Real Time News
for Human Resources Governance

Kostprijs van goed sociaal klimaat becijferd

12/05/2016

90% van de bedrijfsleidingen omschrijft het sociaal klimaat op de werkvloer als "goed". Aan dit hoge cijfer is voor de werkgever wel een kost verbonden. Gemiddeld is een vertegenwoordiger van het personeel 17 werkdagen in de weer voor zijn mandaat. Daarnaast stelt de werkgever ook allerlei vormen van ondersteuning ter beschikking.

Dat blijkt allemaal uit een steekproef bij 250 ondernemingen door het VBO en SD Worx. De resultaten worden samengevat in Helft ondernemingen maakt afspraken tijdsbesteding vakbondsmandaat (VBO)

Werkgevers fel tegen antwoordplicht bij sollicitaties

De werkgevers hebben in de NAR brandhout gemaakt van het wetsvoorstel tot invoering van een antwoordplicht bij sollicitaties. Het is onuitvoerbaar in de praktijk, zo voeren zij aan, en het gaat al helemaal te ver strafrechtelijke sancties gaande van geldboetes tot celstraffen te voorzien. De vakbonden waren wél voorstander van het wetsvoorstel. De NAR kwam dus niet tot een eenparig standpunt.

NAR raakt het niet eens over antwoordplicht bij sollicitaties (HrWorld)

Niemand kandidaat? Smartphone voor iedereen

De directie van Accent Jobs wil liever geen ondernemingsraad meer. Zij belooft de 1500 personeelsleden een vrije dag en een smartphone als bij gebrek aan kandidaten geen sociale verkiezingen plaatsvinden. Onwettelijk schijnt de oproep niet te zijn, maar de federale minister van Werk keurt hem af en stuurt de arbeidsinspectie naar het bedrijf.

VTM Nieuws van maandag 15/02

"NIEMAND KANDIDAAT? Dan krijgt iedereen een smartphone" (HLN.be)

Chemiesector start fonds tegen burn-out

De 90.000 werknemers tellende sector van de chemie, farma, kunststoffen en biotechnologie gaat langetermijn-projecten van zijn werkgevers financieren om (langer) werken haalbaarder te maken en stress en burn-out tegen te gaan. Daarvoor wordt 0,15% van de brutolonen vrijgemaakt en toevertrouwd aan een paritair beheerd Demografiefonds, het eerste van die aard. De sector kent veel ploegenarbeid en lange arbeidsdagen.

Uniek Demografiefonds investeert in werkbaar werk in de chemie en life sciences (persbericht Essenscia)

12 ontslagen kosten Infrabel 3,7 miljoen

Om 12 werknemers te ontslaan heeft Infrabel 3,7 miljoen euro (bijna 150 miljoen oude Belgische franken) aan verbrekingsvergoedingen betaald. 7 van de 12 genoten van ontslagbescherming als syndicalist en hadden daardoor recht op gemiddeld 2,5 jaarlonen. De spoornetbeheerder heeft geen werk meer voor de 12 consultants, die elk tussen de 138.000 en 193.000 euro per jaar verdienden.

Infrabel paie 3,7 millions d’euros pour se séparer de syndicalistes (Le Soir, op basis van L'Echo)

Checklist en model voor ondernemingscao

08/09/2015

De FOD Werk stelt op zijn website voortaan twee documenten ter beschikking die waardevol zijn voor een werkgever die, al dan niet voor het eerst, een ondernemingscao wil afsluiten. Het eerste document is een checklist van alle elementen die een bedrijfsovereenkomst wettelijk moet bevatten, het tweede is een modeltekst.

U kan beide bestanden gratis downloaden in MS Word-formaat:
Checklist ondernemingscao
Model ondernemingscao

Toelichting staat ook op de pagina Update thema 'collectieve arbeidsovereenkomsten' (FOD Werk)

40 maatregelen tegen fraude en dumping

De vakbonden en de werkgevers uit de bouwsector hebben een Plan voor Eerlijke Concurrentie ondertekend. Daarin staan 40 maatregelen tegen fraude en sociale dumping. Begin september opent de federale regering een centraal meldpunt voor sociale fraude.

Bouwsector ondertekent Plan voor Eerlijke Concurrentie (Bouw & Wonen)

Bestrijding van de sociale dumping - Hoever staat men? (Securex)

Peeters en Tommelein verwelkomen resolutie over sociale dumping van de meerderheidspartijen (FOD Werk)

Strijd tegen sociale fraude (SIOD)

Chemie en farma pionieren met werkbaarheidsfonds

30/06/2015

Voor de 90.000 arbeiders en bedienden in de chemie en de farma komt er een Demografiefonds dat projecten lanceert en budgetten beheert om langer werken haalbaar te maken. Die aanpak is nieuw voor België. De vakbonden en werkgeversgroepering essenscia hebben afgesproken dat 0,15% van de brutoloonmassa, dat is de helft van de loonmarge in 2016, naar dat fonds zal gaan.

Details in Sectorakkoord chemie en life sciences in teken van duurzame loopbanen (Essenscia)

Een actieplan om de taken werkbaar te houden voor oudere medewerkers is overigens een verplichting sinds 2012. Zie o.m. Voor welke ondernemingen geldt de verplichting? (Securex)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.