Real Time News
for Human Resources Governance

Toch SWT na corona-werkloosheid

25/11/2021

Corona-werkloosheid schorste de opzeggingstermijn. Daardoor verstreek deze termijn soms na de geldigheidsperiode van de cao of het collectief akkoord of na de periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering. Als gevolg daarvan kwamen sommige werknemers niet in aanmerking voor brugpensioen. Een KB heeft dat probleem opgelost.

Wetgevende oplossing voor schorsing opzeggingstermijn coronawerkloosheid... (EasyPay Group)

Nog vroeger met pensioen dan 4 jaar geleden

Werken tot 65, laat staan 67? De Belg wil het niet. Zowel arbeiders als bedienden stoppen tegenwoordig gemiddeld iets vroeger met werken dan 4 jaar geleden. Het opschuiven van de wettelijke pensioenleeftijd wordt daardoor een besparingsoperatie (minder volledige pensioenen), eerder dan een maatregel die de mensen effectief langer aan het werk houdt.

Gemiddelde leeftijd waarop Belg met pensioen gaat, schuift niet op richting 65 jaar (Acerta)

KB legt vast welke SWT'ers geen job moeten aanvaarden

17/09/2021

Bruggepensioneerden moeten niet actief zoeken naar werk, maar zijn wel verplicht tot hun 65 passend werk en opleidingen te aanvaarden. Een nieuw KB legt de grenzen vast waarbinnen de werknemer een vrijstelling kan vragen wanneer hij op SWT vertrekt in één van de bijzondere stelsels: nachtarbeid, bouw, zwaar beroep, zeer lange loopbaan, of SWT in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Degelijk juridisch kader voor NAR-cao’s ‘SWT - vrijstelling aangepaste beschikbaarheid’ (SD Worx, met tabel)

Ander nieuws van de dag

Zomervakantie voorbij, maar Belg heeft nog (te) veel vakantiedagen staan (Acerta)

Belg voelt zich nog altijd angstiger, eenzamer en depressiever dan voor corona  (De Morgen): samenvatting van de jongste Sciensano-studie. "Dit kan echt nog maanden duren."

SWT en schorsing van de opzegtermijn omwille van tijdelijke coronawerkloosheid (Securex)

Verderzetting inspanningen voor risicogroepen in 2021-2022 (SD Worx)

Uber moet van rechter Nederlandse chauffeurs in dienst nemen (De Standaard): nog een teken dat de overheden stilaan grenzen stellen aan de ontwrichting van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid door de grote internetplatformen

SWT: voor wie en hoe lang nog?

Vandaag start de tweedaage tewerkstellingsconferentie over de eindeloopbanen. Een goed moment om de hoofdlijnen in herinnering te brengen van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (ex-brugpensioen) zoals dat nu van kracht is. Partena Professional zet uiteen wie er recht op heeft en vanaf wanneer.

Welke SWT’s zijn nog toegankelijk de komende jaren? (Partena Professional)

Lees ook:

Toegangsleeftijd voor bepaalde afwijkende SWT’s verhoogd naar 60 jaar sinds 1 juli 2021 (SoConsult)

Tewerkstellingsconferentie online volgen via deze links: vandaag en morgen.

Pensioen op 60 na 42 jaar werken (HR Alert, 3 september 2021)

Pensioen op 60 na 42 jaar werken

Volgende week begint in de Wetstraat het debat over de pensioenhervorming. In een interview legt minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) enkele van haar kaarten op tafel: vervroegd pensioen vanaf 60 voor iedereen die 42 jaar loopbaan heeft en de herinvoering van de pensioenbonus. Lalieux raakt niet aan het fiscaal voordelige aanvullend pensioen, maar zij wil de "excessen" aanpakken.

Iedereen kan met vervroegd pensioen na 42 jaar (De Tijd)

Lees ook: Aanvullend pensioen is gekaapt door de grootverdieners (HR Alert, 17 december 2020)

Ander nieuws van de dag

SWT: vraag uw ex-werknemers het bedrag van hun werkloosheidsuitkering (Partena Professional): de minimum- en maximumbedragen van de werkloosheidsuitkeringen werden verhoogd en dat heeft gevolgen voor de RSZ-bijdrage die je dient in te houden op het totale bedrag van de werkloosheidsvergoeding en de bedrijfstoeslag

Eén op de tien kmo’s wil zeker coronapremie geven (SD Worx): vier op de tien kmo’s geven de premie niet en bijna de helft weet het nog niet

Vlaanderen kent eenmalige onkostenvergoeding toe aan studenten die.... (EasyPay Group): pas afgestudeerde bachelors in de verpleegkunde ontvangen een eenmalige onkostenvergoeding van 1000 euro

Opgelet: controles tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona (CLB)

Corona: diverse ondersteuningsmaatregelen gepubliceerd (SD Worx)

Minimumloon naar 1700 euro, goedkope overuren in alle bedrijven

De sociale partners zijn het vannacht eens geraakt over een breed ontwerpakkoord. De minimumlonen stijgen naar 1700 euro vanaf april 2022. SWT kan pas vanaf 60, en kredieturen voor landingsbaners vanaf 55. De fiscaalvriendelijke corona-overuren, herdoopt in relance-uren, blijven tot eind 2022 en worden uitgebreid naar alle sectoren. De gelijktrekking van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden wordt verschoven naar 2030.

Loononderhandelingen: vakbonden en werkgevers raken het eens over hete sociale hangijzers (De Standaard)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.