Real Time News
for Human Resources Governance

HR-software faalt jammerlijk als beleidsinstrument

Human resources softwareprogramma's zijn meestal ongeschikt om strategische beslissingen te ondersteunen. Tot deze sombere conclusie komt adviesbedrijf KPMG na een studie van 27 programma's die beschikbaar zijn op de Nederlandse markt. Slechts 12 ervan bieden meer dan de helft van de functies die nodig zijn om inzicht te krijgen in de kosten en het rendement van het personeel. U kunt een uitgebreide samenvatting (72 blz.) in pdf-formaat van het rapport gratis downloaden via onderstaande hyperlink NL.

Ambtenaren werken even hard als werknemers in de privé

Ambtenaren scoren even goed als werknemers uit de privé-sector inzake werkvermogen, betrokkenheid, tevredenheid en innovatie. Ook de percepties op het gebied van jobinhoud, werkbelasting, arbeidsvoorwaarden, enz. zijn sterk gelijklopend, zo blijkt uit een Securex-studie (details via hyperlink NL). Tijd om enkele vooroordelen opzij te schuiven dus.

1 op 3 speelt met de gedachte u te verlaten

Een recente online peiling door Accountemps bevestigt eerdere onderzoeken: beduidend veel werknemers denken eraan hun huidige werkgever te verlaten zodra de economische omstandigheden weer beter zijn. Het is een element waarmee u dus best toch rekening houdt in uw personeelsbeleid, ook al zal het waarschijnlijk niet zo'n vaart lopen. In de poll van Accountemps zei 36 procent van de respondenten dat ze dit jaar ander werk willen vinden.

Talent ontwikkelen is topprioriteit voor HR in 2010

Nu een nieuw jaar begint, heeft HR-dienstverlener Attentia drie prioriteiten voor de personeelsverantwoordelijken geïdentificeerd. Vooraan staat het ontwikkelen van de meest getalenteerde krachten in uw organisatie; hun waarde voor de toekomst van uw bedrijf is zeer groot.

De tweede prioriteit is het uitbouwen van een Talent Dashboard, en de derde prioriteit is zorgen voor het welzijn op het werk. Details: klik op NL.

Onbekwame leidinggevenden veroorzaken hartinfarcten

24/11/2009

De ondergeschikte zijn van een slecht presterende manager is ongezond. Dat blijkt uit een studie van het gezaghebbende Karolinska Institutet in Zweden. Er bleken 25 procent meer infarcten te zijn opgetreden bij werknemers die tien jaar eerder, bij het begin van de studie, hun leidinggevende negatief hadden beoordeeld. Het maakte niet uit of de werknemers nog steeds onder dezelfde manager werkten of niet. Meer via de link EN hieronder.

Bonussen zijn niet goed voor de motivatie

31 procent van de werknemers is "autonoom gemotiveerd", wat wil zeggen dat zij uit zichzelf en met passie goed presteren. Zij zijn de goudhaantjes van elke onderneming. Dat blijkt uit de interessante studie "Een nieuwe kijk op motivatie" door Securex.

U moet niet hopen de autonome motivatie te verhogen met bonussen. Integendeel, dat werkt eerder contraproductief. Enkele adviezen van de onderzoekers: ontwikkel geen bonussysteem, moedig competitie binnen teams niet aan, leg geen deadlines op zonder inspraak. De samenvatting van de studie kan u downloaden via onderstaande hyperlinks NL en FR.

Betrokkenheid versterken is lucratief in crisistijd

Zelfs in deze moeilijke tijden slagen goede bedrijven erin de betrokkenheid van hun personeel te vergroten. Financieel presteren zij 4,5 keer zo sterk als hun rivalen die een minder performant HR-beleid voeren, zo blijkt uit een wereldwijde peiling door Hay Group bij een miljoen werknemers. Ook de klanttevredenheid is groter, en het personeelsverloop 40 procent lager. Bijzonderheden via de hyperlinks NL en EN hieronder.

Geen ontslagreden vermelden op C4 is veiliger

Een werkgever had op een C4 als reden opgegeven "gebrek aan werk". Tijdens het proces dat de afgedankte vrachtrijder aanspande, gaf de werkgever een ander motief op, nl. tekortkomingen.

Dat maakte beide motieven ongeloofwaardig. Het Arbeidshof van Bergen beschouwde het ontslag als willekeurig. Hij kende de vrachtrijder een vergoeding toe die overeenkwam met een loon van zes maanden. De zaak wordt besproken in een nieuwsbrief van het ABVV (zie link onderaan, blz. 5).

De wet verplicht de werkgever niet op de C4 het ontslag te motiveren.

Slechte webapplicaties vormen groot HR-probleem

Meer en meer werk gebeurt via het internet. Als een webapplicatie hapert, is dit niet alleen een technisch probleem. Het is ook een probleem met HR-aspecten, zeker wanneer er regelmatig een defect is. Frustratie, opwinding, boosheid, daling van de productiviteit, verlies van motivatie zijn de gevolgen die geobserveerd werden door IT-bedrijf CA bij 1000 werknemers in vier Europese landen. De onderzoekers vatten de gevolgen samen met de term webstress. Meer uitleg via de hyperlink FR hieronder.

Intentie om te discrimineren bij aanwerving is strafbaar

Het Arbeidshof van Brussel heeft het kantelpoortenbedrijf Feryn veroordeeld omdat het publiek zijn intentie kenbaar had gemaakt om geen jobkandidaten van Marokkaanse afkomst aan te werven. Details via de link NL of FR hierna. In eerste aanleg was Feryn vrijgesproken. In het proces in beroep volgden de raadsheren evenwel het advies van het Europese Hof van Justitie.

In een gelijkaardige zaak was eerder ook een slotenbedrijf uit Gent veroordeeld.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.