Real Time News
for Human Resources Governance

Hogere RSZ-kortingen derde tot zesde werknemer

15/11/2016

De doelgroepvermindering eerste werknemers wordt uitgebreid. Een nieuwe aanwerving van een derde, vierde, vijfde of zesde werknemer doet u best na Nieuwjaar. Had u in 2016 al eens een derde, vierde, vijfde of zesde werknemer in dienst? Dan wacht u best vier volledige kwartalen om een nieuwe aanwerving te doen. De maatregel is nog niet officieel, maar alle details zijn al gekend.

Geduld is een schone zaak: wacht u best met aanwerven tot 2017? (Acerta)

Nieuwe bedragen doelgroepvermindering eerste aanwerving vanaf 1 januari 2017 (EasyPay Group)

Extra steun voor KMO's: versterkte rsz-verminderingen derde tot zesde aanwerving vanaf 2017 (Ella - SDWorx)

RSZ-bijdragen op voordelen gefinancierd door derden

Het gebeurt dat werknemers een voordeel toegekend krijgen waarvan de kost niet door de eigen werkgever wordt gedragen - zoals gratis abonnementen op tijdschriften uitgegeven door een andere vennootschap binnen eenzelfde groep. In zo'n geval dient de werkgever toch RSZ-bijdragen te betalen op de waarde van het voordeel. Het volstaat dat de werknemer het voordeel kan opeisen, want dan valt het voordeel onder het loonbegrip. Dat besliste Cassatie.

RSZ-bijdragen op voordelen gefinancierd door derden (analyse door advocaat Willy van Eeckhoutte in nieuwsbrief SoCompact, pdf, rechtstreekse download)

Bellaw

Sociaal statuut zelfstandige vrouwen verbeterd

08/11/2016

Zelfstandige vrouwen die bevallen vanaf 1 oktober 2016 zijn met behoud van rechten vrijgesteld van de RSZ-bijdragen voor het eerstvolgende kwartaal, op voorwaarde dat zij genieten van de moederschapsverzekering. Samen met de verlenging (tot 12 weken) en flexibilisering van het moederschapsverlof, is dit een verbetering van het sociaal statuut van zelfstandige vrouwen.

Verlenging van het moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen, vanaf 1 januari 2017 (Partena Professional)

RSZ geeft u 24 uren om uw schulden te betalen

Vanaf 1 januari 2017 zal de werkgever die onbetwiste schulden heeft bij de RSZ een dwangbevel ontvangen dat hem 24 uren geeft om te betalen. Betaalt de werkgever niet, dan kan de RSZ overgaan tot beslag. Het gaat om niet-betaalde bijdragen, bijdrage-opslagen, verwijlinteresten en forfaitaire vergoedingen. Deze nieuwe aanpak vervangt de dagvaarding voor de rechtbank.

RSZ gaat dwangbevel gebruiken voor inning van niet betaalde bijdragen (Securex)

Sociale inspectie: ken uw plichten... en uw rechten

Vaak kondigt de sociale inspectie aan wanneer zij bij u langs komt en welke documenten u gereed moet leggen. U heeft dan niet alleen plichten, maar ook rechten. Zo mag u onder meer een ander tijdstip voorstellen en extra informatie vragen over de omvang van de controle. Van die rechten maken de werkgevers te weinig gebruik, vindt Group S.

Aangekondigde controle van de sociale inspectie: wat zijn de rechten en plichten van de werkgever? (Group S)

ASR-aangiften vanaf Nieuwjaar verplicht elektronisch

23/09/2016

De RVA herinnert eraan dat sommige aangiften van sociaal risico met ingang van 1 januari 2017 verplicht elektronisch moeten gebeuren. Het gaat om tijdelijke werkloosheid, het begin van een deeltijdse tewerkstelling, en de jeugd- en seniorvakantie. Het formulier C4 mag u voorlopig verder op papier afleveren.

Uitleg over de overstap van papier naar bits & bytes leest u op de pagina Op weg naar de elektronische ASR (socialsecurity.be).

Wat als ex-werknemer bijkomende vergoeding eist?

16/09/2016

Het gebeurt dat een ex-medewerker een bijkomende ontslagvergoeding eist. Indien twaalf maanden verstreken zijn sinds de beëindiging van de overeenkomst is er verjaring en hoeft de werkgever niet te betalen. In het andere geval liggen de zaken wat ingewikkelder. Is de eis terecht? Zo ja, wat moet er dan gebeuren en wanneer? Toelichting bij Securex.

Hoeveel tijd heeft uw ex-werknemer om betalingen in het kader van zijn arbeidsovereenkomst te eisen? (Securex)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.