Real Time News
for Human Resources Governance

Bedrijfsopleiding leidt naar officieel diploma

Vanaf 2012 kunnen werknemers in Vlaanderen na een interne bedrijfsopleiding een officieel diploma behalen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten, zo meldt Knack magazine. Het gaat om de uitvoering van een decreet uit 2009.

Het diploma is meer waard dan het certificaat dat doorgaans wordt afgeleverd na een met succes doorstane bedrijfsopleiding.

Meer in het artikel Bedrijfsopleidingen binnenkort beloond met diploma.

Emotionele intelligentie veel beter dan IQ

Verreweg de meeste HR-managers in de VS verkiezen jobkandidaten met een goede emotionele intelligentie boven kandidaten met een hoog intelligentiequotiënt. Mensen met een goed EQ nemen betere zakelijke beslissingen. Zij blijven rustiger onder stress, beheersen conflicten beter, begrijpen hun teamgenoten beter en leiden door het goede voorbeeld te geven.
Dat blijkt uit een omvangrijke enquête van de Amerikaanse jobsite Careerbuilder. Details in het artikel Seventy-One Percent of Employers Say They Value Emotional Intelligence over IQ, According to CareerBuilder Survey

Techspace Aero is aantrekkelijkste werkgever

De Randstad Award voor meest aantrekkelijke werkgever gaat dit jaar naar Techspace Aero, een bouwer van onderdelen van motoren voor Airbussen en Boeings. In de fabriek in Herstal werken 1200 mensen. Tweede werd opnieuw de Antwerpse baggeraar Deme, derde werd farmabadrijf GlaxoSmithKline. Meer info bij Randstad.

Praktijkgids maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor bedrijven die de weg willen inslaan naar maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft Business & Society een praktijkgids samengesteld onder de titel Hoe alle medewerkers betrekken bij de mvo-strategie?

De gids is gratis downloadbaar. Hij bevat tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden en beschrijft methodes om meer betrokkenheid te creëren. De theorie wordt aangevuld met concrete getuigenissen van tientallen bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren.

Business & Society is een netwerk van bedrijven die maatschappelijke verantwoordelijkheid willen integreren in hun beleid.

HR Analytics: hoe zet u de eerste stappen?

De jongste trend in human resources is HR Analytics, het koppelen van personeelsgegevens aan vele andere bedrijfsdata. Wat levert dat op en hoe begint u daaraan? Jeroen Delmotte en Luk Smeyers, de oprichters van adviesbedrijf iNostix, geven hun visie in hun blogpost Starten met HR Analytics.

De vraag naar de meerwaarde van de personeelsdienst is zo oud als de straat. O.m. na uitlatingen van prof. Richard Beatty is ze weer erg actueel (zie de artikels HR heeft geen verstand van meerwaarde creëren en Memo to CFO's: Don't Trust HR).

HR Analytics pretendeert de oplossing te brengen door de impact van het personeelsbeleid op de bedrijfsresultaten in kaart te brengen en te voorspellen. HR-goeroe Dave Ulrich, bekend pleitbezorger van HR Metrics, heeft zich bekeerd tot HR Analytics. In zijn Human Capital Trends 2011 rekent Deloitte de nieuwe methode tot de megatrends in HR.

Weinig tijd voor strategie

Ondanks de lippendienst aan het belang van het menselijk kapitaal blijken HR-directeuren wel nog steeds amper 15% van hun tijd te (kunnen) besteden aan strategie. Meer daarover bij Focus RH in het artikel Les DRH sont-ils vraiment des partenaires stratégiques ?

Tevreden personeel doet een business floreren

De tevredenheid van uw personeel heeft een enorme impact op de tevredenheid - en dus de trouw - van uw klanten, zo blijkt nogmaals uit onderzoek. De impact is twee keer zo krachtig als wanneer uw bedrijf zou focussen op klantentevredenheid zonder zich veel te bekommeren om de tevredenheid van de eigen medewerkers.

Een samenvatting van het onderzoek van Christopher Groening leest u op Science Daily onder de titel To Boost Customer Satisfaction, Owners Should Pay Attention to Employee Job Statisfaction.

"Twitteren op het werk stimuleert creativiteit"

Het gebruik van sociale media als Twitter of Facebook tijdens de werktijd is goed voor de creativiteit en de innovatie. Er is geen bewijs dat daarbij informatiestress ontstaat. Zo besluit het bekende Nederlandse onderzoeksinstituut TNO.

TNO volgde gedurende twee jaar het gedrag van ruim 3.000 werknemers. Conclusie: sociale media prikkelen tot nadenken, en daaruit ontstaan ideeën waarmee bedrijven hun voordeel kunnen doen.

TNO heeft een kort overzicht van de onderzoeksresultaten (in het Engels) online gezet.

HR is zondebok voor economische crisis

Het personeel is minder tevreden over het human resources departement, zo blijkt uit een studie in opdracht van Randstad. Dat is merkwaardig. Want tegelijk erkennen de medewerkers dat er veel voor hen wordt gedaan.

Werknemers genieten meer van opleiding in hun bedrijf dan zeven jaar geleden. Ze krijgen meer de kans om via een functioneringsgesprek hun prestaties te verbeteren. Er is ook meer overleg over de toekomst van de werknemer in het bedrijf. Daarnaast hebben ze in meer gevallen kunnen participeren aan een arbeidstevredenheidsonderzoek.

Toch zijn werknemers nu veel minder tevreden over het human resourcesbeleid in hun bedrijf dan zeven jaar geleden. Toen werd nog een score van zeven op tien gegeven. Nu is dit gezakt naar 6,4. Deze evolutie heeft bijna zeker te maken met de economische crisis, denken de onderzoekers.

Work/Life

Opvallend is dat werknemers ook duidelijk minder tevreden zijn over de balans tussen werk en privéleven. Zeven jaar geleden werd deze nog relatief positief beoordeeld met een score van 7,3. Nu is dit gezakt naar 6,8.

U kunt de volledige studie HR in België 2010 downloaden in pdf (68 bladzijden). Een samenvattend persbericht vindt u op deze pagina.

Geven uw babyboomers hun kennis door?

Door uiterlijk op 8 mei een korte enquête te beantwoorden op deze pagina, helpt u in kaart brengen hoe bedrijven de kennis van hun oudere werknemers doorgeven aan de jongere generaties. Grote sectorfederaties staan achter dit onderzoek van Sofie Laureyssens, masterstudente aan de Universiteit Antwerpen.

Het thema van de zgn. intergenerationele kennisretentie zal meer en meer op de voorgrond komen naarmate de babyboomers de ondernemingen verlaten. Gek genoeg is tot vandaag in Vlaanderen blijkbaar nog niet systematisch onderzocht wat de bedrijven doen om de kennis van die toekomstige gepensioneerden te verspreiden binnen de organisatie.

Deze studie krijgt dan ook de steun van o.m. Essenscia, Febelfin, BFP, Febeg, Fedis, Febiac, ORI, Assuralia en Confederatie Bouw.

"Ontslagbescherming verhoogt absenteïsme"

De voornaamste oorzaak van arbeidsverzuim is de stijl van leiding geven binnen het bedrijf, zo schrijft SD Worx op zijn blog. Opvallend is ook de beschuldiging aan het adres van de vakbondsmensen. Volgens een consultant maken zij misbruik van hun beschermd statuut om veel dagen niet te komen werken.

Citaat van de geïnterviewde HR-consultant François Lombard: "Een ander groot probleem voor veel ondernemingen is de status van "beschermde" personen. Wie een blik werpt op de top tien van afwezigheden binnen een bedrijf, vindt daar heel vaak vakbondsmensen of gesyndiceerden op terug. Ik bezoek veel firma's en krijg die cijfers vaak te zien. Het probleem in België is dat je zulke personen niet mag ontslaan, tenzij om ernstige fouten of redenen van economische of technische aard."

Meer in de blogpost De managementstijl bepaalt het verzuim

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.