Real Time News
for Human Resources Governance

Hoe sociaal is uw onderneming?

Waar ligt in uw bedrijf het evenwicht tussen economische doelstellingen en sociale bekommernissen? Een antwoord kan u vinden door in 10 minuten online een reeks vragen te beantwoorden. De vragenlijst is uitgewerkt door een onderzoeksgroep van Hogeschool Gent.

Vooral grote bedrijven lopen in de kijker met hun initiatieven op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De onderzoeksgroep van Hogeschool Gent stelde vast dat ook minder in het oog lopende ondernemingen handelen vanuit een sterke sociale bewogenheid. Hun bedrijfsleiders moeten dan wel de kunst beheersen van het balanceren tussen sociale en economische doelstellingen.

Meer in het boek Balanceren. Sociaal ondernemen in Vlaanderen: een profielschets (AcademiaPress).

Na het invullen van de online vragenlijst Hoe sociaal onderneemt u? ontvangt u een rapport dat uw positie vergelijkt met het gemiddelde van de steekproef uit het onderzoek.

Belgische werkgevers morsen met talenten

Talenten aantrekken, ontwikkelen, behouden en benutten: de meeste werkgevers in België hebben er geen kaas van gegegeten, zo blijkt uit de Talent-o-Meter studie van dit jaar. Persoonlijke ontwikkelingsplannen zijn zeer zeldzaam en amper 55% van de werknemers vindt dat zijn werkgever kennisdeling en het aanleren van competenties ondersteunt.

De studie is het werk van Acerta en Inostix. Samenvattingen zijn te lezen bij HRMagazine (Bedrijven, benut het aanwezige potentieel!) en bij HrWorld (Werk aan de winkel voor talentmanagement in Belgische bedrijven).

Gemiddeld loon bedroeg 3192 euro in 2011

Bedrijfsleiders en hoger kaderpersoneel verdienden in 2011 gemiddeld 6258 euro bruto per maand. Voor een voltijdse werknemer ging het om 3192 euro. De regionale verschillen zijn groot. Dat blijkt uit de jongste grondige studie van de FOD Economie, die o.m. uitsplitst per beroepscategorie, naar anciënniteit en per bedrijfstak.

De samenvatting staat op de pagina Gemiddelde bruto maandlonen. Die biedt toegang tot een volledige download en tot een dynamische tabel.

Ondanks de zeer hoge werkloosheid in het Brussels Gewest, bedroeg het gemiddelde brutoloon er net geen 3700 euro. In Vlaanderen ging het om 3129 euro, in Wallonië om 2989 euro.

"Logisch dat arbeiders vroeger willen stoppen"

De Belgische werkgevers besteden "onbegrijpelijk weinig aandacht" aan de opleiding en de ontwikkeling van hun arbeiders, aldus een studie van Securex. "Niet te verwonderen dat arbeiders vaak minder gemotiveerd zijn en sneller met pensioen willen", noteert hoofdonderzoekster Hermina Van Coillie. Het (mentaliteits-)verschil dreigt een probleem te worden wanneer het eengemaakte statuut een feit zal zijn.

Een samenvatting van de studie is te vinden in het persbericht Arbeiders krijgen minder kansen om zich te ontwikkelen dan bedienden.

Tijd om aan uw plan 45+ te beginnen

Als u op de eerste werkdag van het jaar 20 personen in dienst had, uitzendkrachten inbegrepen, dan moet u een werkgelegenheidsplan voor ouderen opstellen. Dat volgt uit nationale cao nr 104. Enkele sociale secretariaten leggen uit hoe u deze kwestie moet aanpakken, wat er in zo'n plan moet staan en hoe u het moet uitvoeren.

Werkgelegenheidsplan 45+: Begin eraan! (EasyPay Group)

Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers: welke werkgevers zijn betrokken en wat zijn hun verplichtingen? (HDP)

HR moet Finance aan business partners helpen

Het Finance-departement moet kunnen rekenen op meer ondersteuning door HR, zo blijkt uit een enquête door Robert Half. Moderne bedrijven verwachten dat finance-specialisten ook een rol van business partner op zich nemen, en daar zijn o.m. soft skills voor nodig die voorheen niet in het traditionele vaardighedenpakket van financiële profielen zaten.

Mits registratie kunt u het volledige rapport Business Partnering - Optimising Corporate Performance gratis downloaden.

45-plussers ontzien is niet de beste strategie

Vanaf 2013 moet u een actieplan hebben om uw 45-plussers aan de slag te houden. Onderzoek door Securex geeft aan dat u beter inzet op de ontwikkeling van hun competenties dan op maatregelen die hun arbeidslast verlichten. Probleem: een kwart van de leidinggevenden heeft geen zin om 60-plussers in dienst te houden.

Over de studie staat online het persbericht Is oud out? Vroeger stoppen met werken mag niet aantrekkelijker zijn dan langer doorwerken.

Het bericht geeft vooral commentaar bij het onderzoek. Als u de volledige studie wil inzien, met de cijfergegevens, kan u ze aanvragen bij karolien.de.prez@securex.be.

Wie fijne job heeft, wil 5 jaar langer werken

Wie zich op het werk goed in zijn vel voelt, is bereid ruim 5 jaar langer te werken dan wie als werknemer ongelukkig is. Voor een werkgever is het interessant, bij te dragen tot het geluksgevoel van zijn werknemers.
Dat blijkt uit een studie van Securex

U kan het onderzoeksrapport downloaden mits registratie. Een samenvatting vindt u in het persbericht Maak uw werknemers (professioneel) gelukkig en zij zullen langer leven (pdf).

Het is zover: actieplan 45+ wordt verplicht

De cao die u vanaf 20 werknemers verplicht een jaarplan op te stellen om uw aantal 45-plussers op peil te houden is algemeen verbindend verklaard. Het is haast te gek voor woorden, maar de publicatie viel op de dag dat de 100% overheidsbank Belfius meedeelde dat zij exact het tegenovergestelde gaat doen. 

Wat de nieuwe verplichting concreet inhoudt, staat o.m. op Lexalert. Zie het artikel Werkgelegenheidsplan voor 45-plussers - Cao’s van de nationale arbeidsraad algemeen verbindend verklaard.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.