Real Time News
for Human Resources Governance

Elke bruggepensioneerde moet werk zoeken

Sinds 1 januari 2015 zijn bruggepensioneerden werklozen zoals alle anderen, en zijn ze dus verplicht aan te tonen dat ze actief werk zoeken om hun uitkering niet kwijt te spelen. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt één categorie gespaard: de 60-plussers die reeds in 2014 een uitkering ontvingen onder het SWT-stelsel.

Details in Voordelig statuut werkloze met bedrijfstoeslag naar prullenbak verwezen (Securex).

Wegwijs in het nieuwe brugpensioen

09/01/2015

Nu de tekst verschenen is in het Staatsblad, is er zekerheid over wie in aanmerking komt voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) en over de overgangsmaatregelen. Securex heeft alles op een rij gezet en samengevat in downloadbare tabellen.

Voor de algemene toelichting surft u naar het artikel Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Leeftijd en anciënniteit in 2015.

De tabellen kunt u downloaden van deze pagina: Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (Brugpensioen) - New vanaf 1 januari 2015.

Snel ontslag niet meer nodig voor SWT

24/10/2014

Werknemers moeten niet meer voor 31 oktober, maar voor 31 december 2014 in opzeg geplaatst zijn om nog onder de huidige regeling met brugpensioen (SWT) te kunnen gaan. Bovendien zullen werknemers die nu in aanmerking komen, dat recht behouden, ook als ze langer aan de slag blijven. Het federale kernkabinet heeft ingestemd met deze aanpassing van het regeerakkoord om een juridische chaos te voorkomen.

Akkoord over soepelere brugpensioenregeling (Het Laatste Nieuws)

Strenger brugpensioen: race tegen de tijd

16/10/2014

Per 1 januari 2015 wordt de minimumleeftijd voor brugpensioen opgetrokken van 58 naar 60 jaar, een gevolg van de hervormingen van Di Rupo. Voor wie eraan wil ontsnappen is een race tegen de tijd ingezet. Ook voor HR verandert er heel wat, nog vooraleer de regering-Michel haar eigen SWT-plannen concreet heeft gemaakt.

Duiding vindt u in drie artikels die we bij de sociale secretariaten vonden.

 

SWT: ontslagcompensatie wijzigt vervangingsplicht

25/04/2014

De invoering van de ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders die met brugpensioen gaan geeft de werkgever meer tijd om de verplichte vervangende aanwerving te doen. De SWT'er ontvangt immers pas zijn eerste werkloosheidsuitkering na de periode die gedekt wordt door de vergoeding. Er zijn verschillende situaties mogelijk. Attentia maakt u wegwijs.

Vervanging van werkloze met bedrijfstoeslag (SWT) die recht heeft op ontslagcompensatievergoeding (Attentia)

Wanneer start toeslag aan arbeider met SWT?

24/04/2014

Aan een arbeider die op SWT (brugpensioen) gaat en die een ontslagcompensatie ontvangt van de RVA, hoeft u pas na een zekere periode de bedrijfstoeslag te betalen. Maar als werkgever kent u die periode niet, terwijl u toch een sanctie zal oplopen als u niet tijdig de toeslag betaalt. Hoe lost u dat op?

Er zit voor de werkgever niets anders op de informatie op te vragen bij de betalingsinstelling van de werknemer, of aan de werknemer een kopie te vragen van de beslissing van de RVA. In dit tweede geval riskeert u dat u de kopie te laat ontvangt.

Securex legt uit wat u te doen staat in het artikel Ontslagcompensatievergoeding en SWT.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.