Real Time News
for Human Resources Governance

Harmonisering tweede pijler: hoe ver staat jouw PC?

De Nationale Arbeidsraad bespreekt hoe ver 61 paritaire (sub-)comités staan in het wegwerken van de verschillen tussen arbeiders en bedienden op het vlak van het aanvullend pensioen. Nog niet ver genoeg, zo blijkt. Je kan de evaluatie van 40 pagina's met vele tabellen gebruiken om na te gaan wat de situatie is in jouw sector.

Harmonisering statuut arbeider/bediende – Aanvullende pensioenen – Art. 14/4, § 2 van de WAP – Evaluatie (NAR, MS Word, 40 blz.)

"Indexeringen deels uitstellen"

Net zoals bij ons bestaat in het Groothertogdom Luxemburg een automatische loonindexering. Vakbonden, werkgevers en de regering hebben daar samen besloten 2,5% van de indexaanpassing uit te stellen. De laagste inkomens zullen minder belasting  betalen. Dat Luxemburgse voorbeeld moeten wij volgen, zegt het VBO. De overkoepelende werkgeversorganisatie vraagt dringend een tripartiet overleg.

Ontsporende kosten remmen investeringen en groei sterk af (VBO)

320.000 staan op rand van burn-out

In Vlaanderen zijn 320.000 actieve werknemers "acuut psychisch vermoeid". Zij staan op de rand van de burn-out. Het gaat om meer dan 1 werknemer op 7, en deze groep neemt toe. Geen enkele sector blijft gespaard. In een diepgaande analyse vraagt de SERV / Stichting Innovatie & Arbeid, die de Vlaamse sociale partners verenigt, meer aandacht voor de primaire preventie van burn-out door ingrepen in de arbeidssituatie.

Burn-out. Analyse van de arbeidssituatie van werknemers en zelfstandige ondernemers met burn-outsymptomen (SERV, Stichting Innovatie en Arbeid, pdf, 74 blz.)

"Tijd om talentencrisis samen aan te pakken"

De snelle veranderingen op de arbeidsmarkt confronteren de werkgevers met een talentencrisis die ongezien is. Alle actoren moeten dringend samen een actieplan opstellen om de kloof tussen de vraag en het aanbod van vaardigheden te verkleinen. Zo luidt de oproep van Sébastien Delfosse, topman van ManpowerGroup Belux. Drie werkgevers op 4 krijgen hun vacaures niet ingevuld.

76% van de Belgische werkgevers ondervindt moeilijkheden om hun vacatures in te vullen... (ManpowerGroup)

GGMMI pijlsnel omhoog naar 1806 euro

Op 1 april wordt het nationaal bruto gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) voor werknemers vanaf 18 jaar en studenten vanaf 21 jaar verhoogd tot 1806,16 euro bruto. De verhoging is aanzienlijk sterker dan wat de sociale partners hadden afgesproken. Dat komt doordat sinds de ondertekening van hun overeenkomst, vorig jaar, de spilindex drie keer is overschreden. Voortaan zal er slechts één GGMMI voor werknemers zijn. Leeftijd en anciënniteit tellen niet meer. De regering zal de betrokken werkgevers zo veel mogelijk compenseren.

Advies nr. 2278: Compensatie verhoging minimumloon in het kader van het sociaal akkoord van 25 juni 2021... (NAR, pdf, 6 blz.)

Cao-bedragen (NAR, pdf, 8 blz.)

Nieuwe modelformulieren loonbonus

De verplichte modelformulieren voor loonbonusplannen zijn aangepast aan wat de sociale partners vastlegden in de recente cao nr. 90/4. Deze nieuwe versie van de formulieren is van toepassing wanneer de werkgever in het bonusplan doelstellingen opneemt die te maken hebben met het welzijn van de werknemers of met de mobiliteit. In het eerste geval moet de werkgever voortaan het globale preventieplan en het lopende jaaractieplan samen met het bonusplan bezorgen aan de griffie.

Nieuwe cao 90/4: wijzigingen in de modelformulieren voor de bonusplannen (FOD Werk)

Loonbonus: werkgevers en bonden publiceren handleiding

De Nationale Arbeidsraad publiceert een leidraad voor al wie betrokken is bij de formulering van de doelstellingen van een loonbonusplan (cao nr. 90 over de niet-recurrente voordelen). Eerst wordt de regelgeving toegelicht. Daarna - en dat is opmerkelijk - volgen haast 30 concrete voorbeelden van doelstellingen die voldoen aan de regels. Te noteren: wanneer een loonbonusplan mikt op de vermindering van het verzuim of van het aantal arbeidsongevallen, moet volgens de sociale partners het bestaan van een afdoend preventieplan worden aangetoond. Tot vandaag volstaat een verklaring op eer.

Advies nr. 2275 over de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (Nationale Arbeidsraad, pdf, 19 blz.)

Forse loonaanpassingen op til

De recordinflatie en dus de fel gestegen afgevlakte gezondheidsindex zullen leiden tot de hoogste loonaanpassingen in meer dan 10 jaar. Voor de 450.000 bedienden van PC nr 200, bijv., gaat het om ruim 3,5% op 1 januari - en dat is een voorlopig cijfer. De werkgevers slaan alarm. Minister van Economie en Werk Dermagne wil niet raken aan de automatische indexeringen.

De inflatie stijgt van 4,16% naar 5,64% (Statbel)

"Houston, we've got a problem"... (VBO)

Indexatievooruitzichten (Group S): het percentage en de datum van de verwachte loonaanpassingen in de paritaire comités, berekend op 17 november 2021. Een update zit er dus aan te komen

Indexation automatique des salaires: Dermagne rejette la demande de la FEB (La Libre)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.