Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuwe SWT's plots veel duurder voor werkgever

Alweer een bijsturing van de regeringsmaatregelen. Voor SWT's (brugpensioenen) en pseudobrugpensioenen die ingaan vanaf 1 april 2012 stijgt de bedrijfstoeslag (patronale bijdrage) veel sterker dan eerst was gezegd. Voor de lopende SWT's, daarentegen, gaat de toeslag vanaf 1 april met 10% omhoog, en dus niet met 15% zoals eerst was beslist.

De details vindt u in een lang persbericht van minister van Werk Monica De Coninck: Structurele hervormingen Werk: verduidelijking en aanpassingen. Daar staan nog meer bijsturingen in die voor de werkgevers van belang zijn. Sommige hervormingen worden wel op de lange baan geschoven.

Bedrijfstoeslag op SWT blijft onveranderd

11/01/2012

Het brugpensioen heet voortaan "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag". Het bedrag van deze bedrijfstoeslag (nieuwe naam van de aanvullende brugpensioenvergoeding) blijft in 2012 onveranderd. Dat geldt ook voor het grensbedrag van het referteloon. De reden is de stagnatie van de reële lonen in 2011.

Uitleg bij PartenaHR in het artikel Brugpensioen – Werkloosheid met bedrijfstoeslag: Geen herwaarderingscoëfficiënt in 2012.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.