Real Time News
for Human Resources Governance

"HR heeft geen verstand van meerwaarde creëren"

De HR-functie draagt weinig of niets bij tot de bloei van een onderneming. Zo kan men de kritiek samenvatten van Richard Beatty. Hij is professor in human resources aan de Rutgers University. Zijn uitlatingen op een recent congres hebben al een pak internetdiscussies losgeweekt.

Beatty is niet bang om enkele stenen in de kikkerpoel te gooien. Eén van zijn stellingen luidt dat het nergens goed voor is een "voorkeurwerkgever" te willen zijn. Hij gelooft ook niet in de maakbaarheid van de mens. "Sommige werknemers zou je beter betalen om bij je concurrent te werken." Volgens de hoogleraar is nog nergens bewezen dat het stimuleren van de betrokkenheid de financiële bedrijfsprestaties verbetert.

Aandelenopties na ontslag door werkgever

Een aandelenoptieplan kan voorzien dat de werknemer zijn opties niet meer kan uitoefenen als hij niet meer in dienst is. Deze regel is ook van toepassing indien het de werkgever is die de werknemer ontslaat, zo blijkt uit een arrest van het Brusselse Arbeidshof. Advocatenkantoor Claeys & Engels bestempelt de uitspraak als opmerkelijk.

HR vaak genegeerd bij cruciale personeelsbeslissingen

In veel bedrijven heeft de HR-functie weinig in de pap te brokken wanneer er beslissingen moeten vallen over het al dan niet aanhouden van personeel, zo blijkt uit een peiling door de Belgische vestiging van assessmentspecialist SHL Group. Het is de klassieke directie die beslist of en wie ontslagen wordt.

185 HR-professionals van zowel grote als kleinere bedrijven werden ondervraagd. Slechts 30% zegt dat zijn stem gehoord wordt wanneer belangrijke knopen worden doorgehakt in verband met personeel. SHL waarschuwt tegen deze trend. De onderzoeksresultaten zijn downloadbaar via onderstaande link.

Nieuwe werkwijze voor de Vlaamse belastingkorting

Er zijn wijzigingen wat de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing betreft. Door een recent KB zal de belastingvermindering niet meer via de maandelijkse bedrijfsvoorheffing verlopen, maar één keer per jaar, nl. in februari. Details over hoe het precies in zijn werk zal gaan, zijn er nog niet. Het gaat om een bedrag van 250 of 300 euro per werknemer of bedrijfsleider.

Bedrijfsleider mag zijn auto verhuren aan de firma

Een bedrijfsleider mag zijn privé-auto verhuren aan de vennootschap zonder dat hij op het huurbedrag BTW moet aanrekenen. Zo luidt een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. Het proces was aangespannen door de BTW-administratie. De rechtbank stelt wel als voorwaarde dat er geen tekenen mogen zijn dat de zaakvoerder nog andere wagens zal verhuren aan zijn vennootschap.

"In remuneratiecomité is HR-competentie nodig"

Het RNCI (Remuneration & Nomination Committee Institute) pleit voor een professioneler remuneratiebeleid in de grote en middelgrote ondernemingen. De koudwatervrees voor meer transparantie is ongegrond, zegt het instituut. Het pakt uit met vijf aanbevelingen aan bestuurders van vennootschappen. Eén ervan luidt: "Verzeker de aanwezigheid van voldoende HR-competentie in het remuneratiecomité".

Uit vroeger onderzoek bleek dat in België de HR-functie weinig betrokken wordt bij het werk van remuneratiecomités.

Hoe meer vrouwelijke managers, hoe beter

De Franse beursgenoteerde ondernemingen met relatief veel vrouwelijke leidinggevenden weerstaan beter aan de crisis dan die waar de beslissingen genomen worden door een mannenclub. Michel Ferrary, docent aan de Ceram Business School in Nice, heeft dit uitgezocht.

Een voorbeeld is BNP Paribas, de overnemer van Belgische onderdelen van de Fortis groep. Bij BNP Paribas is bijna 40 procent van de managers een vrouw; het aandeel verloor 'slechts' 20 procent. Ferrary's bevindingen liggen in de lijn van eerder wetenschappelijk werk, dat uitwees dat bedrijven beter presteren naarmate ze meer vrouwen in het directiecomité tellen.

Helft van voltijders verdient minder dan 2400 euro bruto

Een voltijdse loontrekkende verdient in België gemiddeld 2739 euro bruto. Dit is het rekenkundig gemiddelde, dat wordt omhooggetrokken door de zeer hoge lonen van een kleine groep. Een andere manier om de cijfers te analyseren is kijken naar de mediaan. Het mediaanloon bedraagt 2402 euro. Dit betekent dat de helft van de voltijdse loontrekkenden minder verdient dan dit bedrag en de andere helft meer.

De gegevens komen uit een reeks kerncijfers over de lonen, die de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie heeft gegroepeerd in een overzichtje. In zeven bladzijden overloopt het document de gemiddelde lonen in de sectoren, naar functie, naar opleiding en geografisch.

Groot succes voor HRGovernance - bekijk de foto's online

Haast 600 human resources verantwoordelijken hebben deelgenomen aan de recente evenementen van HRGovernance. Voor de breakfasts over specifieke thema's (het jongste onderwerp was de loonbonus) waren er zelfs plaatsen te kort. De conferentie HRGovernance Day & Night van vorige week in Brussel zag bijna 300 HR executives en ceo's opdagen.

De foto's van de aanwezigen staan online op de website www.hrgdn.be. Daar kunt u ook het Powerpointbestand downloaden dat de meeste presentaties groepeert, o.m. de boeiende presentatie van keynote speaker Wayne Brockbank die ons zelfs extra materiaal ter beschikking stelde.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.