Real Time News
for Human Resources Governance

Tijdelijke werkloosheid bedienden uitgebreid

07/01/2016

Een onderneming in moeilijkheden mag haar bedienden op economische werkloosheid zetten mits enkele voorwaarden zijn vervuld. Voortaan kan de daling met 10% van de omzet, de productie of de bestellingen ook worden aangetoond door te vergelijken met vorig jaar of het jaar voordien, en dus niet enkel meer door te vergelijken met 2008. Meteen komen ook recent opgerichte bedrijven in aanmerking.

Referentiejaar om voorwaarden tijdelijke werkloosheid wegens economische reden voor bedienden af te toetsen aangepast (SD Worx)

Terreurdreiging: hoe overmacht inroepen

24/11/2015

Werkgevers in het Brussels Gewest, Vilvoorde en mogelijk andere plaatsen mogen vanwege de terreurdreiging tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen. Over de procedure publiceert de RVA een gedetailleerd infoblad. Er is geen sprake van overmacht als telewerk mogelijk is, of als u een vergadering of een werfactiviteit kunt verplaatsen naar een locatie buiten het Gewest.

Infoblad E24 van de RVA

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge terreurdreiging (RVA)

Stagebonus gaat van RVA naar Vlaanderen

03/09/2015

Vlaanderen is voortaan bevoegd voor de stagebonus voor werkgevers die er een vestigingseenheid hebben. De RVA hevelt zelf de lopende dossiers over. Aanvragen tot betaling dient men tot eind dit jaar weliswaar nog steeds tot de RVA te richten. De stagebonus is een premie voor de werkgevers van sommige jongeren die deeltijds studeren.

Ook voor de startbonus van jongeren die er wonen heeft Vlaanderen de bevoegdheid overgenomen van de RVA.

Uitleg in Start- en stagebonus op de website van de RVA.

Aangifte ASR werkloosheid weldra enkel online

01/09/2015

Voor bepaalde aangiften van sociaal risico in de sector werkloosheid zal u vanaf 2016 niet langer een papieren vergoedbaarheidsformulier mogen gebruiken. Securex schetst de context van deze hervorming. Op de site van de Sociale Zekerheid vindt u alle technische details en het tijdpad van de digitalisering van de aangiften.

Aangifte sociaal risico in sector werkloosheid vanaf 2016 altijd elektronisch (Securex)

Klaar voor de elektronische ASR? (socialsecurity.be)

Gevolgen van ontslag worden zwaarder

20/01/2015

Dat deze maand 23.000 afgestudeerden zonder job hun uitkering verliezen, is slechts één gevolg van de strengere regels rond werkloosheid, waarvan de impact nog niet helemaal is doorgedrongen. Voor de werkgever kan deze verstrenging het ontslaan van een medewerker op menselijk vlak moeilijker maken. Wat houden de nieuwe regels precies in?

Een overzicht vindt u in Ook de werkloosheidsreglementering verandert in 2015 (Securex).

Ook de deze week vernieuwde website van de RVA zet alles op een rij in het artikel Werkloosheidsreglementering: wat verandert er op 1 januari?

Zie ook bij de RVA de uitleg over de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen.

Landingsbaan toch nog mogelijk vanaf 55

08/01/2015

De instapleeftijd voor tijdskrediet eindeloopbaan is verhoogd naar 60 maar u mag uitzonderingen toestaan. Wie jonger is, kan wel degelijk nog een landingsbaan krijgen, maar dan zonder uitkering van de RVA. De RVA gaat niet in op het pensioenaspect; mogelijk komt dit neer op terugschakelen naar halftijds of 4/5 werken met behoud van pensioenopbouw op basis van een referteloon.

De RVA vat de nieuwe regels rond tijdskrediet samen in een infofiche onder de titel Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet (pdf, 5 blz., rechtstreeks downloadbaar).

Duiding vindt u ook in Eindeloopbaantijdskrediet - Er blijven afwijkingen bestaan! (Securex)

RVA sanctioneert 1000 werklozen per week

Elke week verliezen meer dan 1000 werklozen tijdelijk of definitief hun uitkering. Voor 2014 gaat het om in totaal ongeveer 62.000 sancties, een kwart méér dan het jaar voordien dat ook al een record was. Een bijkomende golf van uitsluitingen is op komst doordat de regels verstrengd zijn voor afgestudeerden die geen job vinden.

Veel details en een reactie van vakbondszijde leest u in Les sanctions envers les chômeurs ont explosé en 2014 (La Libre).

Het ziet er dus naar uit dat de werkloosheidsuitgaven van de overheid sterk zullen afnemen, want ook de degressiviteit van de uitkeringen zal een impact hebben.

Meeste 56-plussers bij Belfius kiezen voor stoppen

18/12/2014

64% van de 56- en 57-jarigen bij Belfius gaat in op het voorstel van de directie om nog snel gebruik te maken van het oude stelsel van landingsbanen. Zij zullen halftijds werken tot hun 58ste verjaardag; daarna hoeven ze geen arbeidsprestaties meer te verrichten. Bovenop de RVA-uitkering krijgen zij van de staatsbank een vergoeding om het koopkrachtverlies te milderen.

56-plussers nemen massaal exit bij Belfius (De Tijd)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.