Real Time News
for Human Resources Governance

Bepaalt werknemer binnenkort zelf zijn uren?

45 uren? Of slechts 27? Best mogelijk dat uw medewerkers volgend jaar zelf bepalen hoeveel uren ze in een week zullen presteren. In de Nationale Arbeidsraad smeden de sociale partners een plan om aan werknemers een veel grotere speelruimte te bieden om zelf hun werktijden te kiezen.

Dit flexibiliteitspact zou officieel verankeren wat in enkele bedrijven al mogelijk is, maar dat strikt genomen niet is toegestaan door de huidige regelgeving.

Revolutionair pact voor flexibel werken in de maak (De Morgen)

Klacht vakbonden tegen loonstop

De vakbonden hebben een klacht ingediend bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) tegen de bevriezing van de lonen. Bij de opstelling eind vorig jaar van de begroting van 2013 besliste de regering dat de sociale partners in 2012 en 2013 geen collectieve loonsverhogingen konden onderhandelen bovenop de index en de verhogingen voor anciënniteit.

In een interview met De Tijd zegt ACV-voorzitter Marc Leemans dat die beslissing een schending inhoudt van de IAO-conventies rond de vrijheid van onderhandelen. Hij weigert de loonbevriezing te aanvaarden en heeft daarom samen met het ABVV en het ACLVB een klacht ingediend bij de IAO.

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Vakbonden_dienen_klacht_in_tegen_loonbevriezing.9398813-3136.art?highlight=leemans

Boete bij niet-voorleggen van Loonkloofverslag

Sinds 1 juli riskeren ondernemingen een strafrechterlijke of administratieve boete indien zij nalaten tijdig aan de ondernemingsraad het analyseverslag voor te leggen over de (verschillen in) verloning van mannen en vrouwen. Dat verslag wordt opgelegd door de Loonkloofwet.

De Loonkloofwet is op 7 september 2012 in werking getreden. Minder dan een jaar later is in het Staatsblad een reparatiewet gepubliceerd.

De nieuwigheden worden toegelicht in het artikel Loonkloofwet wordt efficiënter instrument op de site van HrWorld.

Wat een werkgever moet doen in geval van staking

Altijd handig: Group S brengt een grondig overzicht van de regels waarmee werkgevers rekening moeten houden als de werking van hun onderneming ontwricht wordt door diverse stakingsvormen. Op donderdag 21 februari voeren de vakbonden acties tegen de loonstop en om druk te zetten op de IPA-onderhandelingen.

Stakingsactie aangekondigd op 21 februari : Met wat moet ik als werkgever rekening houden?

Patronale bijdragen voor iedereen omlaag

17/01/2013

De patronale bijdragen voor alle werknemers in de privé gaan automatisch en zonder rompslomp omlaag met 30 tot 40 euro per kwartaal. Tenzij de regering dit akkoord tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties zou afschieten, wat niet wordt verwacht. De laagste lonen gaan netto omhoog, maar zonder extra kost voor de werkgever.

Un accord social très partiel, mais satisfaisant (UCM)

Sociale partners bereiken een aantal akkoorden (Het Nieuwsblad)

Mandaat mag afgevaardigde niet benadelen

U mag de criteria voor een meriteverhoging niet op zo'n manier vastleggen, dat een personeelsafgevaardigde er onmogelijk kan aan voldoen omdat hij tijd moet besteden aan zijn vakbondsactiviteiten. Dat besliste het Hof van Cassatie. De wet zegt dat een personeelsmandaat geen voordeel maar ook geen nadeel mag meebrengen.

Toelichting in de nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven. U kunt ook de tekst van het arrest Cass. 15 oktober 2012, S.11.0052.N downloaden.

Verkozenen van 2008 niet meer beschermd

De bescherming tegen ontslag van bepaalde personeelsafgevaardigden verkozen in 2008 is afgelopen op 7 november 2012. Zij zijn opnieuw "gewone" werknemers, die u kunt laten gaan zonder de speciale ontslagprocedure op te starten. Als bij u ook in 2012 sociale verkiezingen plaatsgevonden hebben, geldt de datum waarop de nieuwe ondernemingsraad of preventiecomité voor het eerst bijeenkwam.

Uitleg in het artikel 7 november 2012: einde van de bescherming van bepaalde personeelsafgevaardigden die in 2008 verkozen werden op de site van Securex.

Vakbondsactie breken is geen rechtmatig doel

26/09/2012

Als de vakbonden een bedrijfsterrein willen bezetten zonder verder de bedrijfsvoering te hinderen, is een voorafgaandelijk eenzijdig verzoekschrift van de werkgever om de bezetting te laten verbieden een poging om de collectieve actie te breken, wat geen rechtmatig doel is. Zo oordeelde het hof van beroep.

Het hof zei ook dat in deze zaak een eenzijdig verzoekschrift misplaatst was, omdat er wel degelijk tijd zou zijn geweest om de actievoerders voor de kortgedingrechter te dagen zodat deze rechter na een tegensprekelijk debat "beter ingelicht" over de gevraagde maatregelen had kunnen oordelen.

De bespreking van dit arrest staat in de nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven. Het arrest kan u hier downloaden.

Winkelketen opent kliklijn voor personeel

De interieurketen Casa roept haar werknemers op stelende collega's te signaleren via een speciaal telefoonnummer. De vakbonden reageren negatief. Prof. Frederik Anseel (Ugent) heeft bedenkingen vanuit HR-perspectief, arbeidsjurist Willy Van Eeckhoutte heeft begrip voor de werkgever. Mogelijk probleem: over die kliklijn staat niets in het arbeidsreglement.

Meer in de artikels Un numéro pour dénoncer un collègue (Le Soir),
Werknemer Casa moet collega verklikken (Gazet van Antwerpen) en Gemengde reacties op Casa-kliklijn (De Standaard).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.