Real Time News
for Human Resources Governance

Maximum 0,2 promille voor beroepschauffeurs

Beroepschauffeurs zullen vanaf 1 januari 2015 in overtreding zijn zodra het alcoholgehalte in hun bloed boven de 0,2 promille komt. De regel geldt voor de bestuurder van elk voertuig waarvoor een rijbewijs C, C1, D, D1 (eventueel + E) is vereist en ook voor elke bestuurder die personen vervoert en onderworpen is aan een rijgeschiktheidsattest.

Meer in Alcoholpercentage 0,2 promille voor beroepschauffeurs - vanaf 1 januari 2015 (Attentia).

Lucht in kantoren is vaak veel te droog

In een kwart van de Nederlandse kantoorruimten is de luchtvochtigheid zo laag dat er gezondheidsrisico's door ontstaan. In evenveel kantoren blijken te veel schimmels en bacteriën aanwezig te zijn en is het CO2-gehalte te hoog. De strijd tegen het fijn stof, daarentegen, is bijna gewonnen.

Meer in het artikel Een op de vier werkplekken is ongezond op de site van het Nederlandse kennisplatform Arbo.

Boete na arbeidsongeval bij onderaannemer

De correctionele rechtbank veroordeelde ArcelorMittal in Zelzate tot een geldboete van 55.000 euro voor een dodelijk arbeidsongeval. Het slachtoffer werkte voor een onderaannemer. De rechtbank oordeelde dat de veiligheidsprocedures die de staalreus oplegde aan zijn onderaannemers tekort schoten; inmiddels zijn de procedures aangepast.

Bijzonderheden in ArcelorMittal krijgt boete voor dodelijk arbeidsongeval (De Redactie).

Brandpreventie ook verplicht in kleine bedrijven

Elke onderneming, ook de kleinste, dient vanaf nu een dienst voor brandbestrijding op te richten. Aldus bepaalt een koninklijk besluit dat is opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk. Er zijn ook nieuwe bepalingen inzake opleiding en informatie van werknemers, periodieke controles en aankoop en gebruik van collectieve beschermingsmiddelen tegen brand.

Het KB treedt in werking op 3 mei 2014. Toelichting in het artikel Nieuwe verplichtingen voor brandpreventie op de site van Attentia.

Bedienden willen zelf betalen voor meer hygiëne

Belgische kantoorwerkers zijn bereid 130 euro van hun jaarloon af te staan in ruil voor een meer hygiënische werkplek, aldus een studie. Volgens de onderzoekers kosten woekerende bacteriën ook veel geld aan de werkgever. Onlangs toonde een andere peiling aan dat er veel ongenoegen heerst over vieze bedrijfstoiletten.

Per kantoorbediende zou gebrekkige hygiëne een jaarlijkse kost van 1000 euro meebrengen, blijkt uit de analyse door het Centre for Economic and Business Research (CEBR) in opdracht van Initial.

Details in het persbericht Slechte kantoorhygiëne kostte Belgische economie 2,8 miljard euro in 2013.

Zie ook Veel kritiek op netheid van bedrijfstoiletten (HR Alert).

Begrip arbeidsongeval uitgebreid in privé-sector

Vanaf vandaag, 6 februari, vallen in de privé-sector ook sommige voorvallen buiten de werkuren onder het begrip arbeidsongeval. De wet dekt nu situaties zoals een bankbediende die het slachtoffer is van agressie door een klant aan wie hij een krediet had geweigerd, of een werkgever die wordt belaagd door een ontslagen medewerker.

Begrip arbeidsongeval wordt uitgebreid voor privésector (Attentia)

Arbeidsongevallenwet - Aanvulling definitie (ADMB)

Pendelen is ongezond

Wie met de auto, bus of tram naar het werk pendelt, krijgt tot 30 procent meer roetdeeltjes binnen dan zijn collega die thuiswerkt. Dat is de conclusie van een doctoraatsonderzoek van Evi Dons (Universiteit Hasselt, Vito).

Mensen spenderen zes procent van hun tijd aan verplaatsingen, maar die zijn wel goed voor meer dan een derde van de blootstelling aan roetdeeltjes. De blootstelling is het hoogst in motorvoertuigen (auto, bus, tram en metro), en het laagst voor fietsers en voetgangers, en in treinen.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20130912_00737992

Eén ziektedag kost de werkgever 875 euro

Voor de Belgische ondernemingen liep de kostprijs van het ziekteverzuim vorig jaar op tot 10,7 miljard euro, zo berekende Securex. Het aantal verzuimdagen per werknemer steeg met 4,5% in één jaar en met 25% sinds 2001. Volgens het hr-dienstenbedrijf kost één ziektedag aan de werkgever 875 euro in de periode van gewaarborgd loon.

Werknemers die veel bewegen, ontspanning nemen en gezond eten zijn veel minder afwezig dan werknemers die meer roken en alcohol drinken. Andere oorzaken van absenteïsme zijn o.m. pesterijen, discriminatie, agressie en hoge werkblasting. Details via NL.

Wat u in uw personeelsbudget 2011 moet voorzien

Uw personeelskosten zullen ook in 2011 beïnvloed worden door een hele reeks factoren. Securex heeft er een lijstje van opgesteld. Aan bod komen de loonsverhogingen, indexeringen, aanvullende pensioenplannen, leeftijdsbarema's, tussenkomsten in de vervoerskosten, CO2-bijdragen op bedrijfswagens, de aanpassing van de bedrijfsvoorheffing, (vertrek-) vakantiegeld, de eindejaarspremie, de kosten i.v.m. preventie en bescherming op het werk en de verzekering tegen arbeidsongevallen. Details via NL.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.