Real Time News
for Human Resources Governance

Maandagstakingen: advies aan de werkgevers

21/11/2014

HR-verantwoordelijken en werkgevers die weinig ervaring hebben met stakingen, kunnen heel wat opsteken van een artikel van de UCM (enkel in het Frans). Het bekijkt de beste manieren om zich op te stellen en legt uit wat wettelijk kan en wat niet. Er is ook een grondige FAQ over het onderwerp.

Conseils aux chefs de PME en prévision des grèves (UCM)

Grève (7 vragen over stakingen)

Waar wordt hinder verwacht?

Een vooruitblik vindt u o.m. bij de VRT (Wat u moet weten voor u zich maandag op pad begeeft) en bij La Libre (Grèves tournantes: la SNCB prévoit de fortes perturbations lundi).

Agenda van de komende stakingsacties

De vakbonden organiseren in de komende zes weken vijf keer acties tegen de plannen van de nieuwe federale regering. Tijd om de datums te noteren die voor uw bedrijf van belang zijn, en om de wetgeving over het recht op loon er nog eens op na te slaan.

Op weg naar een woelige herfst: overzicht van de nationale en provinciale vakbondsacties (SD Worx)

Stakingen: welke invloed heeft dit op uw onderneming? (EasyPay Group)

Modelformulieren loonkloofwet staan online

Werkgevers met 50 of meer werknemers dienen voortaan aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging een verslag voor te leggen waaruit moet blijken of mannen en vrouwen gelijk worden bezoldigd. De officiële modelformulieren waarop deze analyse moet steunen staan nu online.

Dit zijn de rechtstreekse downloadlinks:
Volledig formulier (100 of meer werknemers) (Ms Word, 10 blz.)
Beknopt formulier (50 tot 99 werknemers) (MS Word, 6 blz.)

U dient te vermelden of u al dan niet gebruik maakte van een specifieke checklist. Hier is de hyperlink naar deze Checklist Sekseneutraliteit bij functiewaardering en -classificatie (pdf, 20 blz.).

De FOD Werk heeft een verklarende nota (pdf, 3 blz.) gemaakt.

Leidt instapproef tot sterkere leraren?

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka wil dat de volgende minister van Onderwijs snel werk maakt van een instapproef voor studenten die een lerarenopleiding starten. Voka steunt daarmee de werkgroep met afgevaardigden uit de koepels, de vakbonden en het hoger onderwijs die die instapproef vorige week voorstelde.  

De instapproef zou verplicht zijn, maar niet bindend, alvast niet in eerste instantie. De proef zou centraal georganiseerd moeten worden voor alle instellingen, maar dat neemt niet weg dat er wel gedifferentieerd kan worden tussen bijvoorbeeld de opleiding kleuteronderwijzer en die voor leraar secundair.

Voka voor instapproef voor sterkere leraren

Einde in zicht voor paritair comité nr. 218

06/05/2014

Het is zover: het Staatsblad publiceerde de besluiten die op korte termijn een einde zullen maken aan het PC nr 218, waaronder naar schatting 400.000 bedienden en hun werkgevers ressorteren. Zij verhuizen naar PC nr 200, met uitzondering van de banken en beleggingsdiensten; die krijgen een nieuw paritair comité, nr 314. De herschikking betreft ook de pc's 100, 335 en 337.

Het doek valt voor het paritair comité nr. 218 (Securex)

Werkgever moet elk ontslag kunnen verantwoorden

De sociale partners hebben drie belangrijke overeenkomsten bereikt: over verplichte motivering van ontslag (met financiële sancties voor de werkgever die in gebreke blijft), de aanvullende pensioenen en de berekening van een nieuw indexcijfer. We zochten voor u de beste bronnen bij elkaar.

De krachtlijnen van de drie afspraken staan helder opgelijst in het artikel Akkoord over ontslagmotivering, aanvullend pensioen en indexcoëfficiënt op Lexalert; het is de beste bron op het moment van schrijven.

De details zullen de sociale partners uitwerken in cao's; naar verluidt zou dat binnen enkele weken gebeuren.

Zie ook:

Rechtszekerheid voor bedrijven (VBO-voorzitter Timmermans)

Revolutie in arbeidsrecht (reactie van Jan Vercamst, voorzitter van de liberale vakbond)

Accord syndicats-patrons sur l'index et la motivation du licenciement (Rtbf Info)

Les employeurs bientôt obligés de justifier les licenciements (La Libre)

Licencier sans motif coûtera deux semaines de salaire aux entreprises (Le Soir)

Uw loon stijgt de komende jaren minder snel (De Morgen)

Indexcompromis kost bedrijven 180 miljoen extra (reactie van Agoria in De Standaard)

U heeft voortaan het recht te weten waarom u wordt ontslagen (deredactie)

Opzegvergoeding voor uitzendkracht

Een werkgever moet aan een uitzendkracht een opzegvergoeding betalen, omdat hij aan de vakbondsafvaardiging niet had gevraagd een beroep te mogen doen op tijdelijke arbeid wegens tijdelijke vermeerdering van werk. In een dergelijk geval doet het ontbreken van een schriftelijke vakbondstoestemming een contract van onbepaalde duur ontstaan tussen de gebruiker en de uitzendkracht.

Analyse in het artikel Uitzendarbeid bij tijdelijke vermeerdering van werk: is een schriftelijke toestemming van de vakbondsafvaardiging noodzakelijk? op de site van Voka.

Loonindexeringen van februari uitgesteld

Automatische loonaanpassingen die normaal zouden hebben plaatsgevonden per 1 februari zijn uitgesteld, mogelijk tot volgende week. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad moeten de gezondheidsindex nog goedkeuren. Als de inflatie zo laag blijft, is in de nabije toekomst een loonaanpassing naar beneden toe niet helemaal uitgesloten.

Nieuws rond de index vindt u in Indexaties op 01/02/2014: uitstel! (Group S) en Een nieuwe indexkorf (Securex).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.