Real Time News
for Human Resources Governance

Jeugd klaar voor lange loopbaan, maar stelt eisen

Voor de 20- tot 35-jarigen is langer en harder werken geen taboe. Ze willen wel variatie in hun loopbaan en snellere promoties. Dat blijkt uit een internationale studie van Manpower. Het rapport concludeert met 6 interessante adviezen. Die gaan over hoe u deze Generatie Y (of Millennials) kunt rekruteren, aan boord kunt houden en tot bloei kunt laten komen.

Millennials klaar voor marathonloopbaan! Langer dan 65 werken (60%), maar met tussentijdse breaks (84%) (ManpowerGroup)

U kunt het Engelstalige eindrapport ook rechtstreeks downloaden: Millenial Careers: 2020 Vision (pdf, 20 blz.)

Mentors + ingroeibanen = lagere loonlasten

In de voedingshandel (paritair comité nr 119) is een slim sectorakkoord afgesloten dat de loonlast verlaagt door twee steunmaatregelen te combineren: enerzijds de aanstelling van mentors en anderzijds de aanwerving van jongeren uit risicogroepen via de ingroeibanen. Het Sociaal Fonds betaalt het mentorschap; de aanwerving van een jongere uit een risicogroep levert een premie op.

De voedingshandel (PC 119) maakt afspraken over de ingroeibanen (Securex)

Werknemers zijn lang pendelen hartsgrondig beu

Een job dichter bij huis. Dat wil liefst 43% van diegenen die langer dan een uur onderweg zijn van en naar het werk, zo blijkt uit een studie door Securex. Het woon-werkverkeer is vooral lang en zwaar voor wie in Brussel of in een stad werkt, en voor kaderleden, hoog opgeleiden en zij die met het openbaar vervoer komen. Moeilijk bereikbare werkgevers hebben dus een probleem.

Details en toelichting in Tot anderhalf uur onderweg als je in een stad werkt - 1 op 4 Belgen wil van job veranderen om dichter bij huis te werken (Securex)

Dit is wat uw toppers willen: doorgroeikansen

Betere carrièrekansen elders: dat is volgens vele Belgische HR-managers momenteel de voornaamste reden waarom toppresteerders hun werkgever verlaten. Een uitgekiend beleid om waardevolle krachten bij u te houden (en tegelijk te sparen op de kosten om vervangers te rekruteren en in te werken) is geen overbodige luxe. Robert Half geeft tips om een retentiestrategie op te zetten.

Carrière maken is topprioriteit (Robert Half)

Talent laten gaan, met garantie op terugkeer

Enkele grote werkgevers streven ernaar hun 50-plussers onderling uit te wisselen (zie HR Alert van gisteren). Het Leuvense Enkira signaleert ons dat zij een niet-leeftijdsgebonden co-sourcing platform zijn, dat werknemers de kans biedt in een andere organisatie aan de slag te gaan met behoud van loon en met de garantie dat zij achteraf terug kunnen naar hun job.

Meer op Talentdeling, de website van Enkira.

Zie ook Wet belemmert uitwisseling van 50-plussers (HR Alert).

Online wegwijs naar talentontwikkeling

De competentie-hiaten opvullen die ontstaan door de vergrijzing en door burn-outs en andere lange afwezigheden is voor de Vlaamse regering mogelijk, als de HR-managers focussen op de ontwikkeling van het talent dat zij in huis hebben. De regering stelt een website ter beschikking om de personeelsverantwoordelijken daarbij te helpen.

De website, Talentontwikkelaar.be, omvat o.m. een reeks adressen van gespecialiseerde diensten en instanties.

Belgische werkgevers morsen met talenten

Talenten aantrekken, ontwikkelen, behouden en benutten: de meeste werkgevers in België hebben er geen kaas van gegegeten, zo blijkt uit de Talent-o-Meter studie van dit jaar. Persoonlijke ontwikkelingsplannen zijn zeer zeldzaam en amper 55% van de werknemers vindt dat zijn werkgever kennisdeling en het aanleren van competenties ondersteunt.

De studie is het werk van Acerta en Inostix. Samenvattingen zijn te lezen bij HRMagazine (Bedrijven, benut het aanwezige potentieel!) en bij HrWorld (Werk aan de winkel voor talentmanagement in Belgische bedrijven).

Talentbeheer "cruciaal", maar verwaarloosd

Haast 90% van de bedrijfsmanagers bestempelt talentbeheer als een essentiële voorwaarde voor bedrijfssucces, maar 34% erkent dat hun eigen organisatie er niet mee bezig is en de helft geeft toe dat zij meer zouden kunnen doen. Dat blijkt uit een onderzoek door NorthgateArinso (NGA).

Voor zijn jaarlijkse Talent Management Survey liet NGA meer dan 1100 bedrijfsleiders ondervragen in 21 landen, waaronder België.

Details in het persbericht Het vinden van het juiste talent wordt cruciale kwestie volgens bedrijfsleiders. U kunt ook het onderzoeksrapport downloaden.

Eén op 8 doet uw onderneming risico's lopen

15/02/2013

Eén op 8 managers vertoont gedrag dat de onderneming risico's doet lopen, zo blijkt uit een studie door SHL. Ook op de werkvloer vertoont 1 op 8 risicovol gedrag. Het senior management moet strak de hand houden aan ethische normen, luisteren naar klokkenluiders en een kanaal creëren dat medewerkers kunnen gebruiken om schendingen te signaleren.

Een uitvoerige samenvatting van het onderzoek door SHL kan u vinden in het persbericht Welke mensen in uw bedrijf vormen het grootste risico? SHL-rapport toont aan dat 1 op de 8 mensen een groot risico vormt voor hun organisatie.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.