Real Time News
for Human Resources Governance

Geen verloren vakantiedagen meer

Het is zover. Vanaf 1 januari volgend jaar zal een loontrekkende die arbeidsongeschikt wordt tijdens een wettelijke jaarlijkse vakantieperiode, de verloren vakantiedagen op een later tijdstip kunnen opnemen. Ook de opgebouwde dagen jaarlijkse vakantie die een werknemer niet kan opnemen wegens schorsing van de overeenkomst (bijv. wegens moederschapsrust) kunnen later worden opgenomen.

Jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid: de Europese richtlijn 2003/88 is (eindelijk) omgezet! (Partena Professional)

Thuiswerk vermindert vraag naar loopbaanonderbreking

Nog vooraleer in februari 2023 strengere regels van kracht werden, namen minder werknemers een loopbaanonderbreking. Nu zijn het er nog 6,3%. Dat is 1% minder dan in het pre-coronajaar 2019. Verklaringen: het telewerken, het duurdere leven en de arbeidskrapte. Alleen het deeltijds ouderschapsverlof is populairder geworden, onder meer omdat veel vaders 1/10de ouderschapsverlof opnemen.

Steeds minder loopbaanonderbrekingen in ons land, wellicht door structureel thuiswerk en stijgende levensduurte (Acerta)

Lees ook: Telewerk: de 7 meest voorkomende vragen (SD Worx)

Minder uren werken beschermt niet tegen burn-out

Deeltijds werkenden zijn even vatbaar voor burn-out als hun voltijds werkende collega's. Dat blijkt uit baanbrekend onderzoek geleid door Kristen du Bois van UGent. De verklaring: niet het aantal gepresteerde uren bepaalt het burn-outrisico, maar welke eisen er in die uren gesteld worden aan de werknemer.

Risico op burn-out niet lager onder deeltijds werkenden (UGent, blogpost)

Beyond the Hype: (How) Are Work Regimes Associated with Job Burnout? (volledige onderzoeksresultaten, openingsartikel in een speciaal nummer van International Journal of Environmental Research and Public Health)

Ander nieuws van de dag

Educatief verlof/Vlaams opleidingsverlof: aanpassing loonplafond vanaf 1 januari 2023 (SD Worx)

De boemerang van het impliciet ontslag (Bellaw/SoConsult via Legal News): in een recent arrest zegt het Hof van Cassatie uitdrukkelijk dat wie ten onrechte impliciet ontslag inroept, zelf een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst

De huidige ontwikkeling van België is onhoudbaar volgens duurzaamheidsrapport (Planbureau, persbericht): het welzijn van onze jongeren blijft er op achteruitgaan en dat zal zwaar wegen op de sociale en economische ontwikkeling van het land

Slaaptekort is schadelijker dan je denkt (Attentia)

Ander nieuws van de dag

Fiscale fiches inkomsten 2022: Belcotax is geopend (Securex): de meest courante fiches moeten uiterlijk op 28 februari ingediend zijn

Lees ook: Indieningstermijnen fiches (FOD Financiën)

Educatief verlof/Vlaams opleidingsverlof: aanpassing loonplafond vanaf 1 januari 2023 (SD Worx)

De huidige ontwikkeling van België is onhoudbaar volgens duurzaamheidsrapport (Planbureau, persbericht): het welzijn van onze jongeren blijft er op achteruitgaan en dat zal zwaar wegen op de sociale en economische ontwikkeling van het land

Regering akkoord over verloren vakantiedagen

Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie heeft pech: die vakantiedagen is hij kwijt. Volgend jaar verandert dat. De verloren gegane verlofdagen zal de medewerker een tijd later toch kunnen opnemen. Minister Dermagne had dat in november al aangekondigd. Hij zegt nu dat er daarover binnen de regering een akkoord is. De werkgevers vragen een systeem om misbruik te voorkomen.

Ziek tijdens vakantie? Vanaf 2024 kun je die dagen toch nog recupereren (De Morgen)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.