Real Time News
for Human Resources Governance

Patroons en bonden vragen meer economische migranten

De Vlaamse werkgevers en vakbonden, verenigd in de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen, roepen de overheid op de lijst met middengeschoolde functies voor toegestane economische migratie uit te breiden met 51 functies. “De krapte op de arbeidsmarkt is ongekend. Door de vergrijzing en het krimpen van het bevolkingsaantal in Vlaanderen zal deze krapte nog een hele tijd aanhouden.” 

Economische migratie kan nog vlotter voor moeilijk in te vullen jobs (SERV)

Ander nieuws van de dag

Koopkrachtpremie is officieel! (Group S)

Lees ook: Koopkrachtpremie: wat weten we al? (Acerta)

Verbod op winkelblokkades aan Delhaizes in heel België, vakbonden blijven actie voeren (De Tijd)

Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten (Planbureau): de jaarinflatie zal wellicht 3,9% bedragen, wat minder is dan tot voor kort werd verwacht (en ook één van de laagste cijfers in de EU)

Vooral mannen nemen fors meer ouderschapsverlof op (hln.be)

Jobcalc (socialsecurity.be): wie thuis zit met een handicap of een ziekte-uitkering ontvangt, kan voortaan berekenen wat het effect op zijn inkomen zal zijn als hij gaat werken

Koopkrachtpremie zo goed als rond

De modaliteiten van de koopkrachtpremie liggen zo goed als vast. De uitbetaling is nog niet voor meteen, want na de publicatie in het Staatsblad zullen eerst nog de sectoren aan zet zijn. Bedrijven die in 2022 veel of uitzonderlijk veel winst maakten, zullen een eenmalige premie mogen uitbetalen van maximaal 500, resp. 750 euro. Niet in cash, maar in de vorm van een consumptiecheque waarmee dezelfde aankopen mogelijk zullen zijn als met een maaltijd- en een ecocheque.

Loonnorm en koopkrachtpremie : hoe ver staan we? (SD Worx) 

Colruyt wijst op "oneerlijke loonverschillen"

Bij Delhaize zit de dialoog tussen de directie en de vakbonden muurvast en bij Aldi dreigt een sociaal conflict. De top van supermarktketen Colruyt, van haar kant, schreef een brief naar minister van Werk Dermagne. Zij bepleit een vereenvoudiging van het stelsel van 5 bevoegde paritaire comités om de historisch gegroeide "oneerlijke" loonverschillen in de sector te verminderen. "De verschillen zorgen voor een sociale incorrectheid: werknemers met dezelfde functie en taken in een supermarkt verdienen tot 400 euro minder per maand wanneer zij behoren tot het paritair comité 201 tov 202,"
 
Vrees voor 'helse werkdruk' leidt tot sociale onrust bij Aldi (De Tijd)

Colruyt pleit in brief voor meer gelijke verloning in supermarkten (Gondola)

Lees ook:

Meer dan 35 ondernemersorganisaties schrijven open brief: kmo’s zijn goede en aangename plekken om te werken (Unizo)

De verzelfstandiging bij Delhaize en CAO 32bis (Monard Law)

Franchisegevers, wees alert vanaf de eerste minuut (Monard Law)

Vakbonden en werkgevers verlengen SWT en vragen herinvoering vrijwillige overuren

De Groep van Tien heeft een ontwerp van sociaal akkoord voor 2023 en 2024 ondertekend. De tekst verlengt met twee jaar en ongewijzigd de huidige stelsels van SWT (brugpensioen), landingsbanen met uitkering vanaf 55 jaar en tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden (cao 159). Patroons en vakbonden vragen de regering het stelsel van de 120 netto vrijwillige overuren, dat eind 2022 afliep, opnieuw in te voeren tot juni 2025.

Sociale partners sluiten ontwerpakkoord 2023 - 2024 (SD Worx): met veel details en toelichting

Akkoord Groep van 10: gebalanceerd compromis... (VBO)

Conflict bij Delhaize wordt scherper

Delhaize wil zijn volledige net van eigen supermarkten, 128 in totaal, verkopen aan zelfstandige franchisenemers. Op termijn zijn de 9200 werknemers niet zeker van hun lot, want zij veranderen van paritair comité. De meesten legden het werk neer. Daarop toonde de directie dat ook zij het hard wil spelen. De thuisleveringen van online bestellingen zijn tot nader order gratis.

Delhaize wil al haar 128 winkels in eigen beheer verzelfstandigen (Gondola)

Delhaize pareert staking met gratis thuisleveringen, vakbonden woedend (De Standaard)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.