Real Time News
for Human Resources Governance

Ontdek de verborgen kosten van rekruteren

Aanwerven is vermoedelijk nog duurder dan u al vreesde, want niet minder dan 19 externe en 7 interne kostenfactoren heeft de Amerikaanse Society for Human Resources Management op een rij gezet. U vindt de twee tabellen in het downloadbare document Cost per Hire Standard.

De SHRM heeft een methode ontwikkeld om de financiële aspecten van het rekruteren in kaart te brengen. Er is anderhalf jaar aan gewerkt. Ook als u er niet voor voelt de methode over te nemen, kan de studie van nut zijn om de eventuele verborgen kosten van uw rekruterings- en selectie-inspanningen aan de oppervlakte te brengen. Nu we meer en meer in een knelpunteneconomie terechtkomen, dreigt het invullen van vacatures alleen nog maar duurder te worden.

Eenheidsstatuut kost bij Close 2% van loonmassa

Bij Close, een constructiebedrijf met hoofdzetel in Aywaille dat 380 mensen tewerkstelt, is een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten die het honderdtal arbeiders dezelfde opzegtermijnen geeft als de bedienden. Ook in andere opzichten is het verschil met de bedienden weggewerkt. Volgens directeur Pierre Close zal dit de totale loonmassa doen stijgen met 1 à 2 procent. Dat hebben wij er voor over, zegt de bedrijfsleider, want onze hooggekwalificeerde mensen vormen onze sterkste troef. Formeel gaat het nog niet om een echt eenheidsstatuut (de arbeiders blijven arbeiders), maar in de praktijk komt het voor de betrokkenen haast op hetzelfde neer. Meer via FR.

Werkgever moest 250.000 euro betalen aan pester

De schokkende pesterijen en vernederingen die een arbeider van het bedrijf MACtac in Soignies onderging, zijn niet zonder gevolgen gebleven voor de werkgever.

Het Laatste Nieuws meldt dat de nieuwe directie drie pesters had ontslagen toen ze de feiten vernam, maar dat die drie hun ontslag met succes hebben aangevochten voor de rechtbank. De rechter vond de ontslagen onrechtmatig. De drie kregen een schadevergoeding. Eén van hen was een beschermde werknemer; hij kreeg 250.000 euro schadevergoeding, 10 miljoen oude Belgische franken dus. Klik op NL voor details.

De video van een martelscène op de werkvloer vindt u o.m. op deze pagina van La Dernière Heure. Daar vindt u ook veel verslaggeving. De zaak is na het opduiken van de video snel opgepikt door de media, ook in het buitenland.

Elk personeelslid heeft volledig inzagerecht in zijn dossier

Bij LU in Herentals hebben duizend werknemers een tijdje het werk neegelegd omdat zij vinden dat de directie aanzet tot verklikken en van de verkregen informatie gebruik maakt om medewerkers te ontslaan. De directie van de koekjesfabriek, onderdeel van Kraft Foods België, ontkent dit, maar heeft ongetwijfeld reputatieschade geleden. Het conflict kreeg veel media-aandacht.

Als een bedrijfsleiding vanop de werkvloer signalen krijgt over het slecht functioneren van een medewerker, moet zij de betrokkene daarvan op de hoogte brengen, zei de Leuvense hoogleraar Luc Sels aan De Standaard; 360°-evaluaties kunnen enkel mits voorafgaandelijke instemming van alle betrokkenen. Roger Blanpain, eveneens een professor in arbeidsrecht van de KULeuven, bestempelt in Het Nieuwsblad de praktijken waarvan LU door de vakbonden wordt beschuldigd als “19de-eeuws”. Ook Blanpain wijst erop dat elk personeelslid inzagerecht heeft in alle dossiers die over hem bestaan. Klik op NL voor bijzonderheden.

Ondernemers weten weinig over alternatieve verloning

De Belgische ondernemers hebben weinig kennis over de fiscaal vriendelijke alternatieve vormen van loon. Zij die werken als zelfstandige bedrijfsleider weten vaak niet dat ook zij kunnen gebruik maken van bijv. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ecocheques enzovoort. Dat blijkt uit een enquête door HDP&Arista. Bijzonderheden via NL.

Beter omgaan met de media, hoe doe je dat?

Communiceren met de media is niet gemakkelijk - en dat geldt zeker voor uw marketing communications mensen. Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat zij beter begrepen worden door de pers? Daarover spreekt Michel Visart, een economie-journalist van de RTBF, op 24 juni tijdens een lunch van Marketing Communications Executives International (MCEI). Details via de hyperlink hieronder.

Baas met vakantie: wie mag werknemers ontslaan?

Wie heeft de bevoegdheid een werknemer te ontslaan tijdens de afwezigheid van de bedrijfsleider? Wat gebeurt er als dit ontslag gegeven werd door een medewerker die daartoe niet expliciet was gemachtigd?

Op deze netelige vragen leest u het antwoord in een uitgebreid artikel van Partena (klik op NL). Het artikel bevat een model van een clausule tot delegatie van bevoegdheid om personeel aan te werven of arbeidsovereenkomsten te beëindigen.

Werkgever naar strafrechter als er gerookt wordt

Voortaan is de werkgever strafrechtelijk verantwoordelijk voor de naleving van het rookverbod op de werkvloer. De mogelijke straffen zijn diegene die voorzien zijn in de welzijnswet. De ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) mogen de naleving van het rookverbod komen controleren.

Opgelet met ontslag geven tijdens ouderschapsverlof

Iemand afdanken die in halftijds of voltijds ouderschapsverlof is, kan enkel als er een dringende of een 'voldoende' reden bestaat en indien de werkgever dit kan bewijzen.

Dat de rechters dit principe streng toepassen, bleek in een proces rond een C4 die als ontslagreden 'reorganisatie' vermeldde. Het verhaal staat in HRUpdate, de nieuwsbrief van HRMagazine (zie link onderaan).

De werkgever had een opzeggingsvergoeding voorzien, gelijk aan zeven dagen loon. Omdat hij de voldoende reden niet had bewezen, veroordeelde het Arbeidshof hem bovenop die zeven dagen tot het betalen van een forfaitaire vergoeding gelijk aan zes maanden loon.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.