Real Time News
for Human Resources Governance

Pensioen vanaf 55 bij grootste bank

16/02/2016

BNP Paribas Fortis versoepelt de loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen, verlaagt de minimumleeftijd naar 55 jaar en verlengt de duur van de bijhorende uitkering. 300 werknemers komen in aanmerking. Wie om een of andere reden naast de RVA-uitkering zou grijpen, krijgt daarvoor een compensatie. De grootste bank van het land wil alles bij elkaar 1050 banen schrappen.

Personeel BNP Paribas Fortis mag vanaf 55 jaar op pensioen (De Standaard)

Beloning voor wie niet met brugpensioen ging

02/02/2016

Wie voor 1 januari 2015 op brugpensioen (SWT) had kunnen gaan, maar toch aan het werk bleef, wordt beloond: hij zal zich niet beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt wanneer hij stopt met werken. Het zal volstaan aan te tonen dat men per 31 december 2014 voldeed aan de voorwaarden voor SWT. Deze beslissing van de federale regering moet wel nog eerst naar de Raad van State.

Regering beslist over beschikbaarheid begunstigden van SWT (FOD Werk)

Naar belastinggunst voor SWT'er die weer werkt

De regering ontmoedigt het brugpensioen, dat is geweten. Nu blijkt dat zij SWT'ers ook opnieuw naar de arbeidsmarkt wil krijgen. Als de Kamer de ontwerp-programmawet goedkeurt, zullen bruggepensioneerden die aan de slag gaan bij een andere werkgever geen belasting meer betalen op de bedrijfstoeslag en de aanvullende vergoeding die zij ontvangen.

Ontwerp Programmawet (I) - Verdere ontmoediging SWT (EasyPay Group)

Brugpensioen straks fors duurder voor werkgever

11/12/2015

De werkgeversbijdragen op de bedrijfstoeslag in het SWT-stelsel (brugpensioen), op de Canada Dry-vergoeding en op uitkeringen voor tijdskrediet gaan zo goed als zeker fors de hoogte in. Wellicht al op 1 januari 2016. De verhoging van de Decava-bijdragen is opgenomen in het ontwerp van programmawet dat in de Kamer is ingediend.

DECAVA-bijdragen: verhoging vanaf 2016 aangekondigd (Group S)

Lees ook Taxshift – vanaf 1 januari 2016 een hogere werkgeversbijdrage bij vervroegde uittreding (Partena Professional)

Brugpensioen op 56 nog heel even mogelijk

01/12/2015

De minimumleeftijd voor SWT/brugpensioen is tegenwoordig 58 jaar. Wie uiterlijk op 31 december 2015 aan drie specifieke voorwaarden voldoet, kan echter toch nog met brugpensioen op 56, maar de tijd dringt. Van zijn kant heeft Proximus ontkend dat al besloten is iedereen vanaf 58 weg te sturen met verlof voorafgaand aan pensioen. Het telecombedrijf bestudeert ook andere opties.

SWT op 56 jaar? Nog mogelijk in geval van ontslag voor eind 2015 (EasyPay Group)

Proximus veut se séparer de son personnel de plus de 58 ans: un sujet prématuré (Le Soir)

Hoe HR de pensioenwens 2,5 jaar kan uitstellen

Als HR zijn werk goed doet, stellen medewerkers hun pensioenwens met dik twee jaar uit. Zo kan men de conclusies samenvatten die Ilke Faut trekt in haar masterproef, die u als lid van HR Alert exclusief kan downloaden. Het onderzoek maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat u voor een uitdagende jobinhoud zorgt en wat dit inhoudt.

Als de gezondheid OK is, en werken financieel een beetje interessanter blijft dan stoppen, dan willen 50-plussers wel degelijk langer aan de slag blijven, zo blijkt. Wat hen tegenhoudt, in veel gevallen, en hen doet dromen van vervroegd pensioen, is dat de job hen niet meer boeit.

Dit is goed nieuws, schrijft Faut, want op de werkomstandigheden heeft een werkgever vat. Zij maakt dit concreet door in te gaan op de aspecten van jobtevredenheid die van belang zijn voor oudere werknemers.

Met haar onderzoek behaalde Ilke Faut de graad van handelsingenieur aan de KU Leuven (campus Brussel).

Als lid van HR Alert kan u het document kosteloos downloaden.

Waarom willen we vervroegd met pensioen gaan? Empirische analyse van de determinanten van de vervroegde pensioneringswens van 50-plussers, op basis van de Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (pdf, 115 blz.)

Vertrek op (brug-)pensioen schaadt productiviteit niet

Wanneer werknemers op pensioen of brugpensioen gaan, verandert dat gewoonlijk zo goed als niets aan de arbeidsproductiviteit van de onderneming. Zelfs in zeer kennisintensieve bedrijven, zoals hi-tech, banken of consultancies, heeft het verlies van zeer ervaren werkkrachten geen negatief effect op de productiviteit van de organisatie. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven.

De relatie tussen natuurlijk verloop en arbeidsproductiviteit (Steunpunt Werk en Sociale Economie)

SWT: wie moet "aangepast beschikbaar" zijn?

16/07/2015

De kogel is door de kerk. Tot hun 65ste verjaardag mogen SWT'ers geen jobaanbiedingen weigeren en moeten ze zich laten begeleiden. Wat houdt deze "aangepaste beschikbaarheid" precies in? Welke uitzonderingen en vrijstellingen bestaan er? Group S geeft de details over deze nieuwigheid in ons sociaal recht, die geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

Werkloze met bedrijfstoeslag en beschikbaarheid: het is zover! (Group S)

Pensioenwet vertraagt stijging vergrijzingskost

De kosten van de vergrijzing blijven stijgen, maar dankzij de pensioenhervorming zal dat gebeuren tegen een trager tempo dan voorheen. Dat becijferde de Studiecommissie voor de Vergrijzing. Op voorwaarde dat de hervorming volledig ten uitvoer wordt gebracht, zullen er in 2060 zowat 315.000 gepensioneerden minder zijn.

Het uiteindelijke netto-effect op de staatsfinanciën zal uiteraard afhangen van de vraag hoeveel niet-gepensioneerden effectief een job zullen hebben. De commissie hanteert overigens een behoorlijk optimistische verwachting over de groei van de productiviteit.

U kan twee documenten downloaden over het jongste verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing: het Jaarlijks Verslag (pdf, 83 blz.) en de Persmededeling (pdf, 3 blz.).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.