Real Time News
for Human Resources Governance

Ander nieuws van de dag

Vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen: verduidelijking fiscus (Liantis): enkele toekenningsregels veranderden. Liantis vermeldt dat ook een maandelijkse forfaitaire vergoeding (maximaal 284 euro) mogelijk is

Advies 2247 - Bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs... (NAR, pdf, 10 blz.): ze hebben enkele bemerkingen, maar globaal gezien geven de patroons en de vakbonden groen licht voor de uitbreiding van de praktijktests (mystery calls)

2021 Unisys Security Index Belgium (Unisys): scroll wat omlaag voor de data over België. Twee op 3 vindt het niet leuk dat de baas kan nagaan hoe laat hij/zij inlogt en weer uitlogt

De zaak Plessers over niet-overgenomen werknemers bij gerechtelijke overdracht (Arbeidsrechtjournaal): de rechtspraak aanvaardt nu dat sommige werknemers tussen wal en schip terechtkomen: hun job wordt niet gered en ze krijgen geen opzeggingsvergoeding

Controles op telewerk verlengd en verstrengd

Het zou stil moeten zijn op de wegen, maar dat is niet het geval. De SIOD verlengt daarom de flitscontroles op het verplicht thuiswerken in de tertiaire sector tot eind februari, een maand langer dan oorspronkelijk gepland. Bovendien zullen de inspectiediensten repressiever optreden. Een inbreuk kan een werkgever forse geldboetes kosten.

COVID-19: verlenging van de flitscontroles op telewerk in de tertiaire sector (februari 2021) (Partena Professional, met tips over hoe je je kan voorbereiden op een inspectie)

Corona : blijf in uw kot! Ook om te telewerken (Ella / SD Worx)

Arbeidsinspectie blijft aandringen op thuiswerk (WoltersKluwer)

Corona-inspecteurs mogen op elk moment binnenvallen

Niet-naleving van de corona-preventiemaatregelen kan een forse boete opleveren aan de werkgever, de individuele werknemers, leveranciers tijdens hun levering, en onderaannemers en hun individuele werknemers die in het bedrijf bezig zijn. De bevoegde sociaal inspecteurs hebben nieuwe bevoegdheden gekregen. Zij mogen op elk ogenblik van de dag of de nacht, zonder voorafgaande verwittiging, binnenvallen.

Coronavirus: sancties door sociaal inspecteurs opgelegd bij overtreding van de preventiemaatregelen (Group S)

Ongewenst gedrag: wet streng voor uw freelancers

De zaak-Bart De Pauw brengt bepaalde principes in herinnering. De Wet Welzijn Werknemers blijkt namelijk een "absoluut verbod" te bevatten voor buitenstaanders, inbegrepen leveranciers en freelancers, van ongewenst seksueel gedrag tegenover uw werknemers bij de uitvoering van hun werk. Overtreding is zelfs strafbaar volgens artikel 119 van het Sociaal Strafwetboek.

Ongewenst seksueel gedrag van leveranciers (WikiSoc)

Sancties voor gebruikers van uitzendkrachten

De gebruiker mag aan het uitzendbedrijf geen onjuiste inlichtingen verstrekken over het paritair comité waaronder hij ressorteert, of over de lonen van zijn vaste werknemers. Deze overtredingen van de Uitzendarbeidswet worden voortaan bestraft met een sanctie van niveau 2. Dat volgt uit de recente actualisering van het Sociaal Strafwetboek.

Gebruiker van uitzendkrachten gelijkgesteld met werkgever (Attentia, zie het slot van het artikel)

Extreme make-over voor Sociaal Strafwetboek

Niet minder dan 100 artikels telt de zopas verschenen wet die het Sociaal Strafwetboek actualiseert en die per 1 mei 2016 van kracht wordt. Nieuw is onder meer de gedetailleerde strafbaarstelling van de werkgever die het rookverbod niet toepast. Er is ook (opnieuw) een geldboete voor zwartwerkers. Het wetboek is ook aangepast aan de gewijzigde regels inzake preventie van psychosociale risico's.

Sociaal Strafwetboek wordt aangevuld en opgelapt (Lexalert)

29 FEBRUARI 2016. - Wet tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht (tekst van de wet in de Kruispuntbank Wetgeving)

Dubbele financiële sanctie na Dimona-verzuim

De werkgever die zijn Dimona-verplichting verzuimt, is aan de RSZ een solidariteitsbijdrage schuldig van maximum 2326 euro. Anders dan men soms denkt, ontslaat dit hem echter niet van de in het Sociaal Strafwetboek voorziene strafrechtelijke of administratieve geldboete. Dat blijkt uit een recent arrest van het Grondwettelijk Hof.

Toelichting geeft advocate Ester Van Oostveldt van Bellaw in het artikel Het niet vervullen van de DIMONA-plicht kan zware financiële gevolgen hebben op Lexalert.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.