Real Time News
for Human Resources Governance

Duizenden werkgevers kunnen vanaf nu loopbaansparen aanbieden

Het is zover: de werkgevers in de chemie- en petroleumsector (paritaire comité’s 116, 117, 207 en 211) en de werkgevers met bedienden die ressorteren onder PC nr 200 kunnen het loopbaansparen invoeren. Het is afwachten wat op het terrein gebeurt. Maar dit zou de echte start kunnen betekenen voor deze vorm van flexibilisering van de loopbaan.

Loopbaansparen wordt werkelijkheid (Acerta)

Loopbaansparen: hoe implementeer je dit in je bedrijf? (Acerta)

Lijst van aanhangigmakingen en cao's omtrent loopbaansparen (FOD Werk)

Slechts 2 echte "bruggen" in 2020

Het is soms anders, maar volgend jaar zijn er voor de meeste werknemers slechts 2 gelegenheden om een "brug" van 4 dagen te maken door één vakantiedag op te nemen. In 2020 valt 1 wettelijke feestdag op een dinsdag (21 juli) en 1 op een donderdag (Hemelvaartdag). Twee feestdagen vallen in het weekend. Je hebt nog tot 15 december om de vervangingsdagen mee te delen. Uitleg bij Partena Professional.

Vervanging feestdagen: formaliteiten te vervullen vóór 15 december 2019 (Partena Professional)

Mantelzorgverlof mist start

27/09/2019

Het mantelzorgverlof voor werknemers die instaan voor zwaar zorgbehoevenden start niet op 1 oktober 2019. De datum is niet meer haalbaar, zo leerde Het Nieuwsblad uit een rondvraag bij de bevoegde ministers en instanties. De wet is eerder dit jaar haastig door de Kamer gejaagd. Nu blijkt dat het heel moeilijk is ze om te zetten in uitvoeringsbesluiten.

Mantelzorgers moeten nog maanden wachten op beloofde verlof: “De wet is gebrekkig” (Het Nieuwsblad)

Lees ook: Nieuw in oktober: het mantelzorgverlof (HR Alert, 9 juli 2019)

Terugvordering van uitkeringen tijdskrediet en themaverlof beperkt tot 150 dagen

Het gebeurt dat een werknemer in tijdskrediet of in themaverlof uitkeringen ontvangt, waarvan achteraf blijkt dat hij er geen recht op had. Net zoals dit het geval is voor werkloosheidsuitkeringen, beperkt de RVA voortaan de terugvordering van deze uitkeringen tot de jongste 150 dagen. De voorwaarde is wel dat de werknemer zelf aantoont dat hij te goeder trouw was.

Terugvorderen uitkeringen tijdskrediet en thematische verloven: beperkt in de tijd bij goede trouw (Securex)

Iederéén vrij op woensdag? Het kan

27/08/2019

Ouderschapsverlof en tijdskrediet bieden vandaag aan werkende ouders veel mogelijkheden. Wettelijk zou je niet eens kunnen beletten dat je volledige personeelsbestand op woensdag thuis blijft, als zij allemaal jonge ouders zijn. Het voorbeeld illustreert dat werkgevers er belang bij hebben goed op de hoogte te zijn van de regels. Acerta en Lexalert leggen uit wanneer je een aanvraag kan weigeren en geven advies.

Jouw werknemer wil ouderschapsverlof of tijdskrediet voor woensdagnamiddag, wat kan je doen? (Acerta)

Ouderschapsverlof : een stand van zaken na de uitbreiding voor kinderen met een handicap, het 1/10 ouderschapsverlof en de flexibele opname (Lexalert, met overzichtstabel)

Vlaanderen pusht bijscholen via tijdskrediet

Wie in Vlaanderen tijdskrediet met motief opleiding opneemt, krijgt bovenop de RVA-uitkering ook een bedrag van de Vlaamse overheid. Dit stelsel, gekend als de aanmoedigingspremie opleidingskrediet, wordt met ingang van 1 september 2019 grondig hervormd. Ook het bedrag van de premie gaat flink omhoog. Bij volledige onderbreking van de arbeidsprestaties gaat het nu om 566,62 euro bruto per maand.

Vlaamse aanmoedigingspremie opleidingskrediet hervormd (Ella / SD Worx)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.