Real Time News
for Human Resources Governance

Hoe kleiner de teams, hoe lager het arbeidsverzuim

Een Frans onderzoek door Alma Consulting Group stelt vast dat de human resources afdelingen er maar niet in slagen het absenteïsme terug te dringen. De factor die de sterkste invloed heeft op het verzuimgedrag is de omvang van de teams, besluiten de auteurs van de studie. Wie in een klein team werkt, beseft beter dat zijn collega's zullen opdraaien voor zijn afwezigheid en blijft minder vaak thuis.

Peiling wijst op gebrek aan teamgeest onder personeel

Slechts 34 procent van de Belgische personeelsdirecteuren en 40 procent van de bedienden is tevreden over de teamgeest binnen hun onderneming. Dat blijkt uit een peiling door Dedicated Research in opdracht van Mentally Fit Institute.

Een meerderheid van de 410 respondenten ziet een gebrek aan samenhorigheid, verantwoordelijkheidszin en ondernemingsgeest. In ruim 60 procent van de bedrijven zijn de taken niet (goed) omschreven.

Hoe meer vrouwelijke managers, hoe beter

De Franse beursgenoteerde ondernemingen met relatief veel vrouwelijke leidinggevenden weerstaan beter aan de crisis dan die waar de beslissingen genomen worden door een mannenclub. Michel Ferrary, docent aan de Ceram Business School in Nice, heeft dit uitgezocht.

Een voorbeeld is BNP Paribas, de overnemer van Belgische onderdelen van de Fortis groep. Bij BNP Paribas is bijna 40 procent van de managers een vrouw; het aandeel verloor 'slechts' 20 procent. Ferrary's bevindingen liggen in de lijn van eerder wetenschappelijk werk, dat uitwees dat bedrijven beter presteren naarmate ze meer vrouwen in het directiecomité tellen.

Groot succes voor HRGovernance - bekijk de foto's online

Haast 600 human resources verantwoordelijken hebben deelgenomen aan de recente evenementen van HRGovernance. Voor de breakfasts over specifieke thema's (het jongste onderwerp was de loonbonus) waren er zelfs plaatsen te kort. De conferentie HRGovernance Day & Night van vorige week in Brussel zag bijna 300 HR executives en ceo's opdagen.

De foto's van de aanwezigen staan online op de website www.hrgdn.be. Daar kunt u ook het Powerpointbestand downloaden dat de meeste presentaties groepeert, o.m. de boeiende presentatie van keynote speaker Wayne Brockbank die ons zelfs extra materiaal ter beschikking stelde.

"Werk aan de vier hefbomen van betrokkenheid"

Het Kenexa Research Institute heeft een omvangrijk internationaal onderzoek gedaan naar werknemersbetrokkenheid. Daaruit komen vier factoren naar voor die de betrokkenheid (engagement) versterken: een leider die men vertrouwt en die vertrouwen wekt in de toekomst, managers die hun ondergeschikten respecteren en waarderen, boeiend werk dat men aankan, en een werkgever die een oprechte bekommernis aan de dag legt voor de werknemers en voor de samenleving.

Volgens hoofdonderzoeker Wiley is de moraal van het verhaal duidelijk: "Maximaliseer de betrokkenheid door op deze vier factoren te werken. Betrokken werknemers (...) maken de onderneming meer winstgevend."

Eén aanwerving op twee is een vergissing

Nieuwkomers blijken vaak niet de prestaties te leveren die men had verwacht. Volgens adviesbedrijf The Recruiting Roundtable denken rekruteerders zelf, dat ze zich in de helft van de gevallen vergissen in de geselecteerde kandidaat.

De drie voornaamste redenen waarom het zo vaak fout gaat zijn volgens The Recruiting Roundtable: men gelooft te veel wat de kandidaat over zichzelf zegt, het aanwervingsproces is te weinig gebaseerd op verifieerbare en bewezen informatie, en men geeft geen scherp beeld over de toekomstige taak waardoor de geselecteerde kandidaat achteraf teleurgesteld geraakt.

Globale balans van telewerken is positief

Ravi Gajendran en David Harrison van de Pennsylvania State University analyseerden 46 wetenschappelijke praktijkstudies over 12.000 telewerkers. Alles bij elkaar, zo luidt hun conclusie, blijkt telewerken meer voordelen te hebben dan nadelen. Er zijn o.m. gunstige effecten op verloopintentie, prestaties, tevredenheid en stressniveau. Wel gaat de kwaliteit van de relaties met collega's achteruit bij wie meer dan 2,5 dagen per week telewerkt.

Wie talent afkoopt, zal transfersom moeten betalen

Net zoals in het voetbal gebeurt, zullen over enkele jaren werkgevers die talent weghalen bij een ander bedrijf aan dat andere bedrijf een transfersom moeten betalen. Daar is de grote meerderheid van de Nederlandse hr-verantwoorden van overtuigd. Het transferbedrag compenseert de hr-investeringen die de vorige werkgever heeft gedaan.

Personeel opleiden brengt veel meer op dan het kost

De Leuvense economieprofessor Joep Konings heeft een interessante studie gepubliceerd over de opleidingsinspanningen van bedrijven. Hij haalde zijn gegevens o.m. uit de sociale balansen van 13.000 bedrijven. Kort samengevat: investeren in opleidingen verhoogt de productiviteit met 1 tot 2 procent, terwijl de totale loonkost stijgt met slechts 0,5 procent. Voor de werkgever is de balans dus ruim positief.
Prof. Konings ziet in deze cijfers een sterk argument om te investeren in het menselijk kapitaal van de onderneming. Dat is voor hem ook de manier bij uitstek om de internationale concurrentiepositie te versterken. U kunt de studie (in het Engels) kosteloos downloaden via onderstaande link.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.