Real Time News
for Human Resources Governance

Lagere opkomst bij sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen leverden twee verrassingen op: een fors lagere opkomst (ongeveer 61% of een daling met bijna 10%), en een vooruitgang van de kleinere liberale vakbond. De christelijke vakbond blijft met meer dan 50% ruim de grootste en de socialistische vakbond boekt een licht verlies en eindigt op ongeveer 34%. Dat blijkt uit een extrapolatie van gedeeltelijke cijfers van SD Worx. Minister van Werk Kris Peeters zal deze week de officiële en gedetailleerde resultaten bekendmaken.

Sociale verkiezingen lokken fors minder werknemers naar stemhokje (DeRedactie.be)

Uw verplichtingen na de verkiezingsdag

Ook na de sociale stembusslag heeft u als werkgever nog heel wat verplichtingen. De meest dringende is het uploaden van uw statistische fiche. In principe moet dit de dag zelf van de verkiezingen. Let erop dat de FOD Werk in zijn webapplicatie de volgorde van de lijsten niet correct weergeeft... Daarna resten u nog een hele reeks andere formaliteiten te vervullen. 

Einde van de sociale verkiezingen - Vergeet uw statistische fiche niet op te sturen naar de FOD (Securex)

Sociale verkiezingen: opgelet bij het invullen van de statistische fiche (EasyPay Group)

X+40: lijsten uithangen, voorzitter aanduiden

Dag X+40 in de aanloop naar de sociale verkiezingen nadert snel. Op die dag moet u de kandidatenlijsten uithangen en moet u de voorzitter van het stembureau en zijn plaatsvervanger aanduiden. Definitief zijn de lijsten echter pas op dag X+77, want in de tussentijd zijn niet minder dan 7 procedurestappen mogelijk.

Dag X+40 - Aanplakking van de kandidatenlijsten (Securex)

Alles over kandidatenlijsten

Zie ook een uiteenzetting door advocaat Olivier Wouters in het downloadbare document Sociale verkiezingen 2016: de spelregels voor de kandidatenlijsten (HrWorld, pdf, 18 blz.)

Waarom X+35 zo belangrijk is voor werkgever

De belangrijke Dag X+35 komt eraan. U zal dan de namen kennen van de kandidaten voor de sociale verkiezingen in uw onderneming. Als een lijst de deadline mist, of niet aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, of kandidaten naar voor schuift die niet verkiesbaar zijn, dan heeft dat gevolgen. Securex legt uit waar een werkgever moet op letten.

Kandidaten voor de sociale verkiezingen - De spanning is bijna voorbij (Securex)

Niemand kandidaat? Smartphone voor iedereen

De directie van Accent Jobs wil liever geen ondernemingsraad meer. Zij belooft de 1500 personeelsleden een vrije dag en een smartphone als bij gebrek aan kandidaten geen sociale verkiezingen plaatsvinden. Onwettelijk schijnt de oproep niet te zijn, maar de federale minister van Werk keurt hem af en stuurt de arbeidsinspectie naar het bedrijf.

VTM Nieuws van maandag 15/02

"NIEMAND KANDIDAAT? Dan krijgt iedereen een smartphone" (HLN.be)

Wie kan u "veilig" ontslaan in occulte periode?

Iemand ontslaan tijdens de occulte periode die voorafgaat aan de sociale verkiezingen is riskant, omdat de betrokkene zonder dat u het weet van ontslagbescherming kan genieten. In die periode bevinden we ons nu. Maar er is een categorie van werknemers waarbij u dit risico niet loopt: zij die niet verkiesbaar zijn en zich bijgevolg niet kandidaat kunnen stellen. Uitleg bij Securex.

Wie kan zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen? (Securex)

Lijst bijhouden van interims is verplicht in Q4

Van zodra u in het vierde kwartaal een uitzendkracht aan het werk zet die niet louter ter vervanging komt van een medewerker van wie de arbeidsovereenkomst is opgeschort, bent u verplicht een specifieke bijlage toe te voegen aan uw personeelsregister. Dat geldt ook als u er zeker van bent dat u in 2016 geen sociale verkiezingen zal moeten houden.

Toelichting in Sociale verkiezingen 2016: Vergeet niet om een personeelsregister met uw uitzendkrachten bij te houden in het laatste kwartaal 2015 (Group S).

U vindt daar ook een link naar een model van de bijlage bij het personeelsregister (downloadbaar mits mits opgeven van uw e-mailadres).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.