Real Time News
for Human Resources Governance

Geven uw babyboomers hun kennis door?

Door uiterlijk op 8 mei een korte enquête te beantwoorden op deze pagina, helpt u in kaart brengen hoe bedrijven de kennis van hun oudere werknemers doorgeven aan de jongere generaties. Grote sectorfederaties staan achter dit onderzoek van Sofie Laureyssens, masterstudente aan de Universiteit Antwerpen.

Het thema van de zgn. intergenerationele kennisretentie zal meer en meer op de voorgrond komen naarmate de babyboomers de ondernemingen verlaten. Gek genoeg is tot vandaag in Vlaanderen blijkbaar nog niet systematisch onderzocht wat de bedrijven doen om de kennis van die toekomstige gepensioneerden te verspreiden binnen de organisatie.

Deze studie krijgt dan ook de steun van o.m. Essenscia, Febelfin, BFP, Febeg, Fedis, Febiac, ORI, Assuralia en Confederatie Bouw.

Eén ziektedag kost de werkgever 875 euro

Voor de Belgische ondernemingen liep de kostprijs van het ziekteverzuim vorig jaar op tot 10,7 miljard euro, zo berekende Securex. Het aantal verzuimdagen per werknemer steeg met 4,5% in één jaar en met 25% sinds 2001. Volgens het hr-dienstenbedrijf kost één ziektedag aan de werkgever 875 euro in de periode van gewaarborgd loon.

Werknemers die veel bewegen, ontspanning nemen en gezond eten zijn veel minder afwezig dan werknemers die meer roken en alcohol drinken. Andere oorzaken van absenteïsme zijn o.m. pesterijen, discriminatie, agressie en hoge werkblasting. Details via NL.

Loon cash betalen zonder kwitantie is geriskeerd

Een poetsvrouw vorderde 9300 euro achterstallig loon. De werkgever kon niet aantonen dat hij wel degelijk had betaald, want het geld was contant overhandigd zonder dat een kwitantie werd opgemaakt. Maar de arbeidsrechtbank wees de vordering van de werkneemster af, omdat zij de vrouw niet geloofde: 31 maanden lang had zij geen enkel formeel protest ingediend. Specialisten waarschuwen dat er ook rechters zijn die in dit soort zaken anders oordelen; een schriftelijk ontvangstbewijs van de betaling van het loon blijft van het grootste belang. Details via NL.

Korte opzeggingstermijn is toegestaan voor 65-jarige

Een bediende gaat niet “automatisch” op pensioen, u moet hem effectief ontslaan. Betekent dit dat u een bediende die 65 jaar zal worden en al lang bij u werkt, ruim van tevoren zijn opzegging moet geven? Toch niet. Voor deze specifieke situatie voorziet de Arbeidsovereenkomstenwet een uitzondering. Een opzeggingstermijn van zes maanden volstaat. Uitleg door het advocatenkantoor Laga via NL.

Uw administratief personeel voelt zich onderbetaald

De helft van de administratieve medewerkers rekent nog dit jaar op een salarisverhoging en 67% verwacht dit uiterlijk volgend jaar. Hun argumenten zijn een toename van hun verantwoordelijkheden (31%), meer ervaring (17%), omdat ze vandaag onderbetaald zijn (13%), harder werken (12%) of omdat ze een beloning willen voor hun loyaliteit (12%). Dat blijkt uit het vierde jaarlijkse salarisonderzoek van OfficeTeam bij ruim 500 administratieve professionals in België. Klik op NL hieronder voor de details.

Verbazend: 48% van de respondenten verklaarde in de jongste 12 maanden van bedrijf te zijn veranderd en maar liefst 1 op 3 zegt op korte termijn ander werk te willen vinden. Velen zullen dit doen zonder eerst intern een loonsverhoging te vragen. Voor OfficeTeam volgt hieruit dat werkgevers moeten investeren in hun retentiebeleid

HR-managers nemen kortste lunchpauze van allemaal

30/09/2010

De helft van de Britse human resources managers neemt een lunchpauze van minder dan tien minuten, zo blijkt uit een studie. De andere beroepscategorieën nemen iets meer de tijd om hun sandwich te verorberen.
Maar de verschillen zijn niet groot. Het algemene gemiddelde bij de kantoorwerkers blijkt immers amper 16 minuten te zijn. Dat zou het gevolg zijn van de verhoogde werkdruk. De studie gebeurde in opdracht van Thornton & Ross, een firma die o.m. producten voor de spijsvertering verkoopt. Meer onder NL en EN.

Crisiswerkloosheid vermindert recht op tijdskrediet niet

Cao nr. 77 septies van de Nationale Arbeidsraad is bekrachtigd door een KB en moet dus verplicht worden nageleefd door elke werkgever in de privé-sector.
Dagen die niet werden gepresteerd als gevolg van de anti-crisismaatregelen van 2009 (tijdelijke werkloosheid voor arbeiders, crisistijdskrediet voor bedienden) en van de Vlaamse aanmoedigingspremie worden voortaan toch meegeteld wanneer men nagaat of een werknemer recht heeft op tijdskrediet, loopbaanvermindering of vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.
U kunt de volledige tekst van de cao rechtstreeks downloaden via de link NL hieronder.

"Onduidelijk wat HR bijdraagt tot bedrijfsresultaat"

Ongeveer één bedrijf op twee is niet tevreden over zijn HR-afdeling. Zo blijkt uit een enquête die – gelukkig voor ons – in Frankrijk plaatsvond. Het probleem is o.m. dat men niet ziet op welke manier de human resources functie daadwerkelijk bijdraagt tot de bottom line. 28% van de ondervraagde ondernemingen meet de prestaties van hun HR-team, 40% zegt dit in de nabije toekomst ook te zullen doen. Een verslag over het onderzoek staat op de Franse site FocusRH, klik op FR voor de details.

Crisis vreet aan motivatie en tevredenheid

U doet er goed aan, alert te zijn voor tekenen die wijzen op een achteruitgang van de motivatie bij uw mensen. Volgens een studie van SD Worx liggen prestaties, tevredenheid, energie, loyauteit tegenover de werkgever en passie voor het werk dit jaar significant lager dan in 2009. Na bijna twee jaar hard werken om hun bedrijf te helpen de crisis de baas te blijven, stijgen nu zowel de klachten over werkdruk als de intentie om een andere job te zoeken. Details via NL.

Liegen over een vroegere diefstal is een fout

Een sollicitant is niet verplicht spontaan te onthullen dat hij bij zijn vorige werkgever ontslagen werd nadat hij betrapt werd op diefstal, zo besliste het Arbeidshof van Mons. Als de nieuwe werkgever achteraf de diefstal te weten komt, kan hij zijn nieuwkomer op grond hiervan niet zomaar ontslaan. Maar als de werkgever de werknemer ondervraagt over deze feiten, en de werknemer antwoordt niet naar waarheid, dan is deze leugen wél een fout. Een eventueel ontslag op grond van deze fout (de leugen) is dan geen willekeurig ontslag. Details via NL.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.