op de werkvloer, gratis downloadbaar

Automatische loonindexering: hoe en voor wie? (Group S): de basisregels uitgelegd

Extra sluitingsdag om energiekost te drukken? (Securex)

‘Kmo’s kunnen makkelijk tot 20 procent energie besparen’ (Partena Professional)

Movement Toward Gender Equality Has Slowed in Some Areas, Stalled in Others (New York University): gelijklopend met de neoliberale revolutie vertraagt sinds de jaren '90 de beweging naar meer gelijkberechtiging van de vrouwen op de werkplek

Het cijfer: 5

Vanaf 10 november 2022 heeft de werknemer recht op 5 dagen onbetaald zorgverlof. De modaliteiten zijn nu gekend. Deze 5 dagen worden aangerekend op de 10 dagen onbetaald verlof wegens dwingende redenen.  Details

Meer ontslagbescherming in sommige verlofstelsels

Vanaf 10 november 2022 moet de werkgever rekening houden met strengere regels ingeval van ontslag van een zwangere werkneemster of een werknemer die de omzetting van het moederschapsverlof opneemt. Dat geldt ook bij ontslag van werknemers die adoptieverlof of geboorteverlof opnemen, of wanneer de werkgever de tijdelijke arbeidsovereenkomst van dergelijke werknemers niet verlengt.

Moederschapsrust en bescherming tegen ontslag : strengere regels ! (Group S)

Adoptieverlof : opgepast in geval van ontslag of niet verlenging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten (Group S)

Geboorteverlof : opgepast in geval van ontslag of niet verlenging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten (Group S)

Lees ook: Geboorteverlof, verlof om dwingende redenen, zorgverlof en adoptieverlof schorsen de opzeggingstermijn gegeven door de werkgever (Group S)

Ander nieuws van de dag

Nieuwe schorsingsgronden bij opzeg door werkgever (EasyPay Group): binnenkort schorsen ook geboorteverlof, verlof wegens dwingende redenen, zorgverlof en adoptieverlof de opzeggingstermijn wanneer de opzegging gegeven werd door de werkgever

Aandachtspunt omvang verbrekingsvergoeding bij opname tijdskrediet/thematisch verlof (EasyPay Group): de verbrekingsvergoeding tijdens een lopend tijdskrediet/ thematisch verlof zal berekend worden op het loon waarop de werknemer recht zou hebben gehad indien hij zijn arbeidsprestaties niet had verminderd

Aangifte van 'tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken' energie (socialsecurity.be)

Hoe wint u de war for talent in de Belgische accountancysector? (WoltersKluwer): tips uit een peiling. Met stip op één: bied on-the-job training aan

Duaal leren lost hoge verwachtingen niet in (De Tijd): weinig belangstelling, veel gedoe, gering resultaat

Opgelet, strakkere deadline VOV

Je hebt in Vlaanderen voortaan nog slechts drie maanden de tijd, te rekenen vanaf de startdatum van de opleiding, om als werkgever de terugbetaling aan te vragen van (een deel van) de loonkost van een medewerker die Vlaams Opleidingsverlof neemt. Ook voor de werknemer zijn de regels aangescherpt.

Vlaams opleidingsverlof – deadline opleidingsattesten (Accuria)

Lees ook: Vlaams opleidingsverlof: de belangrijkste principes op een rijtje (Group S): zeer gedetailleerd

Ander nieuws van de dag

Kosten eigen aan de werkgever: nieuw RSZ-bedrag voor bureaukosten en kledijkosten voor 2022 (Liantis)

Vaccinatie: heeft de werknemer recht op verlof? (Partena Professional): voorlopig nog niet, "verwittig werknemers dat zij geen loon zullen ontvangen voor de uren afwezigheid"

Telewerken tijdens een energiecrisis: heb je dan recht op een hogere thuiswerkvergoeding? Of kan je zelf weer meer naar kantoor komen?  (vrtnws)

Vaderschaps- en geboorteverlof voor zelfstandigen (Group S): de uitkering is verhoogd tot 92,85 euro per dag onderbreking van de activitit of 46,43 euro per halve dag

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.