Real Time News
for Human Resources Governance

Intentie om te discrimineren bij aanwerving is strafbaar

Het Arbeidshof van Brussel heeft het kantelpoortenbedrijf Feryn veroordeeld omdat het publiek zijn intentie kenbaar had gemaakt om geen jobkandidaten van Marokkaanse afkomst aan te werven. Details via de link NL of FR hierna. In eerste aanleg was Feryn vrijgesproken. In het proces in beroep volgden de raadsheren evenwel het advies van het Europese Hof van Justitie.

In een gelijkaardige zaak was eerder ook een slotenbedrijf uit Gent veroordeeld.

Remedie tegen demotivatie: iedereen bloot...

19/08/2009

Dit is een wel zeer curieuze HR-tactiek. Na een ontslagronde heerste in een Engels marketingbureau een bedrukte stemming. De fut was eruit. Een externe bedrijfspsycholoog kwam met een ongewoon idee: naakte vrijdag. De firma beweert dat de teamgeest opnieuw opperbest is nu de collega's elkaar zonder kleren hebben zien werken. Of dat waar is, kunnen we niet nagaan. Wat zéker waar is, is dat het marketingbureau eventjes wereldberoemd is geworden. The Telegraph (zie link EN onderaan) bracht het verhaal, jawel, met foto...

Anticrisismaatregelen worden vandaag van kracht

Het Staatsblad publiceert vandaag, donderdag 25 juni, de belangrijke wet "houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis". De maatregelen worden vandaag van kracht en gelden tot 31 december van dit jaar. Of ze verlengd worden, moet worden afgewacht.

De drie maatregelen zijn de tijdelijke crisis-arbeidsduurvermindering, de tijdelijke individuele vermindering van de arbeidsprestaties (het crisis tijdskrediet) en de crisiswerkloosheid voor bedienden. Samenvattende documenten staan op de website van de minister van Werk (zie hyperlink onder dit bericht). De officiële tekst vindt u op de site van het Staatsblad.

Securex brengt alle hr-diensten onder één dak

18/06/2009

Ook human resources dienstverleners moeten innoveren. Securex stelde vast dat de ondernemingen en hun personeelsmanagers meer en meer een geïntegreerde service verlangen en heeft daarom al zijn afdelingen en dochterbedrijven samengebracht in één groep, die de volledige waaier van hr-diensten aanbiedt. Het nieuwe servicemodel wordt uitgelegd op de speciale website Human Capital Matters.

Personeelsinkrimpingen managen: de do's en de don'ts

Door de crisis zitten veel HR-managers met de handen in het haar. Hoe een inkrimping van het personeelsbestand in goede banen leiden? Taleo Research en het Human Capital Institute hebben een lijst gemaakt van goede en van slechte praktijken. De hyperlink EN hieronder brengt u naar een pdf met de bijzonderheden.

Auchan rekruteert zonder cv te vragen

De Franse warenhuisketen Auchan gaat 200 aanwervingen op kaderniveau doen. Aan de kandidaten wordt helemaal geen cv gevraagd. Wie laat weten geïnteresseerd te zijn, wordt uitgenodigd voor een interview met erg open vragen. Als hij of zij spontaan een cv heeft ingezonden, wordt die opzijgelegd. Pas na een aanwerving wordt het document ingekeken, o.m. in het kader van het opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Doel van het experiment: de vijver vergroten waarin naar kandidaten wordt gevist, en zo tot meer diversiteit op de werkvloer komen.

Administratieve assistants voelen de werkdruk stijgen

Administratieve assistants ondervinden de economische crisis aan den lijve. Dat blijkt uit een onderzoek door Office Team in zeven landen, waaronder België. De werkdruk en de stress nemen toe en de motivatie wordt ondermijnd. Schrik om de broodwinning te verliezen steekt zowat overal de kop op.

België toont een afwijkend beeld. De toename van de stress is hier het hoogst. Hoewel vele administratieve assistants ook wel bereid zijn de loonkosten voor hun werkgever te helpen milderen door minder uren te werken, snakken ze toch in de eerste plaats naar meer tijd voor hun gezinsleven. Een selectie van de resultaten is te bekijken via de link hieronder.

Werkgever laat pesters al te vaak hun gang gaan

Er komen elk jaar meer klachten over ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk, en in de helft van de gevallen draagt de werkgever een deel van de verantwoordelijkheid voor de gemelde feiten. Dat blijkt uit een analyse door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE. Het leeuwenaandeel van de klachten heeft betrekking op pesterijen (68%) en psychisch geweld (21%). De aangeklaagden zijn vooral mannen, leidinggevenden en directieleden. Een samenvatting van de analyse vindt u via de hyperlink hieronder.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.