Real Time News
for Human Resources Governance

Ondernemingsraad dan toch vanaf 50 werknemers?

De Raad van State heeft het KB over de sociale verkiezingen van mei 2008 vernietigd. Volgens het rechtscollege moet er een ondernemingsraad komen in alle bedrijven met 50 werknemers i.p.v. 100. Dat is ook wat een EU-richtlijn wil. Federaal minister Vanvelthoven zoekt een oplossing om te voorkomen dat de sociale verkiezingen een chaos worden. Aan De Standaard zei hij dat er zeer binnenkort een uitvoeringsbesluit moet komen dat de grens inderdaad op 50 werknemers legt. Unizo heeft al afwijzend gereageerd.

RECHTSPRAAK: ontslagbescherming na sociale verkiezingen

Wie twee keer zonder succes kandidaat-personeelsafgevaardigde was, geniet na deze tweede keer slechts twee jaar ontslagbescherming (i.p.v. tot na de volgende sociale verkiezingen), en heeft slechts twee jaar recht op de zgn. beschermingsvergoeding wanneer hij wordt afgedankt. Het Arbeidshof van Antwerpen besliste dat deze regel ook van toepassing is wanneer de twee kandidaatstellingen mekaar niet opvolgden, en de betrokkene dus een of meer sociale verkiezingen oversloeg.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.