Real Time News
for Human Resources Governance

Ander nieuws van de dag

SWT: vraag uw ex-werknemers het bedrag van hun werkloosheidsuitkering (Partena Professional): de minimum- en maximumbedragen van de werkloosheidsuitkeringen werden verhoogd en dat heeft gevolgen voor de RSZ-bijdrage die je dient in te houden op het totale bedrag van de werkloosheidsvergoeding en de bedrijfstoeslag

Eén op de tien kmo’s wil zeker coronapremie geven (SD Worx): vier op de tien kmo’s geven de premie niet en bijna de helft weet het nog niet

Vlaanderen kent eenmalige onkostenvergoeding toe aan studenten die.... (EasyPay Group): pas afgestudeerde bachelors in de verpleegkunde ontvangen een eenmalige onkostenvergoeding van 1000 euro

Opgelet: controles tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona (CLB)

Corona: diverse ondersteuningsmaatregelen gepubliceerd (SD Worx)

Minimumloon naar 1700 euro, goedkope overuren in alle bedrijven

De sociale partners zijn het vannacht eens geraakt over een breed ontwerpakkoord. De minimumlonen stijgen naar 1700 euro vanaf april 2022. SWT kan pas vanaf 60, en kredieturen voor landingsbaners vanaf 55. De fiscaalvriendelijke corona-overuren, herdoopt in relance-uren, blijven tot eind 2022 en worden uitgebreid naar alle sectoren. De gelijktrekking van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden wordt verschoven naar 2030.

Loononderhandelingen: vakbonden en werkgevers raken het eens over hete sociale hangijzers (De Standaard)

Ander nieuws van de dag

Nieuwe “fake hybrids” in de lijst van de FOD Financiën (Fleet.be)

SWT: rechtszekerheid gewaarborgd tot 30 juni 2021 (Securex): met een downloadbare tabel van de stelsels die doorlopen tot eind juni

Financiële sector komt ondernemingen tegemoet met extra engagementen (Febelfin): het betalingsuitstel voor ondernemingskredieten en gunste van gezonde bedrijven is verlengd tot einde juni

Lees ook: Versoepeling gerechtelijke reorganisatieprocedure voor ondernemingen (Partena Professional)

IT-sector kent tijdens coronacrisis grootste jobgroei van alle sectoren (Acerta)

La SNCF s’entoure d’influenceurs pour recruter sur Tik Tok (FocusRH) : de Franse spoorwegen proberen jonge jobzoekers te bereiken via het filmpjesnetwerk

The overlooked environmental footprint of increasing Internet use (Purdue University): videovergaderen verhoogt de uitstoot van broeikasgassen. Wil je de planeet redden, zet dan die camera af en gebruik alleen audio. Dat vermindert de milieu-impact met 96%

Corona-brugpensioen voordeliger voor werkgever

Bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden als gevolg van de corona-crisis, krijgen betere voorwaarden om werknemers te laten afvloeien via SWT (het vroegere brugpensioen). Het gaat om een afwijking van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden, het wegvallen van de vervangingsplicht en een lagere bijdrage op de bedrijfstoeslag.

Aanpassing regeling SWT bij bedrijven in moeilijkheden of herstructurering (Acerta)
 

 

Aanvraagformulier corona-maatregelen

Wil je gebruik maken van tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering, Corona-tijdskrediet en/of Corona-landingsbanen, download dan het standaard aanvraagformulier dat de FOD Werk ter beschikking stelt. Het is een Word-document van 5 bladzijden. Erf staat ook uitgelegd hoe je dit moet combineren met een verlaging van de minimumleeftijd voor brugpensioen.

Aanvraagformulier voor tijdelijke coronamaatregelen (FOD Werk, MS Work document, 5 blz., rechtstreekse download)

SWT'ers mogen opnieuw aan de slag

In afwijking van de normale regel mogen bruggepensioneerde werknemers opnieuw gaan werken. De voorwaarde is dat de werkhervatting gebeurt bij een werkgever die behoort tot de vitale sectoren. De afwijking geldt voor de periode van 1 april tot 31 mei 2020. De betrokkene behoudt drie kwart van zijn werkloosheidsuitkering. Hij behoudt ook het recht op de bedrijfstoeslag ten laste van zijn vroegere werkgever als hij die nieuwe activiteit bij een andere werkgever uitvoert.

Coronavirus: werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) (Partena Professional)

Nieuwe bedragen werkbonus en SWT

Door de stijging van de index van de consumptieprijzen zijn sinds 1 maart 2020 nieuwe bedragen van kracht inzake de werkbonus (verhoging van het nettoloon van laagbetaalde werknemers) en het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Eerder deze week meldden wij een verhoging van de grensbedragen van de loonbonus, maar dat was een vergissing, waarvoor ons excuus.

Werkbonus: nieuwe bedragen vanaf 1 maart 2020 (Partena Professional)

SWT: bedragen vanaf 1 maart 2020 (Partena Professional)

Lees ook: UPDATE Grensbedragen voor loonbonus omhoog (HR Alert, 3 maart 2020)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.