Real Time News
for Human Resources Governance

Europeanen krijgen steeds meer vakantie

Het aantal verlofdagen voor werknemers varieert sterk van het ene land tot het andere. In Zweden bedraagt het 33, in Cyprus en Slovenië 20. Zo blijkt uit een onderzoek van European Industrial Relations Observatory. In de EU15 plus Noorwegen bedraagt het gemiddelde 26,8 dagen. De trend is stijgend. In het jaar 2000 bedroeg het gemiddelde 25,6 dagen.

Experiment met uitbetaling van financiële voordelen

De Nederlandse bank ABN Amro gaat experimenteren met een nieuwe manier om financiële voordelen die bovenop het maandloon komen (vakantiegeld, prestatiebonussen enz.) uit te betalen. De werknemers zullen elke maand een twaalfde van het jaartotaal van deze extra-bedragen kunnen spenderen aan wat ze maar willen, bijvoorbeeld de aankoop van een gsm of omzetting in vrije dagen. Alle transacties zullen online gebeuren. Dit meldt Personnel Today.

Terug naar 40-urige werkweek in Nederland

De Nederlandse minister van Economische Zaken Brinkhorst (D66) wil terug naar een werkweek van 40 uur, maar wel tegen betaling. Gemiddeld zitten Nederlandse ambtenaren en vele werknemers op 23 vakantiedagen en 24 dagen arbeidsduurvermindering. “Dat is bijna deeltijds werk”, aldus de minister. De werknemer die vier uur langer werkt, moet volgens de minister wel 11 procent salaris meer krijgen.
Hans de Boer, voormalig voorzitter van MKB Nederland en thans voorzitter van de task force Jeugdwerkloosheid pikt er op in, maar stelt dat men niet rigide een langere werkweek hoeft op te leggen. Meer flexibiliteit is gewenst: bijvoorbeeld de ene week 38 uur, de andere week 42. Als het totaal aantal uren op trimesteriële basis maar verhoogt.

Vooruitzicht op beloning verdrijft mentale moeheid

De Nederlandse onderzoeker Maarten Boksem bestudeerde het effect van mentale moeheid op de uitvoering van arbeidstaken. Bij vermoeidheid daalt de concentratie van dopamine in de hersenen en daardoor de kwaliteit van het gepresteerde werk. Een kop koffie, of de belofte van extra geld of vakantie, kunnen het brein een kick geven, zo blijkt uit metingen in een neurologisch testlaboratorium. De werknemer gaat er weer hard tegenaan en maakt minder fouten. Mentale moeheid negeren, en gewoon hard blijven doorgaan, is mogelijk. Maar als een beloning uitblijft, leidt dit uiteindelijk tot demotivatie en op termijn mogelijk tot burn-out. De thesis "Mental Fatigue. Costs and Benefits" is te downloaden van de website van de auteur.

Personeelsbeheer via de telefoon

24/03/2006

Een Frans bedrijf brengt een oplossing op de markt die de telefoon (en SMS) gebruikt voor het beheer van een aantal HR-taken. Voorbeelden zijn het aanvragen van vrije dagen, het nakijken hoeveel vakantie men nog heeft, tijdregistratie op afstand enz. De argumenten zijn o.m. dat iedereen telefoneert en dat telefoneren goedkoper is dan het internet inschakelen.

Nederlandse werknemers mogen extra vakantie bijeensparen

Sinds Nieuwjaar is in Nederland de "levensloopregeling" van kracht. Het is een vorm van tijdsparen. Werknemers mogen voortaan tot 12 procent van hun bruto jaarloon belastingvrij op een speciale rekening parkeren, en deze spaarpot aanspreken om extra verlof op te nemen. Wie de regeling maximaal benut, kan na elke zes jaar werken een vol jaar vakantie nemen.
De levenslooprekening brengt interest op zoals een gewone spaarrekening. Er mag nooit méér dan 210 procent van het jongste bruto jaarloon op staan. Dan stopt de regeling, tot men door het opnemen van verlof het tegoed heeft verminderd of opgebruikt; op dat moment kan men opnieuw beginnen sparen tot de limiet van 210 procent. Men mag dus meer dan één keer levensloopverlof opnemen.
Tijdens de perioden van levensloopverlof put de werkgever uit de individuele levenslooprekening van de betrokkene om het loon, de belastingen en de sociale bijdragen te betalen. Het kan snel aantikken. Wie het maximum opzijzet, heeft na twee jaar al recht op drie maanden levensloopverlof tegen 100 procent van zijn normale loon. Wie tevreden is met 70 procent van zijn gewone nettoloon, mag na zes jaar werken zelfs twaalf maanden thuis blijven of rond de wereld gaan reizen.
De gewone vakantierechten blijven intact, dus in de werkende perioden geniet men van zijn normale vakantie. De werknemer bepaalt niet zelf wanneer hij levensloopverlof opneemt, daarvoor heeft hij het akkoord nodig van zijn baas.
Voor de 51- tot 56-jarigen geldt een nog iets soepelere regeling. Zij kunnen het systeem gebruiken om maximaal drie jaar vroeger dan hun normale pensioenleeftijd te stoppen met werken.
De regeling staat uitgelegd op de website van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.