Real Time News
for Human Resources Governance

Loonakkoord voor ruim 400.000 bedienden

Meer dan 400.000 bedienden krijgen vanaf oktober 2017 een koopkrachtstijging van 1,1 procent via een loonsverhoging of een gelijkwaardig voordeel. In het paritair comité 200 is daarover een akkoord bereikt. De stelsels voor brugpensioen en landingsbanen worden verlengd. Sommige tijdskredietregelingen lopen door tot juni 2019.
 
Accord sectoriel CP 200 (CNE)

Koopkrachtstijging met 1,1 procent voor meer dan 420.000 bedienden (Het Laatste Nieuws)

Loonnorm: veel sectoren laten bedrijven vrij

In veel sectoren is afgesproken dat de werkgever zelf mag onderhandelen met de vertegenwoordigers van het personeel over de manier waarop de loonnorm van 1,1% voor 2017 en 2018 zal worden ingevuld. Dat maakt de weg vrij voor de invoering van een mobiliteitsbudget of een cafetariaplan, de harmonisering van de bedrijfspensioenen enzovoort.

Ondernemingen mogen vrij onderhandelen over effectieve lonen (Securex)

6 nationale cao's over brugpensioen

De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad een resem cao's over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) ondertekend. Trefwoorden zijn nachtarbeid, zwaar beroep, bouwbedrijf, mindervaliden, onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Wij bezorgen u de rechtstreekse hyperlinks naar de cao's.

CAO nr. 120 van 21.03.2017: voorwaarden voor toekenning van SWT na 20 jaar nachtarbeid, na zwaar beroep, of arbeidsongeschikt na loopbaan in bouwbedrijf

CAO nr. 121 van 21.03.2017: minimumleeftijden SWT na 20 jaar nachtarbeid, na zwaar beroep, of arbeidsongeschikt na loopbaan in bouwbedrijf

CAO nr. 122 van 21.03.2017: minimumleeftijd SWT na zwaar beroep

CAO nr. 123 van 21.03.2017: voorwaarden voor SWT voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen

CAO nr. 124 van 21.03.2017: SWT na lange loopbaan

CAO nr. 125 van 21.03.2017: minimumleeftijd SWT na lange loopbaan

CAO nr. 126 van 21.03.2017: minimumleeftijd SWT in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

Sociale partners bezegelen nieuwe loonnorm

De loonnorm voor 2017-2018 is officieel vastgelegd. Dat is meteen de start voor een nieuw sanctioneringsstelsel. Tot nu namen de werkgevers die de norm overschreden in de praktijk geen risico. Dat verandert. De kleinste administratieve geldboete is bepaald op 250 euro. De hoogste bedraagt 5000 euro per betrokken werknemer, met een maximum van 100 werknemers. In het uiterste geval dus 500.000 euro.

CAO nr. 119 van 21.03.2017: maximale marge voor loonkosten-ontwikkeling voor de periode 2017-2018 (pdf, rechtstreekse download)

Uitvoering IPA in Nationale Arbeidsraad: loonnorm officieel vastgelegd (VBO)

Tijdelijke SWT's in juridisch vacuüm: wat nu?

Wist u dit al? Bij gebrek aan een wettelijke basis kunnen de vroegere tijdelijke brugpensioenstelels niet meer worden toegepast. Denk dan bijvoorbeeld aan het SWT "Onderneming in moeilijkheden of in herstructurering". Zelfs succesvol afgeronde onderhandelingen in de NAR zullen niet automatisch meebrengen dat u de tijdelijke stelsels zal mogen toepassen. Securex legt uit waar we staan.

Worden de tijdelijke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verlengd voor de jaren 2017 en 2018? (Securex)

3500 bedienden ruilen loon voor punten

Bij BNP Paribas Fortis hebben directie en vakbonden een akkoord bereikt. De lonen worden geplafonneerd op 4700 euro bruto. Daarboven wordt men uitbetaald in "punten", die men cafetaria-gewijs kan inruilen voor een waaier van benefits. Ongeveer een derde van de 13.000 bedienden verdient meer dan 4700 euro. Iedereen zal de 13de maand ontvangen in punten.

Akkoord werkzekerheid en ‘cafetariaplan’ bij BNP Paribas Fortis (De Standaard)

Definitief akkoord over cao bij BNP Paribas Fortis (De Tijd)

Tijd om het Trillium-overzicht bekend te maken

17/02/2017

Omstreeks deze tijd, en uiterlijk op 10 maart, stuurt de RSZ het jaarlijkse overzicht van de voordelen die uw onderneming genoot door een beroep te doen op tewerkstellingsmaatregelen (Trillium). Hou uw e-Box dus in de gaten. Binnen de maand na ontvangst dient u de gegevens immers door te spelen naar (de vertegenwoordigers van) het personeel, op straffe van een boete van niveau 2.

Tewerkstellingsmaatregelen - Informeer snel uw werknemers (Securex)

Loonnorm van 1,1% aanvaard, maar u wacht best af

De federale regering zal het interprofessioneel akkoord (IPA) 2017-2018 volledig uitvoeren, ook al hadden N-VA en Open Vld bedenkingen bij de brugpensioenaspecten. De lonen mogen in twee jaar dus 1,1% stijgen. Als werkgever wacht u best de sectorale akkoorden af; Ella legt uit waarom. Goed om te weten is dat overschrijdingen van de loonnorm voortaan strenger beteugeld worden. 

Federale regering keurt loonakkoord goed (De Morgen)

Loonnorm van 1,1% strenger gesanctioneerd (Ella)

Bedrijven voeren loonsverhoging op verschillende manieren in (SD Worx)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.