Real Time News
for Human Resources Governance

Evolutie arbeidsongevallen volgt tewerkstelling

In de privé-sector werden in 2006 alles bijeen 185.039 arbeidsongevallen geregistreerd. Dat is een toename met bijna 5000, maar de toename staat in verhouding tot het gestegen arbeidsvolume. 80 procent van de ongevallen deed zich voor op de werkplek. De sectoren met de hoogste frequentie zijn de gezondheidszorg en sociale dienstverlening, de bouw en de diensten aan bedrijven. Specifieke preventiecampagnes naar deze sectoren toe lijken de minister van Werk aangewezen.

RECHTSPRAAK: Geen uitkering na werkongeval

Het feit slachtoffer te zijn van een arbeidsongeval geeft niet automatisch recht op de wettelijke arbeidsongevallen-uitkeringen. Dat blijkt uit een arrest van het arbeidshof, besproken in HRUpdate. De zaak draait om een verpleger die een plotse pijn voelde in de arm en het werk niet hervatte. De expert stelde vast dat de werknemer reeds acht operaties had ondergaan aan deze arm, en dat het voorval op het werk de vooraf bestaande toestand niet erger had gemaakt. Het hof besliste dat de gevolgen van het arbeidsongeval nihil waren en dat de werknemer geen aanspraak kon maken op uitkeringen.

Vrouwelijke chefs worden minder thuis opgebeld

Drie werknemers op vier in de Europese Unie hebben een mannelijke chef. Vrouwelijke directeurs en professionals hebben minder autonomie dan hun mannelijke gelijken en verdienen meestal ook minder. Anderzijds worden ze wel maar half zo vaak buiten de werkuren opgebeld in verband met een professionele kwestie. Dit zijn enkele gegevens uit het nieuwe verslag over gender en arbeidsomstandigheden in de EU, gepubliceerd door Eurofound. Een verslag van Eurostat signaleert dat 10 procent van de vrouwen van 25 tot 54 jaar niet uit werken gaat om gezinsredenen. De globale inactiviteitsgraad bij de vrouwen bedroeg 23,6 procent in 2006; bij de mannen was dit 8,1 procent.

KMO-compromis goedgekeurd door bonden

Als laatste vakbond heeft het ABVV zich akkoord verklaard met het compromis dat in de Groep van Tien was bereikt over de vakbondsvertegenwoordiging in kleine en middelgrote ondernemingen. In de KMO's met 50 tot 99 werknemers wordt het preventiecomité de facto opgewaardeerd tot een ondernemingsraad. Dit zal gebeuren vanaf de sociale verkiezingen van 2012. Voor de kleinere bedrijven (van 20 tot 49 werknemers) is er een "aanbeveling" naar de sectoren om een systeem van informatie aan de werknemers uit te werken.

Brochure: preventie van psychosociale belasting

Pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, geweld en stress zijn situaties die kunnen bestaan. De regelgeving in dit domein werd recent aangepast om de notie grensoverschrijdend gezag te verbinden met de notie psychosociale belasting. Om dit toe te lichten heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de brochure “Wegwijs in … de preventie van de psychosociale belasting op het werk: stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag” uitgegeven. Zij bevat ook een lijst van nuttige adressen.

Bijgestuurde pestwet gaat van kracht op 16 juni

Op 16 juni treden nieuwe regels over pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk in werking. De nieuwe wet herdefinieert enkele sleutelbegrippen en legt sterker de nadruk op preventie en op het aanmoedigen van bedrijfsinterne oplossingen. Nieuw is ook een procedure "zoals in kortgeding"; de voorzitter van de arbeidsrechtbank zal o.m. voorlopige maatregelen kunnen opleggen aan de werkgever.

Daoust Job Academy werkt ook aan attitudes

De Groep Daoust, actief in uitzendarbeid, personeelsselectie, outplacement, dienstencheques en jobcoaching, heeft de Daoust Job Academy gelanceerd. De bedoeling is kortdurende, praktijkgerichte opleidingen te verstrekken. Er wordt gestart in de sectoren horeca, verkoop, dienstencheques en veiligheid. De opleidingen zullen vaardigheden bijbrengen, maar daarnaast ook veel aandacht besteden aan attitudes, motivatie en servicegerichtheid.

Helft van bedrijven heeft alcoholreglement

Anders dan voor roken op het werk, heeft de werkgever wat alcoholgebruik betreft wel de keuze om al dan niet zelf een reglement op te stellen. Uit een enquête van AristA blijkt dat de helft van de ondernemingen alcoholregels heeft. Werknemers en werkgevers zijn het erover eens dat een dronken werknemer de sfeer binnen het team verziekt. Van de werkgevers die nooit te kampen hadden met een dronken medewerker, heeft 45 percent toch een reglement. Van de werkgevers die al wel te kampen kregen met dit probleem, heeft 68 percent een dergelijk reglement. De helft van de ondervraagde werkgevers zou een werknemer die drinkt tijdens de werkuren ontslaan.

Meer Nederlanders willen werken tot 65

26 procent van de Nederlandse werknemers zegt aan de slag te willen blijven tot de leeftijd van 65 jaar, een stijging met vijf procent in één jaar. Net zoals in België is er dus bij onze Noorderburen een kentering in de geesten. Dit blijkt uit de NEA (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden), het grootste periodieke onderzoek naar arbeidsomstandigheden in Nederland en het equivalent van de Belgische Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). Beoogde pensioenleeftijd is één van de tien thema's uit de NEA die zijn uitgewerkt in een brochure die rechtstreeks te downloaden is.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.