Real Time News
for Human Resources Governance

Waarom X+35 zo belangrijk is voor werkgever

De belangrijke Dag X+35 komt eraan. U zal dan de namen kennen van de kandidaten voor de sociale verkiezingen in uw onderneming. Als een lijst de deadline mist, of niet aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, of kandidaten naar voor schuift die niet verkiesbaar zijn, dan heeft dat gevolgen. Securex legt uit waar een werkgever moet op letten.

Kandidaten voor de sociale verkiezingen - De spanning is bijna voorbij (Securex)

Niemand kandidaat? Smartphone voor iedereen

De directie van Accent Jobs wil liever geen ondernemingsraad meer. Zij belooft de 1500 personeelsleden een vrije dag en een smartphone als bij gebrek aan kandidaten geen sociale verkiezingen plaatsvinden. Onwettelijk schijnt de oproep niet te zijn, maar de federale minister van Werk keurt hem af en stuurt de arbeidsinspectie naar het bedrijf.

VTM Nieuws van maandag 15/02

"NIEMAND KANDIDAAT? Dan krijgt iedereen een smartphone" (HLN.be)

Wie kan u "veilig" ontslaan in occulte periode?

Iemand ontslaan tijdens de occulte periode die voorafgaat aan de sociale verkiezingen is riskant, omdat de betrokkene zonder dat u het weet van ontslagbescherming kan genieten. In die periode bevinden we ons nu. Maar er is een categorie van werknemers waarbij u dit risico niet loopt: zij die niet verkiesbaar zijn en zich bijgevolg niet kandidaat kunnen stellen. Uitleg bij Securex.

Wie kan zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen? (Securex)

Lijst bijhouden van interims is verplicht in Q4

Van zodra u in het vierde kwartaal een uitzendkracht aan het werk zet die niet louter ter vervanging komt van een medewerker van wie de arbeidsovereenkomst is opgeschort, bent u verplicht een specifieke bijlage toe te voegen aan uw personeelsregister. Dat geldt ook als u er zeker van bent dat u in 2016 geen sociale verkiezingen zal moeten houden.

Toelichting in Sociale verkiezingen 2016: Vergeet niet om een personeelsregister met uw uitzendkrachten bij te houden in het laatste kwartaal 2015 (Group S).

U vindt daar ook een link naar een model van de bijlage bij het personeelsregister (downloadbaar mits mits opgeven van uw e-mailadres).

Klachten tegen schijnkandidaten niet kansloos

Werknemers met negatieve evaluaties die zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen louter om beschermd te zijn tegen ontslag: het komt voor. Vaker dan voorheen gingen de werkgevers daar bij de vorige sociale verkiezingen tegenin door bij de rechtbank klacht in te dienen wegens rechtsmisbruik. Volgens een eerste analyse krijgen deze werkgevers vaker gehoor, vooral aan Waalse kant.

Rechters luisteren meer naar klachten over misbruik bij sociale verkiezingen (De Standaard)

Officiële brochure over de sociale verkiezingen

De FOD Werk heeft een brochure uitgebracht over de komende sociale verkiezingen. U kan het document van 87 pagina's downloaden; een papieren versie is niet beschikbaar. De strak gestructureerde inhoud beschrijft de procedure stap voor stap vanuit een juridisch perspectief.

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016. Brochure betreffende de verkiezingen voor de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk (FOD Werk, pdf, 87 blz.)

Bijkomende informatie biedt de FOD Werk aan in het onderdeel Sociale verkiezingen 2016 van zijn website.

Nieuwe wet sociale verkiezingen is van kracht

De wet van 2 juni 2015, die drie oudere wetten wijzigt die verband hielden met de sociale verkiezingen, is gisteren, 22 juni, verschenen in het Staatsblad. Ze wordt meteen van kracht. Op de website van de FOD Werk vindt u toelichting; u kan ook de wettekst downloaden.

Toelichting in Sociale verkiezingen - inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2015 (FOD Werk)

Wet  van 2 juni 2015 tot wijziging van de wetten van 4 december 2007, van 20 september 1948 et van 4 augustus 1996 (pdf)

Sociale verkiezingen: activeer uw e-Box

Bij de komende sociale verkiezingen zal de overheid voor het eerst met de ondernemingen communiceren via de beveiligde e-Box. Als dat nog niet zou zijn gebeurd, dient u deze elektronische brievenbus wel eerst te activeren. Uitleg daarover geeft de FOD Werk. In de komende maanden volgen aanvullende instructies.

Gebruik van de e-Box in het kader van sociale verkiezingen 2016 (FOD Werk)

De beveiligde elektronische brievenbus van uw onderneming (Socialezekerheid.be)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.