Real Time News
for Human Resources Governance

U moet bewijzen dat werknemer geen vakantie aanvroeg

Als werkgever heeft u de plicht vakantiedagen toe te kennen, ook al verzoekt de werknemer hier niet om. Indien u de opname van de vakantiedagen zou belemmeren, riskeert u strafrechtelijke sancties. Maar wat indien de werknemer geen verlofaanvraag indient? Dan verhindert u de opname van het verlof in principe niet. In geval van controle moet u echter kunnen aantonen dat de niet-opname te wijten is aan het ontbreken van een aanvraag van de werknemer.

Vakantiedagen op overschot: hoe lost u dit op?

Het kalenderjaar loopt naar zijn einde en u stelt vast dat sommige werknemers nog vakantiedagen over hebben. Wat gebeurt er met deze vakantiedagen als de werknemer die onmogelijk kan opnemen voor 31 december? Groep S zet de regelgeving uiteen in een artikel (klik op NL of FR).

Er is geen specifieke bepaling die de ondernemingen toelaat omwille van een grieppandemie af te wijken van hun verplichting het volledige wettelijke verlof tegen uiterlijk 31 december toe te kennen. Meer over dit aspect in dit artikel.

Minder loon OK als iets beters in de plaats komt

44% van de hoogopgeleiden zou een loonsvermindering aanvaarden in ruil voor niet-financiële voordelen, zoals extra vakantiedagen, een inhoudelijk interessantere job of werk dichter bij huis. Dat blijkt uit een onderzoek door Executive Research en Kern Selection. De respondenten hadden een diploma van bachelor of van master. Opmerkelijk veel ondervraagden zegden dat ze uitkeken naar ander werk.

Base geeft drie maanden extra vakantie na 10 jaar

Het telecombedrijf Base geeft voortaan na tien jaar anciënniteit drie maanden betaalde vakantie cadeau. Dit jaar vallen 35 werknemers in de prijzen, ze krijgen er nog een reischeque bovenop. Volgend jaar zullen het er 60 zijn. De werknemers mogen deze extra vakantie opnemen zoals zij het zelf willen. De Standaard bracht het verhaal (zie NL onder dit artikel).

Wet verplicht geen doktersattest na vakantie

Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, is niet verplicht een doktersattest op te sturen. Indien de ziekte voortduurt na zijn vakantie, wordt de werknemer als arbeidsongeschikt beschouwd en komt hij in aanmerking voor gewaarborgd loon. Wettelijk is hij evenwel niet verplicht een medisch attest te bezorgen. Dit kan u enkel afdwingen indien dat zo is bepaald in het arbeidsreglement van uw onderneming.

Geen griepattest vragen bij terugkeer uit vakantie

De regelgeving biedt werkgevers geen mogelijkheid om van hun werknemers een doktersgetuigschrift te eisen, dat zou vaststellen dat zij tijdens hun vakantie niet besmet werden door de Mexicaanse griep. Minister Milquet biedt op haar website twee achtergronddocumenten aan in verband met deze kwestie (klik op NL of FR hieronder).

Vakantie-attesten vereist voor uitbetaling vertrekvakantiegeld

Indien een werknemer vertrekvakantiegeld heeft ontvangen dient een regularisatie bij de uitbetaling van het dubbel vakantiegeld gebeuren. U maakt eerst de som van het maandloon en het dubbel vakantiegeld dat de werkgever aan de werknemer betaalt en trekt daar het bedrag van het vertrekvakantiegeld dat de werknemer reeds ontvangen heeft af. Een beperking is dat de werkgever niet meer mag aftrekken dan wat hij aan vertrekvakantiegeld aan de werknemer verschuldigd zou zijn op basis van zijn huidig loon. Zonder vakantie-attest valt dit niet juist te berekenen. Bij een vermindering van arbeidsduur geldt een uitzondering.

Opgelet in PC 218: geen opleiding is extra vakantie

Zowat 400.000 bedienden hebben volgend jaar recht op vier extra dagen betaald verlof indien zij in 2008-2009 niet de vier dagen opleiding hebben genoten, waarop hun cao hen recht geeft. Het gaat hier om paritair comité 218.

Voor werkgevers die niet in orde zijn, bestaat er een procedure om de vier extra dagen betaald verlof te voorkomen. Maar de tijd dringt, en deze procedure veronderstelt dat elke betrokken bediende zelf een brief schrijft op uiterlijk 31 maart ek.

Fiscale provisies voor het vakantiegeld 2009

Partena publiceert de percentages van de lonen van arbeiders en bedienden, die in de balansen op 31 december 2008 mogen worden geboekt als provisie voor vakantiegeld 2009. Voor de bedienden gaat het om 18,80 procent, voor de arbeiders om 10,27 procent. De Administratie der Directe Belastingen moet deze percentages nog goedkeuren.

RJV beantwoordt klachten binnen de 20 dagen

18/09/2008

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie gaat elke gebruikerskritiek op zijn werking serieus nemen en start met een nieuw, centraal systeem om klachten te behandelen. Personen en organisaties die ontevreden zijn - bijv. over onduidelijke informatie, of over een slecht onthaal - kunnen op diverse manieren hun grieven kenbaar maken. De RJV belooft een gemotiveerd antwoord binnen de 20 kalenderdagen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.