Real Time News
for Human Resources Governance

Belgische managers zelden goede loopbaancoaches

06/07/2012

Slechts 48% van de werknemers in België vindt zijn leidinggevende een goede loopbaancoach, zo blijkt uit onderzoek door Robert Half. 33% geeft zelfs aan nooit carrièrebegeleiding te krijgen van zijn manager. Omdat een coach beter wordt als hij zijn eigen coachingstijl begrijpt, heeft Robert Half een zelftest online geplaatst.

U kan de test doen op deze webpagina. De uitslag moet u vertellen of u veeleer een besluitvaardige, een samenwerkende, een overtuigende of een diagnostische stijl hebt wanneer u teamleden op de werkplek coacht. U krijgt er aangepaste tips bij om efficiëntie als carrièrecoach te verhogen.

Vanaf nu verplicht: actieplan voor uw 45-plussers

03/07/2012

Werkgevers met meer dan 20 werknemers dienen voortaan elk jaar een actieplan op te stellen om 45-plussers beter en langer aan het werk te houden. Een model van zo'n "werkgelegenheidsplan oudere werknemers" is als bijlage toegevoegd aan cao nr 104 die eind vorige week afgesloten werd in de Nationale Arbeidsraad.

U kunt cao nr 104 rechtstreeks downloaden. Wat deze nieuwe verplichting allemaal inhoudt leest u in het artikel Sociale partners leggen krijtlijnen voor werkgelegenheidsplan 45+ vast op de site van Acerta.

Waarom uw beste mensen er vandoor gaan

18% van uw mensen is van plan in 2012 elders te gaan werken. De besten vertrekken vooral omdat ze hun directe chef beu zijn, hun job niet meer interessant vinden of twijfels hebben over hun loopbaanmogelijkheden, zo blijkt uit een diepgaand exitonderzoek door Securex.
U kunt een gedetailleerde samenvatting van de studie downloaden. Ze draagt de titel Jobinhoud, loopbaanperspectieven en relatie met baas bepalend voor retentie.

Goed talentbeheer vergt geïntegreerde software

27/10/2011

Veel bedrijven pakken hun talent management onefficiënt aan, blijkt uit een studie van NorthgateArinso. Ze gebruiken er twee of meer tools voor, die vaak bovendien niet eens geïntegreerd zijn met hun software voor personeelsadministratie en loonbeheer.

De meerderheid van de 500 ondervraagde leidende HR-officers zegt nochtans te beseffen dat een geïntegreerd systeem hun dagelijks werk zou vergemakkelijken, een betere HR-rapportering zou opleveren en de kwaliteit van de HR-gegevens ten goede zou komen.

Details leest u in het persbericht Niet-geïntegreerde technologie vormt hinderpaal voor talentontwikkeling. Een verzorgde presentatie staat op de site Talent Management Survey 2011, waar u ook het onderzoeksrappport kan downloaden.

Migranten nodig om vergrijzing op te vangen

Een blijvende instroom van migranten op arbeidsactieve leeftijd zal helpen om de kosten van de vergrijzing op te vangen, schrijft de Vergrijzingscommissie. Maar volgens de VDAB wordt 75% van de cv's van allochtonen niet eens beantwoord.

Het Planbureau publiceert De krachtlijnen van het tiende Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing. Samengevat: we blijven afstevenen op zeer hoge sociale kosten (31% van het BBP in 2060), ondanks het feit dat de demografische ontwikkeling wat gunstiger aan het worden is dankzij een beter geboortencijfer en een netto instroom van migranten op actieve leeftijd.

Maar de vraag of België die nieuwe migranten optimaal zal "benutten" is nog niet beantwoord. In vergelijking met de buurlanden zijn in België veel meer allochtonen werkloos. Discriminatie bij de aanwerving is een realiteit.

Anonieme cv's blijken geen wondermiddel te zijn, zoals bleek uit een recent experiment van de Brusselse minister Cerexhe. Op de blog van SD Worx wijdt Sofie Poppe hier een analyse aan onder de titel Anonieme cv's of breder rekruteren?

Waarom geen "surfpauze" inlassen in werkdag?

Advies van Harvard-researchers: verbied privésurfen op kantoor helemaal, of creëer naar analogie met lunch- of rookpauzes vaste tijdstippen waarop uw medewerkers het internet mogen gebruiken voor hun persoonlijke doeleinden.

Volgens de onderzoekers lost een onderneming daarmee een productiviteitsprobleem op. Websurfen leidt af van het werk, dat is bekend. Maar weerstaan aan de verleiding om te websurfen wanneer de technische mogelijkheid voorhanden is, knaagt nog sterker aan de kwaliteit van de gepresteerde arbeid, zo blijkt uit hun studie.

U kunt de Harvard Business School Research Paper Temptation at Work gratis downloaden.

Jongeren vinden multitasken stresserend

Het klopt niet dat de jongste generatie op de werkvloer beter is in multitasken en vlotter omgaat met de nieuwe technologieën, zo blijkt uit een studie door Frajlick Campus. Jongeren vinden multitasken zelfs stresserender.

De studie bevestigt dat Generatie Y (tot 30 jaar) veel belang hecht aan vrije tijd en vakantiedagen, een onbelemmerde toegang tot het internet wenst en liefst elektronisch communiceert. Ze bevestigt ook dat de jongeren minder flexibel zijn wat de arbeidsuren betreft.

Het is de tussengeneratie X (31 tot 45 jaar) die het meest op haar gemak is met het gebruik van informatica. En alle leeftijdscategorieën hebben een even sterke hekel aan werken met verouderde computers en software.

De algemene conclusie luidt wel dat de gelijkenissen tussen de generaties sterker zijn dan de verschillen. U kunt een samenvatting van de studie Generatie Y, Generatie X en de Baby Boomers: De stereotypes voorbij downloaden (pdf).

"Twitteren op het werk stimuleert creativiteit"

Het gebruik van sociale media als Twitter of Facebook tijdens de werktijd is goed voor de creativiteit en de innovatie. Er is geen bewijs dat daarbij informatiestress ontstaat. Zo besluit het bekende Nederlandse onderzoeksinstituut TNO.

TNO volgde gedurende twee jaar het gedrag van ruim 3.000 werknemers. Conclusie: sociale media prikkelen tot nadenken, en daaruit ontstaan ideeën waarmee bedrijven hun voordeel kunnen doen.

TNO heeft een kort overzicht van de onderzoeksresultaten (in het Engels) online gezet.

HR is zondebok voor economische crisis

Het personeel is minder tevreden over het human resources departement, zo blijkt uit een studie in opdracht van Randstad. Dat is merkwaardig. Want tegelijk erkennen de medewerkers dat er veel voor hen wordt gedaan.

Werknemers genieten meer van opleiding in hun bedrijf dan zeven jaar geleden. Ze krijgen meer de kans om via een functioneringsgesprek hun prestaties te verbeteren. Er is ook meer overleg over de toekomst van de werknemer in het bedrijf. Daarnaast hebben ze in meer gevallen kunnen participeren aan een arbeidstevredenheidsonderzoek.

Toch zijn werknemers nu veel minder tevreden over het human resourcesbeleid in hun bedrijf dan zeven jaar geleden. Toen werd nog een score van zeven op tien gegeven. Nu is dit gezakt naar 6,4. Deze evolutie heeft bijna zeker te maken met de economische crisis, denken de onderzoekers.

Work/Life

Opvallend is dat werknemers ook duidelijk minder tevreden zijn over de balans tussen werk en privéleven. Zeven jaar geleden werd deze nog relatief positief beoordeeld met een score van 7,3. Nu is dit gezakt naar 6,8.

U kunt de volledige studie HR in België 2010 downloaden in pdf (68 bladzijden). Een samenvattend persbericht vindt u op deze pagina.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.