Real Time News
for Human Resources Governance

Re-integratie mag u met de vakbond regelen

Een verkozen beschermde werknemer die u had ontslagen hoeft zijn aanvraag tot re-integratie niet zelf te doen. Het verzoek mag ook van zijn vakbond komen en uw tijdig positief antwoord aan die vakbond is rechtsgeldig, waardoor u dus zowel de anciënniteitsvergoeding als de mandaatvergoeding kan uitsparen. Zo besliste Cassatie. Het arrest maakt een minder formalistische benadering van de kwestie van de re-integratie mogelijk.

Details in Aanvaarding aanvraag tot re-integratie beschermde werknemer kan aan vakbond worden gericht, een artikel uit de nieuwsbrief van adocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse. Zie eventueel ook de site Sociaal Compendium.

Uitstel voor leeftijdspiramide collectief ontslag

Op de valreep hebben de sociale partners een tegenvoorstel gedaan in verband met de leeftijdspiramide bij collectief ontslag. Dit brengt mee dat het regeringsplan niet van kracht is geworden op 1 juli. Het is nu afwachten wat de regering gaat doen met de opmerkingen van de vakbonden en werkgevers.

Een grondige bespreking van het onderwerp vindt u bij Acerta in het artikel Regeerakkoord en wet diverse bepalingen.

Alles over het nieuwe tijdskrediet

Vanaf 1 september moet de werknemer minstens 5 jaar aan de slag zijn, waarvan 2 jaar bij de huidige werkgever, vooraleer hij recht heeft op tijdskrediet en de premie van de RVA. Dat hebben de werkgevers en de vakbonden afgesproken. De arbeidsorganisatie van de ondernemingen zal minder verstoord worden doordat het tijdskrediet moet worden opgenomen in blokken van minstens drie maanden.

Wanneer we dit schrijven, staat cao nr 103 nog niet op de website van de Nationale Arbeidsraad.

De socialistische vakbondskoepel ABVV was wel bij de pinken. Op zijn site vindt u een zeer gedetailleerd actueel overzicht op deze pagina. U kunt daar ook een tabel downloaden, plus een volledig up-to-date brochure van 25 pagina's over het tijdskrediet.

Werknemersmandaat kost 28 dagen loon

01/06/2012

Werknemersvertegenwoordigers en vakbondsafgevaardigden hebben vorig jaar gemiddeld 28 dagen aan hun mandaat besteed. In haast 40% van de betrokken bedrijven was er tenminste één vertegenwoordiger of delegee die er zijn volledige arbeidstijd aan besteedde; precies in deze bedrijven blijkt de sociale spanning het grootst te zijn.

Dat blijkt uit een onderzoek door Securex. U kunt de gedetailleerde whitepaper, mits registratie, gratis downloaden.

ACLVB doorbreekt symbolische grens van 10%

De liberale vakbond ACLVB behaalt 11,32% van de stemmen en is de morele winnaar van de sociale verkiezingen. Zowel het ACV, dat de sterkste vakbond blijft, als het ABVV gaan lichtjes achteruit. 35% van de mandaten gaat naar een vrouw.

De FOD Waso publiceert uitslagen gebaseerd op de kiesverrichtingen in 91% van de ondernemingen op de pagina Voorlopige resultaten van de sociale verkiezingen. Er kon worden gestemd tot 20 mei.

Wat u moet weten over de staking van maandag

Enkele sociale secetariaten hebben op een rij gezet wat een personeelsdienst moet weten in verband met de algemene staking van maandag 30 januari. Zij antwoorden op vragen zoals: heeft een werkwillige die te laat komt, of helemaal niet, recht op gewaarborgd loon?

Hier zijn twee hyperlinks naar artikels over de kwestie:
Acerta: Algemene staking op 30 januari : wat zijn de gevolgen?
Securex: Nationale staking op 30 januari - Wat zijn de gevolgen?

Loonsverlaging zonder koopkrachtverlies

Bij BNP Paribas Fortis gaan de vaste lonen omlaag met 3%. In ruil krijgen de 17.500 personeelsleden werkzekerheid tot eind 2015. Dankzij sociale en fiscale spitsechnologische kneepjes zal er nauwelijks koopkrachtverlies zijn.

Niet alle vakbonden hebben ingestemd met het akkoord, dat in alle discretie was voorbereid. Details o.m. in Trends (BNP Paribas Fortis verlaagt alle lonen met 3 procent) en in Le Soir (BNPP Fortis : l’emploi a un prix).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.