Real Time News
for Human Resources Governance

Lonen mogen niet zo snel stijgen als de productiviteit

Van elk procent productiviteitsverbetering mag hoogstens ongeveer een kwart worden omgezet in hogere lonen, anders gaan arbeidsplaatsen verloren. Dat becijferden de KU Leuven-professoren Joep Konings en Filip Abraham. Het is dus een fabel dat loonstijgingen geen kwaad kunnen zolang ze maar samengaan met procentueel gelijklopende verbeteringen van de productiviteit, zo besluit het Verbond van Belgische Ondernemingen. Een samenvatting van de methodologisch baanbrekende studie vindt u op de site van het VBO (klik op NL); u kan ze hier ook rechtstreeks downloaden.

De werkgevers bezweren de vakbonden een loonmatiging van 3,5% in twee jaar tijd te aanvaarden. Dat zou de loonkosthandicap tegenover onze buurlanden verzachten en in België 60.000 tot 70.000 bijkomende duurzame arbeidsplaatsen doen ontstaan.

Slechts 1 op 2 vindt dat zijn baas hem inspireert

09/06/2010

Zeven op tien van de Belgische werknemers zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn baas leiding geeft. Dat blijkt uit een studie door Securex. Als men in detail gaat, zijn de cijfers evenwel minder rooskleurig. Slechts één op twee ziet zijn baas werkelijk als een voorbeeld. 52% voelt dat zijn baas hem inspireert, 54% ziet in zijn baas een coach. De categorie die de meeste kritiek heeft op zijn leidinggevenden zijn de vastbenoemde ambtenaren. Merkwaardig is dat de globale tevredenheid in Vlaanderen groter is. Details via deze link en via NL hieronder.

27% van bedrijven vindt juiste jobkandidaten niet

Ondanks het grote aantal werkzoekenden ondervindt 27 procent van de Belgische werkgevers moeilijkheden om de geschikte profielen te vinden. Dat is 8% meer dan vorig jaar. Zo blijkt uit de vijfde editie van de Manpower-Enquête naar het tekort aan talent. Details via NL.

Het lastigst te vinden zijn geschoolde arbeiders (lassers, elektriciens, metselaars, …) en technische functies zoals onderhoudstechnici, productieoperatoren of mecaniciens. Eveneens in de top-10 staan boekhouders en financiële profielen, secretaressen en administratief personeel, commerciële profielen, chauffeurs en koks.

Vind veel sneller de opleiding die u zoekt

In partnership met Opleidingen.be biedt HR Alert voortaan toegang tot diensten, tools en informatie over duizenden vormingen en cursussen in alle domeinen die u aanbelangen: communicatie - human resources beheer - talen - aankoopbeleid - management - informatica - burotica - marketing - kwaliteitszorg en nog veel meer.

- Profielen van de voornaamste opleidingsinstellingen.

- Agenda en data van de volgende opleidingssessies.

- Last minutes: opleidingen tegen verlaagde prijs.

- Offerte-aanvraag: ontvang in recordtijd offertes van nieuwe partners.

Klik op ons vernieuwde menu Opleidingen.

Hoofddoekverbod op het werk wel degelijk mogelijk

Verbieden een hoofddoek te dragen op het werk is wettelijk mogelijk, zo oordeelt de arbeidsrechtbank van Antwerpen. Een receptioniste was begonnen met het dragen van een hoofddoek. Zij kreeg haar ontslag met opzeggingsvergoeding, maar stapte naar de rechtbank en voerde aan dat zij het slachtoffer was van discriminatie op basis van haar geloof.

De rechtbank oordeelde evenwel dat een verbod tot het dragen van religieus kenmerkende tekens objectief en redelijk gerechtvaardigd kan zijn vanuit de bekommernis een harmonieuze samenwerking en samenleving tussen de werknemers onderling en tussen de werknemers en het cliënteel anderzijds te bevorderen en vrijwaren. De rechtbank hechtte belang aan het feit dat de neutraliteitsregel was vastgelegd in het arbeidsreglement en een diversiteitspolicy. Beroep tegen dit vonnis is mogelijk. Details in een nieuwsflash van Claeys & Engels (zie NL onderaan).

HR-kennis helpt tekort aan kandidaten op te vangen

Ondanks de zeer hoge werkloosheid in Brussel, blijken sommige profielen er onvindbaar. Dat ondervond Viage (zie link EN hieronder), een grote werkgever in het hart van de stad, toen het voor zijn nieuwe entertainmentcomplex op zoek ging naar 100 bijkomende medewerkers bovenop de 450 bestaande. Het ging o.m. om casinopersoneel. Om te voorkomen dat de opening van het complex in het gedrang zou komen, organiseerde het HR-team zelf opleidingen. De case illustreert dat human resources expertise cruciaal is om de tekorten op de gebrekkig functionerende Belgische arbeidsmarkt op te vangen.

Een adjunct manager heeft recht op overloon

Elke werknemer heeft recht op overloon voor gepresteerde overuren, uitgezonderd de leidinggevenden. En tot deze categorie behoort een adjunct winkelmanager niet, zo besliste het Arbeidshof. Een adjunct shopmanager die na haar ontslag overloon opeiste, won haar proces. De werkgever moest dus het overloon betalen, nl. 150% voor gewone overuren en 200% voor overuren op zon- en feestdagen. Specialisten merken op dat men best voorzichtig omgaat met afwijkingen van het recht op overloon. Meer uitleg via NL.

Belgische werknemers minder vitaal dan de Amerikaanse

De Belgische werknemers blinken niet uit door hun vitaliteit, zo besluit een studie door Securex. Dit was al eerder gebleken (zie dit bericht in HRG Alert), maar nu is ook duidelijk dat we het minder goed doen dan veel andere landen. De Belgen moeten o.m. onderdoen voor de Amerikanen. Nederland scoort in deze achtlanden-studie het best wat de vitaliteit betreft, Duitsland het slechtst. Klik op NL voor details en voor twee whitepapers. De whitepapers bevatten commentaren van HR-directeuren.

De povere score van de Belgen heeft volgens de onderzoekers te maken met levensstijl. Onze werknemers doen zelden aan sport, hebben vaak slechte voedingsgewoonten (velen slaan het ontbijt over), drinken meer alcohol en roken meer tabak dan hun collega's in veel andere landen. De Belgen scoren wel uitstekend op enkele andere dimensies, o.m. productiviteit en betrokkenheid.

Zwangerschap is geen reden voor langere opzeggingstermijn

Zwangerschap vormt geen aanleiding om een langere opzeggingstermijn toe te kennen. Dat besliste het Hof van Beroep. De kansen van de vrouw op de arbeidsmarkt zijn immers, juridisch gezien, even hoog als voor een niet-zwangere, aangezien de Genderwet aan werkgevers verbiedt een sollicitante te discrimineren op grond van haar zwangerschap. De eis van een aanstaande moeder om vier maanden extra opzeg te krijgen werd dus afgewezen.

In dit interessante geval, waarover VOKA verslag uitbrengt, werd de ex-werkgever toch veroordeeld tot het betalen van een andere vergoeding, nl. een beschermingsvergoeding gelijk aan zes maanden loon. De werkgever had immers nagelaten duidelijk te maken dat het ontslag niets te maken had met de zwangerschap. Iets wat hij overigens wellicht makkelijk had kunnen doen, aangezien het bedrijf in herstructurering was. Details via NL.

RVA betaalt 500 euro per maand voor gehandicapte

De RVA zal vanaf 1 april dit jaar 500 euro van het loon van gehandicapte werknemers voor zijn rekening nemen, en dit gedurende 24 maanden. De maatregel moet werkgevers inspireren sneller een persoon met een handicap aan te werven. Welke mindervaliden in aanmerking komen, leest u in het bericht van de federale minister van Werk (zie NL hieronder).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.