Real Time News
for Human Resources Governance

Verlof geeft recht op premie in PC 218

In PC 218 (bedienden) gaan de lonen twee keer omhoog en de ecocheques blijven. Drie soorten verlof worden toegevoegd aan de afwezigheden die geen vermindering van de eindejaarspremie met zich meebrengen.
Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve overmacht (bv. om medische redenen) is voortaan dezelfde regeling van toepassing als bij het ontslag gegeven door de werkgever.
EasyPay Group publiceert een overzicht van de afspraken in het artikel PC 218: Sectorakkoord 2011-2012. U kunt ook het akkoord zelf rechtstreeks downloaden; het is tweetalig en overzichtelijk opgesteld.

Winkelketen ZEB riskeert forse loonkoststijging

Winkelketen ZEB past onterecht de regels toe van paritair comité 201 en moet overstappen naar het heel wat duurdere PC 311. Dat besliste de FOD Werk, zo meldt de socialistische bediendenbond BBTK. Deeltijdsen, bijv., moeten 8,5% méér verdienen.
PC 201 geldt voor zelfstandige kleinhandelszaken met minder dan 50 personen. ZEB telt er meer dan 50. Een reactie van ZEB is nog niet bekend, maar een omschakeling zou alvast heel wat geld kosten. Details op de website van het BBTK.

Soms toch verkiezingen in kleine bedrijfjes

Runt u verschillende kleine juridische entiteiten die samen een technische bedrijfseenheid vormen? Dan is het mogelijk dat u toch sociale verkiezingen moet organiseren, ook al zou geen enkele juridische entiteit op zichzelf de grens van 50 werknemers bereiken. De vakbonden kunnen een "vermoeden van samenvoeging" inroepen om een stembusgang te eisen. Uitleg bij Partena HR in het artikel Sociale verkiezingen 2012: basisoverwegingen.

Beschermde werknemer kan op brugpensioen zonder dat u een forse boete riskeert

Door een beschermde werknemer op brugpensioen te laten vertrekken, riskeerde de werkgever tot voor kort veroordeeld te worden tot het betalen van een torenhoge beschermingsvergoeding. Aan deze kafkaiaanse toestand heeft het Hof van Cassatie een eind gemaakt.

Het arrest wordt toegelicht door ADMB in het artikel Afstand van een beschermingsvergoeding : het kan dan toch! (in het Nederlands) en op de blog van SD Worx in de post Le travailleur protégé – une situation parfois kafkaïenne (in het Frans).

 

Beperkte opslag voor 400.000 bedienden

De 400.000 bedienden in PC 218 krijgen op 1 januari 0,3% opslag, behouden hun indexmechanisme en hun ecocheques, en zien de werkgeverstussenkomst in het openbaarvervoer-abonnement stijgen tot 80%.

Omdat de christelijke bediendencentrale LBC het akkoord niet aanvaardt, heeft het geen bindende kracht voor werkgevers die niet zijn aangesloten bij het VBO of een erkende middenstandsorganisatie.

Bijzonderheden bij Securex in het artikel Een akkoord in paritair comité 218? 

"Ontslagbescherming verhoogt absenteïsme"

De voornaamste oorzaak van arbeidsverzuim is de stijl van leiding geven binnen het bedrijf, zo schrijft SD Worx op zijn blog. Opvallend is ook de beschuldiging aan het adres van de vakbondsmensen. Volgens een consultant maken zij misbruik van hun beschermd statuut om veel dagen niet te komen werken.

Citaat van de geïnterviewde HR-consultant François Lombard: "Een ander groot probleem voor veel ondernemingen is de status van "beschermde" personen. Wie een blik werpt op de top tien van afwezigheden binnen een bedrijf, vindt daar heel vaak vakbondsmensen of gesyndiceerden op terug. Ik bezoek veel firma's en krijg die cijfers vaak te zien. Het probleem in België is dat je zulke personen niet mag ontslaan, tenzij om ernstige fouten of redenen van economische of technische aard."

Meer in de blogpost De managementstijl bepaalt het verzuim

Rechter geeft HR-"arbeiders" het statuut van bediende

In een tussenvonnis heeft de arbeidsrechtbank van Tongeren gezegd dat twee arbeiders van Ford Genk het statuut van bediende hadden moeten hebben. Ze werken al jaren op de personeelsdienst. De twee hebben bij hun werkgever een schadeclaim ingediend van resp. 600.000 en 450.000 euro. Volgens sommige bronnen werken bij de autofabriek een honderdtal arbeiders die op grond van hun takenpakket het bediendestatuut zouden moeten hebben.

Het is niet de eerste keer dat een rechter zich in deze zin uitspreekt, de wet is immers vrij duidelijk. Het typisch Belgische onderscheid tussen arbeiders en bedienden is volgens specialisten in arbeidsrecht al lang voorbijgestreefd, maar de vakbonden en de werkgevers slagen er al jaren niet in een eenheidsstatuut te creëren. De kwestie ligt momenteel nog maar eens op de tafel in de Groep van Tien. Die is aan het onderhandelen over het volgende interprofessioneel akkoord. 

Loon cash betalen zonder kwitantie is geriskeerd

Een poetsvrouw vorderde 9300 euro achterstallig loon. De werkgever kon niet aantonen dat hij wel degelijk had betaald, want het geld was contant overhandigd zonder dat een kwitantie werd opgemaakt. Maar de arbeidsrechtbank wees de vordering van de werkneemster af, omdat zij de vrouw niet geloofde: 31 maanden lang had zij geen enkel formeel protest ingediend. Specialisten waarschuwen dat er ook rechters zijn die in dit soort zaken anders oordelen; een schriftelijk ontvangstbewijs van de betaling van het loon blijft van het grootste belang. Details via NL.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.