Real Time News
for Human Resources Governance

Veranderen? Schakel uw senioren in

Oudere werknemers zijn minder afkerig van verandering dan men wel eens denkt. Integendeel, ze staan er positiever tegenover dan hun jongere collega's, en ze kunnen dan ook een begeleidende en stimulerende rol spelen wanneer de organisatie een veranderingsproces doormaakt. Dat moet blijken uit een recente doctoraatsstudie.

De studie is het werk van Sofie Rogiest, die change management consultant is geweest bij Deloitte en Acerta, en die nu onderzoek doet aan de Antwerp Management School en de universiteit van Tilburg.

Over de conclusies van haar studie kan u lezen in Oudere medewerker kan ambassadeur zijn bij politiereorganisatie (persbericht van de universiteit van Tilburg).

Loonbonus wordt niet optimaal ingezet

Al 4 op 10 uitvoerende bedienden hebben tegenwoordig recht op een loonbonus (cao 90). Maar volgens specialisten wordt deze maatregel niet optimaal benut. Er wordt te veel gekeken naar het loonkostaspect en het fiscale voordeel, en te weinig naar strategische doelstellingen van de onderneming, zoals klanttevredenheid of duurzaamheid.

Bonussen voor bedienden raken steeds meer ingeburgerd (PeopleSphere).

Gezin blijft vaak blinde vlek in HR-beleid

95% van de werkgevers zegt te geloven in het belang van een goed evenwicht tussen werk en gezinsleven, maar 45% voert een HR-beleid dat daaraan voorbij gaat, zo blijkt uit een peiling door Partena Kinderbijslagfonds. 38% van de werkende ouders heeft al eens een promotie of een opdracht laten schieten om tijd over te houden voor zijn gezin.

Details in het persbericht Belgische gezinnen verwachten meer inspanningen van hun werkgever voor een goed evenwicht tussen werk en gezin (pdf, rechtstreekse download).

Nuttig vindt u wellicht de volledige resultaten van de enquête, omdat die in detail belichten waar voor HR nog een actieterrein ligt (pdf, rechtstreekse download).

Wet belemmert uitwisseling van 50-plussers

Axa, Belgacom, KBC en andere werkgevers willen hun 50-plussers gemotiveerd houden door hen in goede voorwaarden in elkaars projecten te laten stappen. Maar dit innovatief project kan nog niet van start gaan. De wetgever talmt immers met een goed juridisch kader voor werkgeversgroeperingen in de privé-sector.

Het initiatief heet Experience@Work en wordt begeleid door advieskantoor Hazelheartwood. Het is al genomineerd als één van de 10 finalisten voor de European Social Innovation Award van de Europese Commissie.

SD Worx, dat tot het project is toegetreden, schetst de juridische obstakels in dit document (pdf, rechtstreekse download).

Zie ook KBC motiveert ouderen met werk op maat (HR Alert).

Tegenvoorstel haalt uiteindelijk weinig uit

Wanneer een medewerker wil vertrekken, zal 66% van de Belgische HR-managers een tegenvoorstel doen, zo blijkt uit een studie door Robert Half. Die noodgreep haalt weinig uit. Zelfs als hij het tegenaanbod aanvaardt, zal de medewerker in veel gevallen enige tijd later toch weggaan. "Een goede bedrijfscultuur is de beste retentiestrategie."

Meer uitleg en grafieken in het persbericht Twee derde van de werkgevers doet een tegenaanbod als een werknemer het bedrijf wil verlaten op de site van Robert Half.

Oudere bedienden knagen aan bedrijfswinst

50-plussers tewerkstellen schaadt de winstgevendheid. Zo luidt de conclusie van een grondige en gratis downloadbare studie door UCL-prof Vincent Vandenberghe. Het effect is het sterkst bij de bedienden. Hun productiviteit daalt gelijk met die van de arbeiders, maar hun loon blijft langer stijgen.

De studie verschijnt vandaag in het tijdschrift Regards Economiques. Als Vandenberghe gelijk heeft, dan hebben werkgevers er financieel gezien geen belang bij senioren aan te werven of in dienst te houden.

Les enjeux du vieillissement de la force de travail (14 blz., pdf). U kan ook een samenvatting lezen.

KBC motiveert ouderen met werk op maat

46% van de KBC-medewerkers is 46 jaar of ouder. Om hun kennis en ervaring langer in huis te houden heeft de bank-verzekeraar samen met SD Worx, en in overleg met de vakbonden, nieuwe loopbaanpaden uitgetekend, gebaseerd op gepersonaliseerde arbeidsovereenkomsten (i-Deals). Een medewerker kan er zelfs voor kiezen elders te gaan werken met behoud van zijn KBC-arbeidsovereenkomst.

De hoofdlijnen van de aanpak staan in het persbericht (4 blz.) KBC & oudere medewerkers kiezen voor unieke eindeloopbaanbenadering met Minervaplan.

Witboek

Nog meer context en data biedt het gratis downloadbare witboek De weg naar langer werken. Het Minervaplan van KBC, een nieuwe aanpak (pdf, 52 blz.).

Het verloop terugdraaien: hoe pakt u dat aan?

Talent dat weggaat, kost een bom geld. Op de HR Intelligence blog beschrijft Luk Smeyers in drie artikels hoe voorspellende HR Analytics u kunnen helpen het verlooprisico gedetailleerd in kaart te brengen. U weet dan naar welke categorieën toe (jaren anciënniteit, afdeling, hipo's...) u specifieke acties kunt ontwikkelen.

Het eerste artikel heeft als titel 7 Benefits of Predictive Retention Modeling (HR analytics). Van daaruit kunt u doorklikken naar de twee volgende.

Smeyers biedt ook een link aan naar een uitgebreid artikel over het succesvolle HR-beleid van Google: How Google Became the #3 Most Valuable Firm by Using People Analytics to Reinvent HR.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.