Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuw criterium voor werkloosheid bedienden

10/05/2016

Ook werkgevers die door onvoorziene omstandigheden op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen ondervinden, kunnen vanaf nu een beroep doen op economische werkloosheid voor bedienden. Dat is het gevolg van een nieuwe wet, die eind april is goedgekeurd. De onderneming moet een gemotiveerd schrijven richten aan de minister van Werk.

Gesleutel aan de wetgeving in het kader van economische werkloosheid (Lexalert)

Terreur: tijdelijke werkloosheid verlengd tot 30 juni

28/04/2016

In de nasleep van de terreuraanslagen zet de regering alle zeilen bij om een golf van ontslagen te voorkomen. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt toegestaan tot eind juni in de hoofdstad en Vlaams-Brabant. Een kwart van de 12.000 Brusselse horecazaken kan zijn facturen niet meer betalen. Maar ook andere werkgevers zijn getroffen.

Tijdelijke werkloosheid n.a.v. aanslagen verlengd (FOD Werk)

Terreuraanslagen - De regering ondersteunt de ondernemingen (Securex, met bijkomende info)

Wat 22/3 betekent voor werkgevers

De aanslagen van 22/3 brachten onpeilbaar leed en enorme schade, maar ze hebben ook gevolgen voor de arbeidsorganisatie bij ontelbare werkgevers. Het hele land leeft nu onder terreurdreiging van niveau 4 en het openbaar vervoer is op sommige plaatsen nog ernstig verstoord. Wij zochten voor u naar online informatie voor werkgevers.

Terreurniveau opgetrokken tot niveau 4 in België (Securex)

De terreurdreiging: wat betekent niveau 4 voor uw onderneming? Enkele vragen en antwoorden (SD Worx)

Brussel lockdown, wat met uw werknemers? (Acerta)

Terreuraanslagen in Brussel - Wat zijn de gevolgen voor de tewerkstelling van uw werknemers? (Group S)

Aanslagen in Brussel: gevolgen voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst op dinsdag 22 maart 2016 (Partena Professional)

Aanslagen in Brussel: wat zijn de gevolgen voor de werkgevers en hun werknemers? (Attentia)

Aanslagen gelden als overmacht

De aanslagen gelden als overmacht in de context van de tijdelijke werkloosheid. Wie niet kon werken, en aan de andere voorwaarden voldoet, heeft recht op een vergoeding van de RVA. Dat geldt ook voor de duizenden die nog steeds hun arbeidsovereenkomst niet kunnen uitvoeren. Op de site van de RVA vindt de werkgever de toelichting bij deze situatie.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de terreuraanslagen van 22/3/2016 (RVA)

Zie ook Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de terreurdreiging: een overzicht van de verschillende situaties (Group S)

Werkkaart jongere deze maand aanvragen

19/01/2016

Indien bij u een laag- tot zeer laaggeschoolde werknemer of leerling aan de slag is die in 2015 18 jaar werd, en werkt hij nog steeds bij u, dan mag u niet vergeten uiterlijk op 31 januari 2016 een werkkaart aan te vragen om verder van de vermindering van de werkgeversbijdragen te kunnen genieten. De Waalse werkkaarten dienen bij de FOREM aangevraagd te worden. In alle andere gevallen blijft de RVA voorlopig nog bevoegd.

Jongeren die 19 jaar worden in 2016: werkkaarten aanvragen vóór 1 februari 2016 (EasyPay Group)

Tijdelijke werkloosheid bedienden uitgebreid

07/01/2016

Een onderneming in moeilijkheden mag haar bedienden op economische werkloosheid zetten mits enkele voorwaarden zijn vervuld. Voortaan kan de daling met 10% van de omzet, de productie of de bestellingen ook worden aangetoond door te vergelijken met vorig jaar of het jaar voordien, en dus niet enkel meer door te vergelijken met 2008. Meteen komen ook recent opgerichte bedrijven in aanmerking.

Referentiejaar om voorwaarden tijdelijke werkloosheid wegens economische reden voor bedienden af te toetsen aangepast (SD Worx)

Terreurdreiging: hoe overmacht inroepen

24/11/2015

Werkgevers in het Brussels Gewest, Vilvoorde en mogelijk andere plaatsen mogen vanwege de terreurdreiging tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen. Over de procedure publiceert de RVA een gedetailleerd infoblad. Er is geen sprake van overmacht als telewerk mogelijk is, of als u een vergadering of een werfactiviteit kunt verplaatsen naar een locatie buiten het Gewest.

Infoblad E24 van de RVA

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge terreurdreiging (RVA)

Stagebonus gaat van RVA naar Vlaanderen

03/09/2015

Vlaanderen is voortaan bevoegd voor de stagebonus voor werkgevers die er een vestigingseenheid hebben. De RVA hevelt zelf de lopende dossiers over. Aanvragen tot betaling dient men tot eind dit jaar weliswaar nog steeds tot de RVA te richten. De stagebonus is een premie voor de werkgevers van sommige jongeren die deeltijds studeren.

Ook voor de startbonus van jongeren die er wonen heeft Vlaanderen de bevoegdheid overgenomen van de RVA.

Uitleg in Start- en stagebonus op de website van de RVA.

Aangifte ASR werkloosheid weldra enkel online

01/09/2015

Voor bepaalde aangiften van sociaal risico in de sector werkloosheid zal u vanaf 2016 niet langer een papieren vergoedbaarheidsformulier mogen gebruiken. Securex schetst de context van deze hervorming. Op de site van de Sociale Zekerheid vindt u alle technische details en het tijdpad van de digitalisering van de aangiften.

Aangifte sociaal risico in sector werkloosheid vanaf 2016 altijd elektronisch (Securex)

Klaar voor de elektronische ASR? (socialsecurity.be)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.