Real Time News
for Human Resources Governance

Geef zinvol werk en hou zo de besten aan boord

Ook na deze crisis zal er weer een jacht op talent uitbreken, zo schijnt ongeveer iedereen te verwachten. De goede mensen in huis houden krijgt meer aandacht dan bij vroegere recessies. Dan lijkt het geen kwaad idee een oog te werpen op een studie van Kelly Services (zie hyperlink onder dit artikel). Daaruit blijkt dat zelfs in deze belabberde tijden zowat de helft van de werknemers snakt naar een job met zingeving en diepgang, en dat ze bereid zijn daarvoor een stap achteruit te zetten in termen van loon en status.

Gratis tool zoekt overtreding in uw jobaanbieding

Elf procent van de personeelsadvertenties overtreedt de wetgeving die discriminatie op basis van leeftijd verbiedt. Om de werkgevers te helpen, plaatste het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding een kosteloze en anonieme tool op zijn website (zie hyperlink onder dit bericht). Daarmee kan men verifiëren of de tekst van een jobadvertentie OK is.

Op haar website kondigt federaal minister van Werk Milquet de oprichting aan van een expertencommissie die nieuwe cao's zal screenen op leeftijdsdiscriminatie.

Loonbonus beperken tot kaderleden is toegestaan

Het staat een werkgever wel degelijk vrij een loonbonusplan in te voeren dat uitsluitend geldt voor de kaderleden en de leidinggevenden van de onderneming. Dat heeft de federale minister van Werk verklaard. Via de hyperlink onder dit artikel vindt u o.m. toelichting over de rol van het paritair comité in deze kwestie.

RSZ eist bewijzen voor forfaitaire vergoedingen

Een onderneming kende aan elf leidinggevenden een forfaitaire onkostenvergoeding toe van 250 euro per maand. Voor de fiscus was dit OK, maar de RSZ was van oordeel dat een gedeelte van die vergoeding een vermomd loon was waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn. De rechtbank gaf de RSZ gelijk. De onderneming had meer bewijzen moeten voorleggen over elke uitgavenpost.

De RSZ neemt duidelijk een strakkere houding aan dan de belastingdiensten. Onlangs nog signaleerden we in HRG Alert een gelijkaardig proces. Zie het artikel Dagvergoeding als verdoken loon.

Google toont (gratis) waar uw medewerkers uithangen

De bewegingen van uw mobiele medewerkers kunt u sinds kort makkelijk volgen op uw computerscherm. Met Latitude, een nieuwe dienst van Google, volstaat het dat uw personeelslid een gsm met ingebouwde gps op zak heeft en de Latitude-dienst geactiveerd heeft. Waar hij zich bevindt, is dan zichtbaar op een Google Maps kaart. Veel mobiele telefoons en pda's beschikken over gps. Google rekent geen kosten aan, maar het frequent doorseinen van de localisatiedata kan wel de factuur bij uw mobiele telefoonoperator doen oplopen.

Een artikel in Human Resource Executive Online (zie hyperlink EN onder dit artikel) gaat in op enkele wettelijke en managementaspecten van deze technologie. In België bestaat er geen wet op het gebruik van gps in de arbeidsrelatie. Er is wel een zinnig en praktijkgericht advies van de federale Privacycommissie.

Afschaffing leeftijdsbarema's haalt deadline niet

18/12/2008

Loonbarema's gebaseerd op leeftijd zijn in overtreding met de EU-regels tegen discriminatie op het werk. Voor naar schatting 800.000 Belgische werknemers moeten daarom de verloningssystemen herschreven worden. Zoals gevreesd werd, wordt de deadline van 31 december 2008 niet gehaald.

7 tips voor meer betrokkenheid en productiviteit

Betrokken, productieve werknemers, dat is wat een onderneming nodig heeft om de crisis zonder kleerscheuren door te komen, aldus ZebraZone. Het adviesbedrijf uit de Securex groep onderzocht diepgaand hoe het met deze twee factoren gesteld is in het Belgische bedrijfsleven. Resultaat: er is werk aan de winkel. ZebraZone doet zeven concrete aanbevelingen.

De aanbevelingen staan in een uitgebreid persbericht, dat u kunt downloaden via de hyperlink onderaan. Binnenkort volgt over dit onderzoek een White Paper, die u wordt toegestuurd op eenvoudige aanvraag.

Uitkeringen voor tijdelijk werklozen sterk omhoog

Vanaf 1 januari 2009 zullen tijdelijk werklozen er beter aan toe zijn dan vandaag. Het loonplafond waarop hun RVA-uitkering wordt berekend, gaat omhoog met 300 euro en zal dan 2206 euro bruto per maand bedragen. De uitkering gaat bijkomend nog eens omhoog omdat het percentage van het (begrensde) loon dat dient bij de berekening van de uitkering wordt opgetrokken.

De discriminatie tussen gehuwde en niet-gehuwde tijdelijk werklozen verdwijnt, en ook de interimkrachten die getroffen worden door de tijdelijke werkloosheid krijgen recht op de uitkering.

Veel managers voelen zich slecht in hun rol

Het Institute of Leadership and Management ondervroeg meer dan duizend Britse managers. Twee op de drie ondervraagden komen uit de studie naar voor als "reluctant managers", managers tegen wil en dank die zich niet lekker voelen in een leidinggevende rol. Ze tuimelden in hun functie, simpelweg omdat die hen werd aangeboden. In moeilijke tijden vallen velen terug op wat zijzelf vroeger goed deden, in plaats van hun team te motiveren en door de crisis te loodsen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.