Real Time News
for Human Resources Governance

Voortaan verplicht: corona-veilig ventileren

De werkgever moet vanaf nu maatregelen nemen om de CO2-concentratie in de werklokalen onder 900 ppm te houden. Dit komt ongeveer neer op 40 kubieke meter verse lucht per uur en per aanwezige persoon. Voor gebouwen waar dit ventilatiedebiet niet is voorzien, moet een actieplan worden opgesteld. De welzijnscodex is aangepast. HET KB verschijnt morgen in het Staatsblad.

Nieuwe regels voor de kwaliteit van de binnenlucht in werklokalen (FOD Werk)

Schermwerker? Dan betaal je later zware tol

Een Britse studie schetst een hallucinant beeld van de vaak voorkomende fysieke en mentale gevolgen als iemand jarenlang zijn werkdagen spendeert voor een computerscherm. Het thema krijgt - eindelijk - de aandacht die het verdient. Boosdoener nummer één: zitten. Dat blijkt zelfs de kans op kanker te verhogen. Maar ook andere trends doen alarmbellen afgaan. "Werkgevers die gezonde en productieve medewerkers willen, moeten in actie schieten."

Het onderzoeksrapport van werkplekinrichter Fellowes is helder en to the point, hier is de link: The Work Colleague of the Future - A report on the long-term health of office workers (Fellowes, pdf, 16 blz., rechtstreekse download)

Slaaptekort achter stuur even gevaarlijk als alcohol

Wie één tot twee uur te weinig heeft geslapen, loopt de volgende 24 uur haast twee keer zo veel risico op een verkeersongeval als iemand die genoeg heeft geslapen. Dat is hetzelfde effect als 0,5 promille alcohol in het bloed. Wie achter het stuur kruipt na slechts vier tot vijf uren slaap, verviervoudigt zijn ongevalsrisico. Dat blijkt uit een Amerikaanse analyse van 5000 politierapporten.

Rijden na onvoldoende slaap is even gevaarlijk als dronken rijden (Attentia)

Nieuwe criteria voor verzwaard risico

Er zijn nieuwe criteria op grond waarvan een werkgever de forfaitaire preventiecontributie moet betalen. Het Fonds voor Arbeidsongevallen zal een "onevenredig verzwaard risico" vaststellen als twee voorwaarden zijn vervuld. Eén ervan is dat de risico-index bij herhaling drie keer hoger ligt dan in de eigen bedrijfstak en vijf keer hoger dan in de hele privé-sector.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's (Staatsblad van 27 november 2015)

Arbeidsinspectie legt massaal werven stil

Bij een bliksemactie op bouwwerven controleerde de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk in één dag 350 werkgevers op zware inbreuken tegen de veiligheid; ook nu was 80% niet in orde. Deze keer lieten de inspecteurs het niet bij een verwittiging, maar stelden zij pv's op en legden zij één werf op de twee stil. "De sector moet dringend geresponsabiliseerd worden."

Veiligheid op bouwwerven: 1 werf op 2 stopgezet tijdens een bliksemactie van de arbeidsinspectie (FOD Werk)

De beroepsziekte waarvoor niemand aandacht heeft

In haast alle ambachtelijke bakkerijen zweeft veel te veel schadelijk bloemstof door de lucht, zo stelde de Arbeidsinspectie vast. Zelfs de preventiediensten zijn daar niet mee bezig. Merkwaardig, want er zijn 1000 werknemers uit de sector die een uitkering krijgen omdat zij aan farinose lijden. De FOD Werk gaat de werkgevers sensibiliseren, begeleiden en desnoods sanctioneren.

Inspectiecampagne: bakkers strooien te kwistig met bloem! (FOD Werk)

Stappenplan tegen snoepen en stilzitten

Medewerkers met een gezonde levensstijl presteren beter. Werkgevers bewijzen zichzelf dus een dienst door op dat vlak actie te ondernemen, zo zegt het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (Vigez). Via de website Jobfit.be biedt het instituut aan HR-verantwoordelijken een zelftest, inspiratie, instrumenten en een stappenplan aan.

Het totaalpakket is uitgetest bij 52 ondernemingen. Meer op www.jobfit.be.

Toelichting in het artikel Belgische werknemers eten te ongezond op het werk (HrWorld).

Agressie tegen werknemers stijgt explosief

16% van de werknemers is in de afgelopen 12 maanden tijdens het werk het mikpunt geweest van agressief gedrag. Dat is meer dan een verdubbeling in een jaar tijd. In 55% van de gevallen zijn het klanten of andere externen die zich agressief opstellen; het probleem is het grootst in sectoren met veel externe contacten en in het onderwijs.

De cijfers staan in een onderzoek door Securex naar aanleiding van de nieuwe wetgeving over de psychosociale risico's, die volgende week van kracht wordt. Veel bijzonderheden staan in het persbericht Agressie op de werkvloer op 1 jaar verdubbeld - Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer blijft een probleem (pdf, 3 blz.).

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.