Real Time News
for Human Resources Governance

Lonen zullen in 2 jaar wellicht stijgen met 4%

Bovenop de indexaanpassingen van naar verwachting 2,9% mogen de lonen tegen eind 2018 stijgen met maximaal 1,1%, alles bijeen dus 4%. De loonkosten zullen daardoor wel minder toenemen dan in de buurlanden. Brugpensioen in bedrijven in moeilijkheden zal in 2017 mogelijk blijven vanaf 56 jaar. Dat zijn de werkgevers en de vakbonden gisteravond overeengekomen.

Lonen mogen komende twee jaar stijgen met 1,1 procent (De Standaard)

Akkoord over loonopslag van 1,1 procent (De Tijd)

Voici l’accord salarial: des hausses de salaire de 1,1% en 2017 et 2018 (Le Soir)

Voici le contenu du projet d'accord interprofessionnel (La Libre)

NAR: wet-Peeters is recept voor complicaties

De Nationale Arbeidsraad noemt het ontwerp "wendbaar en werkbaar werk" van minister Peeters een miskleun. Het is haastwerk, oordeelt het toporgaan van vakbonden en werkgevers, het zal tot complicaties leiden en het zal het omgekeerde opleveren van wat het beoogt. De NAR vraagt formeel het deel over loopbaansparen uit te stellen om de tekst te kunnen verbeteren. 

ADVIES 2008 van 07.12.2016 van de Nationale Arbeidsraad (pdf, 31 blz., rechtstreekse download)

Binnenkort kiest werknemer zelf zijn uren

Over afzienbare tijd zullen uw medewerkers zelf het begin en het einde van hun arbeidsdag en rustpauzes kiezen. Er is immers veel kans dat de Kamer het regeringsvoorstel nog in 2016 goedkeurt. Alles over dit wettelijke systeem van glijdende uurroosters staat, met het nodige voorbehoud, uitgelegd op Ella. U zal onder meer werk moeten maken van een "systeem van tijdsopvolging". 

Werkbaar en wendbaar werk na ministerraad: glijdende uurroosters (Ella - SD Worx)

Nachtarbeid in e-commerce: vakbonden buitenspel

Werkgevers in de e-commerce zullen nachtwerk mogen invoeren zonder het akkoord van de vakbonden. Dat schrijven L'Echo en De Tijd. De opheffing van het verbod zou duizenden banen kunnen creëren of redden en zou de schatkist 48 miljoen per jaar opleveren. Een vorig KB was dode letter gebleven omdat het de bonden de facto een vetorecht toekende.

Les entreprises d'e-commerce vont pouvoir travailler de nuit (L'Echo)

Nachtwerk e-commerce zonder fiat vakbonden (De Tijd)

Nachtarbeid in e-commerce mag starten (HR Alert, 25 maart 2016)

Lees ook Ikea va lancer son site d’achats en ligne en Belgique (Le Soir)

Minder délégués? Nog deze week brief sturen

In PC 200 hangt het aantal vakbondsafgevaardigden af van het aantal bedienden met een contract van onbepaalde duur. Als u minder bedienden hebt dan vroeger, kan het zijn dat ook het aantal afgevaardigden voor de komende vier jaren daalt - op voorwaarde dat u nog deze week een aangetekende brief stuurt naar de vakbonden.

Paritair comité 200, reageer voor eind september om het aantal vakbondsafgevaardigden te herbekijken (SD Worx)

Mogen ondernemingsraad en CPWB vakantie nemen?

15/07/2016

Wettelijk mag het niet, maar in de praktijk kan u beslissen de ondernemingsraad en het preventiecomité in juli en/of augustus niet bijeen te roepen. U moet dat dan wel op de juiste manier aanpakken. Als u toch vergadert, bijvoorbeeld omdat de luwte van de zomer meer diepgaande gesprekken bevordert, check dan wat het huishoudelijk reglement zegt over minimumaanwezigheden.

Moeten de ondernemingsraad of het CPBW samenkomen tijdens de vakantie? (SD Worx)

Alles over preventiecomité en ondernemingsraad

Nu de sociale verkiezingen achter de rug zijn, begint het echte werk in de inspraakorganen op ondernemingsniveau. Voor de leden van de Ondernemingsraad en van het Comité voor preventie en bescherming op het werk heeft de FOD Werkgelegenheid een speciale website online gezet. De site bundelt de regelgeving over de werking en heeft het ook over de kwestie van de ontslagbescherming.

CPBW-Ondernemingsraad

Vakbondsacties kunnen werkwilligen geld kosten

Waar de regels strikt worden toegepast, zijn het de werkwilligen die niet of te laat op het werk geraken die financieel opdraaien voor de stakingsacties. Als werkgever bent u in principe immers geen loon verschuldigd voor niet-gepresteerde uren, en op een vervangende uitkering van de RVA maken zij enkel kans indien twee specifieke voorwaarden vervuld zijn.

Staking: welke invloed heeft dit op uw onderneming? (EasyPay Group)

Zie ook Staking bij de openbare diensten op 31 mei (Partena Professional) en Actiedagen en stakingen (SD Worx)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.