Real Time News
for Human Resources Governance

Gevolgen van ontslag worden zwaarder

20/01/2015

Dat deze maand 23.000 afgestudeerden zonder job hun uitkering verliezen, is slechts één gevolg van de strengere regels rond werkloosheid, waarvan de impact nog niet helemaal is doorgedrongen. Voor de werkgever kan deze verstrenging het ontslaan van een medewerker op menselijk vlak moeilijker maken. Wat houden de nieuwe regels precies in?

Een overzicht vindt u in Ook de werkloosheidsreglementering verandert in 2015 (Securex).

Ook de deze week vernieuwde website van de RVA zet alles op een rij in het artikel Werkloosheidsreglementering: wat verandert er op 1 januari?

Zie ook bij de RVA de uitleg over de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen.

Landingsbaan toch nog mogelijk vanaf 55

08/01/2015

De instapleeftijd voor tijdskrediet eindeloopbaan is verhoogd naar 60 maar u mag uitzonderingen toestaan. Wie jonger is, kan wel degelijk nog een landingsbaan krijgen, maar dan zonder uitkering van de RVA. De RVA gaat niet in op het pensioenaspect; mogelijk komt dit neer op terugschakelen naar halftijds of 4/5 werken met behoud van pensioenopbouw op basis van een referteloon.

De RVA vat de nieuwe regels rond tijdskrediet samen in een infofiche onder de titel Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet (pdf, 5 blz., rechtstreeks downloadbaar).

Duiding vindt u ook in Eindeloopbaantijdskrediet - Er blijven afwijkingen bestaan! (Securex)

RVA sanctioneert 1000 werklozen per week

Elke week verliezen meer dan 1000 werklozen tijdelijk of definitief hun uitkering. Voor 2014 gaat het om in totaal ongeveer 62.000 sancties, een kwart méér dan het jaar voordien dat ook al een record was. Een bijkomende golf van uitsluitingen is op komst doordat de regels verstrengd zijn voor afgestudeerden die geen job vinden.

Veel details en een reactie van vakbondszijde leest u in Les sanctions envers les chômeurs ont explosé en 2014 (La Libre).

Het ziet er dus naar uit dat de werkloosheidsuitgaven van de overheid sterk zullen afnemen, want ook de degressiviteit van de uitkeringen zal een impact hebben.

Meeste 56-plussers bij Belfius kiezen voor stoppen

18/12/2014

64% van de 56- en 57-jarigen bij Belfius gaat in op het voorstel van de directie om nog snel gebruik te maken van het oude stelsel van landingsbanen. Zij zullen halftijds werken tot hun 58ste verjaardag; daarna hoeven ze geen arbeidsprestaties meer te verrichten. Bovenop de RVA-uitkering krijgen zij van de staatsbank een vergoeding om het koopkrachtverlies te milderen.

56-plussers nemen massaal exit bij Belfius (De Tijd)

Striktere controle van werkloosheidsaanvragen

Aanvragen voor dopgeld worden voortaan strenger nagekeken. De instellingen die de uitkeringen uitbetalen, moeten zelf in de diverse databanken checken of de gegevens op het aanvraagformulier kloppen. Doen ze dat niet, of slordig, en blijkt achteraf dat de aanvrager geen recht had op de uitgekeerde werkloosheidsvergoedingen, dan draait de instelling zelf op voor het verlies.

Uitbetalingsinstellingen werkloosheid controleren aangifte persoonlijke en familiale toestand (LegalWorld).

Ontslagcompensatie in één keer enkel op aanvraag

Wanneer u een arbeider ontslaat die als gevolg van het eenheidsstatuut recht heeft op een ontslagcompensatievergoeding van de RVA, dan ontvangt hij die vergoeding sinds juni in maandelijkse schijven. Indien uw arbeider het geld toch in één keer op zijn bankrekening wil zien verschijnen, dan moet hij dit voortaan uitdrukkelijk zelf aanvragen.

Meer in Maandelijkse betaling van de ontslagcompensatievergoeding (EasyPay Group).

Wanneer start toeslag aan arbeider met SWT?

24/04/2014

Aan een arbeider die op SWT (brugpensioen) gaat en die een ontslagcompensatie ontvangt van de RVA, hoeft u pas na een zekere periode de bedrijfstoeslag te betalen. Maar als werkgever kent u die periode niet, terwijl u toch een sanctie zal oplopen als u niet tijdig de toeslag betaalt. Hoe lost u dat op?

Er zit voor de werkgever niets anders op de informatie op te vragen bij de betalingsinstelling van de werknemer, of aan de werknemer een kopie te vragen van de beslissing van de RVA. In dit tweede geval riskeert u dat u de kopie te laat ontvangt.

Securex legt uit wat u te doen staat in het artikel Ontslagcompensatievergoeding en SWT.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.