Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuw attest om SWT-verrassingen te voorkomen

25/04/2013

Op 1 april is een procedure in werking getreden die voorkomt dat een werkgever niet op de hoogte is van het feit dat een werknemer aanspraak zal kunnen maken op werkloosheid met bedrijfstoeslag doordat hij zijn recht op brugpensioen (SWT) had vastgeklikt. De werknemer moet een bepaald attest aanvragen aan de RVA en dit aan de werkgever bezorgen.

De kwestie wordt geregeld door de nieuwe nationale cao nr. 107. Tekst en uitleg bij de ingewikkelde procedure vindt u in het artikel Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Meer rechtszekerheid voor het kliksysteem op de site van Securex.

Pensioenvermindering door niet-werken bekend

Bij het berekenen van het werknemerspensioen tellen sinds 2012 sommige gelijkgestelde periodes van ‘niet-werken’ minder mee dan vroeger. Eindelijk is hierover duidelijkheid. Voor periodes van werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, canada dry, tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn de concrete berekeningsregels vastgelegd.

Gedetailleerde uitleg staat in het artikel Wettelijk pensioen: impact van periodes van werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, canada dry, tijdskrediet en loopbaanonderbreking op de site van SD Worx.

Nieuwe bedragen en drempels in brugpensioen

Er zijn aanpassingen in het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen). De drempels voor de specifieke inhouding van 6,5% die u als werkgever moet toepassen, veranderen; in veel gevallen gaat het wettelijke gedeelte van de brugpensioenvergoeding licht omhoog; ook het referteloon is opgetrokken.

Details in het artikel Brugpensioen – Werkloosheid met bedrijfstoeslag: herwaarderingscoëfficiënt 2013  op de website van PartenaHR.

Indexering van werkbonus en bedrijfstoeslag

Met ingang van 1 december 2012 veranderen de loongrenzen voor de berekening van de werkbonus. Dat heeft te maken met de index en twee gewijzigde coëfficiënten. Vanwege de index stijgt ook de bedrijfstoeslag die u betaalt aan uw bruggepensioneerden.

Werkbonus: nieuwe bedragen vanaf 1 december 2012 (Randstad)

Brugpensioen – werkloosheid met bedrijfstoeslag: indexering van de bedragen op 1 december 2012 (Partena)

Geen strenger brugpensioen voor zware beroepen

12/10/2012

De regering maakt opnieuw een bocht. Wie in wisselende ploegen werkt, of 's nachts of in onderbroken diensten, valt niet langer onder de strengere voorwaarden voor brugpensioen. De intrekking van de verstrenging geldt met terugwerkende kracht. Het KB regelt ook het vastklikken van verworven rechten en treedt in werking op 14 oktober.

Toelichting in het artikel Brugpensioen: geen verstrenging voor de zware beroepen op de site van SD Worx.

Lager pensioen voor jonge bruggepensioneerden

20/08/2012

Wie vanaf nu jong op SWT (werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen) gaat, zal daar later een prijs voor betalen. Pas vanaf het 59ste levensjaar zullen SWT-perioden volwaardig meetellen in de berekening van het pensioenbedrag. Dat blijkt uit een zopas gepubliceerde wet die de pensioenhervorming van di Rupo-I voltooit.

De wet bevat de laatste reeks overgangsmaatregelen waarop nog werd gewacht. Zij hebben o.m. te maken met het 'vastklikken' van pensioenrechten, de bijzondere pensioenstelsels voor journalisten en vliegend personeel en de gelijkgestelde periodes.

Uitleg op de site van SD Worx in het artikel Nieuwe definitieve overgangsmaatregelen rond de pensioenhervorming.

"Invaliditeit mag brugpensioen niet vervangen"

Mensen langer doen werken zal leiden tot een stijging van de ziekte-uitkeringen, vreest Unizo. De organisatie pleit voor controles en hoge toegangsdrempels om te voorkomen dat wie geen vervroegd pensioen (SWT) krijgt zijn heil zoekt bij het RIZIV. Unizo ziet de eerste tekenen nu al, vooral bij de werknemers.

Meer in het persbericht Werknemers veel vaker dan zelfstandigen invalide en arbeidsongeschikt - UNIZO vreest voor stijging in invaliditeit en arbeidsongeschiktheid na activering werkloosheid en bemoeilijken vervroegd pensioen.

Nieuwe patronale bijdragen op brugpensioenen

19/06/2012

Op de toeslag die u toekent aan uw SWT'ers (bruggepensioneerden) betaalt u voortaan een patronale bijdrage aan de sociale zekerheid die varieert van 6,36 tot 53%. Ook de vroegere Canada Dry en Fortis-tijdskredieten vallen onder de tarieven die de RSZ publiceert nog vooraleer het KB is verschenen.

De nieuwe patronale bijdragen liggen flink hoger dan in het verleden, maar iets lager dan in het oorspronkelijke plan van de regering-Di Rupo.

U vindt de uitvoerige uitleg, met tabellen, bij de administratieve instructies voor de werkgevers. Ga op de pagina DECAVA > Algemeenheden naar Bijkomende informatie > DECAVA > Het invullen van de DMFA.

U betaalt geen toeslag als u een SWT'er ontslaat

11/05/2012

Als u een werkloze met bedrijfstoeslag (vroeger: bruggepensioneerde) in dienst neemt, en hem daarna zelf ontslaat, zal u geen bedrijfstoeslag moeten betalen. Hij blijft tot zijn 65ste de toeslag ontvangen van de eerste werkgever die hem op brugpensioen stuurde. Deze regel is bedoeld om de aanwervingskansen van SWT'ers te verhogen.

U vindt meer uitleg op de site van HrWorld in het artikel To work or not to work? Het artikel gaat in op diverse situaties die zich kunnen voordoen wanneer een SWT'er aan de slag gaat als loontrekkende of als zelfstandige in hoofdberoep.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.